Избор на държава/регион и език
Технологично изображение еднорежимен и многорежимен VCSEL лазер, фотонни компоненти на TRUMPF

Еднорежимни и многорежимни VCSEL

Асортиментът от VCSEL на TRUMPF се характеризира с универсална област на употреба в най-различни приложения за сензорни системи. Продуктите се използват например, като импулсен източник за приложения за измерване на временната разлика между излъчения и отразения лъч, за кохерентни източници на светлина в оптични датчици за положение или като референтни лазери във FTIR спектрометри. Иновативната конструкция на продукта позволява малка консумирана мощност, изключително бърз импулсен режим на работа, оптимизиран профил на лъча, активен контрол на поляризацията, изключително теснолентово спектрално излъчване на светлина, както и малък „петнист“ шум на лазерното излъчване. Различните опции на корпусиране улесняват интегрирането на продукта и осигуряват възможност за допълнителни функции.

Еднорежимни VCSEL, 850 nm

Еднорежимни VCSEL

Еднорежимните VCSEL са много подходящи за използване в множество приложения за промишлени сензори благодарение на своя Гаусов профил на лъча, малката си консумирана мощност и отличната си надеждност.
TRUMPF предлага различни дължини на вълната (напр. 760 nm, 850 nm и 940 nm).

Многорежимен VCSEL поляризационен контрол

Многорежимен VCSEL

Многорежимните VCSEL са инфрачервени източници на светлина за мобилни потребителски приложения и благодарение на компактните си размери могат да се използват отлично във високоинтегрирани сензори. 940 nm е стандартната дължина на вълната за многорежимните VCSEL, но се предлагат и други дължини на вълната.

Контакт
Продажба на фотонни компоненти
Имейл
Сервиз и контакти