Избор на държава/регион и език

Ultra-Wideband / UWB / ултраширока лента

Какво точно е това? Под UWB (известна и като Ultra-Wideband или ултраширока лента) се разбира цифрова радиотехнология за близката зона. Тя се базира на много високи честоти, които предоставят пространствени и насочени данни. С UWB могат да се локализират обекти с точност до 10 cm. Благодарение на това стабилната радиотехника с нейния голям обхват е предназначена за цеха.

Как възниква UWB?

Произходът на UWB се датира от 1880-те години, когато Хайнрих Херц изобретява предавателя с искрова междина и Гулиелмо Маркони го усъвършенства, за да изпрати първото радиопредаване през Атлантика. По време на Втората световна война базираната на импулси широколентова технология РАДАР служи за определяне на разстоянието, ъгъла и скоростта на обекти. Седемдесет години по-късно UWB предоставя данни за местоположението за потребители на iPhone 11. Но потребителската електроника не е единствената: Най-новите данни за ръста на пазара показват рязко нарастване на успеха на ултрашироката лента, също и в приложенията на Индустрия 4.0. Технологията е на правилния път да се превърне в световен стандарт. Така UWB се утвърди в последните години като ключова безжична технология за прецизна локализация в закрити пространства и свързани с местоположението услуги в промишлената среда.

 

Каква е разликата между тясна честотна лента, широка лента и ултраширока лента?

Какви методи на измерване за локализация са възможни с omlox?

 

Какви приложения са възможни с UWB?

UWB радиотехниката, благодарение на прецизни данни за локализиране, висока времева разделителна способност и стабилно предаване на сигнали, ясно доказа превъзходството си за многобройни приложения в производствената и логистична среда.

1. Asset Tracking

С Asset Tracking потребителите могат да наблюдават заетостта на машини/AGV и да имат достъп до исторически транспорти данни и проследявания. Така потребителите повишават производителността и подобряват натоварването на производствените мощности.

2. Automated Booking

На базата на геозониране, с помощта на активатори могат да се задействат определени събития, като Automated Booking (автоматично регистриране). Например, по този начин автоматично могат да се регистрират задания, щом попаднат в съответна зона или на служителите в интралогистиката автоматично да се даде приоритет. Това повишава производителността, същевременно намалява отпадъка и следователно прокарва пътя към фабрика без хартия.

3. Machine Navigation (AGV)

AGV могат да увеличават и намаляват скоростта в зависимост от разстоянията до служителите, за да гарантират например по-висока безопасност в цеха.

4. Human Navigation (VR)

Навигацията чрез добавена реалност намалява изискванията към служителите и улеснява откриването на детайли и артикули. Предимството: по-малко разходи за обучение за служителите и плюс за производителността.

5. Automated Documentation

Automated Documentation позволява автоматизирана инвентаризация за екипировката и машините. Освен това се документират данни за времето и мястото на намесите на Сервизната служба, както и корекции и актуализации на машините.

6. Movement Analysis

Вижте и анализирайте всички движения в цеха. Благодарение на това повишавате прозрачността на Вашата фабрика и можете да идентифицирате потенциалите за оптимизация.

Свържете се с нашите експерти!

Искате да знаете повече за това как UWB може да се използва в производствената и логистична среда? Просто говорете с нас!

Свържете се сега

Бяла книга: Omlox

Как omlox позволява оперативната съвместимост на различни устройства в UWB базирани системи за локализиране в реално време.

Просто попълнете формуляра по-долу и ще получите ексклузивна обща информация и повече детайли в нашата Бяла книга.


Тези теми може би също Ви интересуват

Продукти за локализиране в реално време

Coriva e модул от решението за гъвкави и мощни RTLS решения на TRUMPF. Освен това ние подпомагаме нашите партньори при разработването на собствени решения, базирани на първия в света отворен стандарт за локализиране omlox.

omlox – краеъгълен камък за компаниите по техния път към индустрия версия 4.0

На уебсайта научете всички новости относно omlox, за отворения и оперативно съвместимия стандарт, който революционизира локализирането в реално време.

Прозрачност чрез локализиране в реално време

TRUMPF предлага съвместими с omlox решения за локализиране за Smart Factory и много други сфери, които изискват прозрачност на процесите.

Контакт
Продажби TRUMPF Tracking Technologies
Имейл

Daniel Bossert
Главен ръководител клиенти за TRUMPF Tracking Technologies
Имейл

Michael Zweifel
Мениджмънт партньори за TRUMPF Tracking Technologies
Имейл
Сервиз и контакти