Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF employee Markus Würzburg

Markus Würzburg, týmový vedoucí výroby dílů u firmy TRUMPF Ditzingen

Jak začala Vaše cesta ve společnosti TRUMPF a jakými zastávkami jste si již prošla? Jakou pozici zastáváte v současnosti?

U společnosti TRUMPF jsem již dlouho, přesně od roku 1999. Začal jsem pracovat ve výrobě lisovacích nástrojů na stanovišti v Gerlingenu (Německo). Tam jsem zastával všechny činnosti, které klasicky patří k výrobě lisovacích nástrojů, jako je frézování a programování CAM. Po osmi letech jsem se rozhodl pokračovat ve studiu na večerní škole, chtěl jsem se stát certifikovaným technikem . Poté jsem pak dva roky dělal výrobního technologa. V roce 2012 jsem se stal vedoucím skupiny v oddělení výroby dílů v závodě v Ditzingenu  a zodpovídám za výrobu kubických dílů, logistiku, dokončovací práce a za místnost pro přesné měření.

A proč jste se rozhodla pro práci ve společnosti TRUMPF?

Chtěl jsem pracovat v inovativním podniku, abych se mohl dále profesně i osobně rozvíjet. Tuto možnost jsem dostal.

A co se Vám nejvíce zamlouvá na Vaší pracovní náplni?

Coby firma se špičkovou technologií se TRUMPF neustále mění a pracuje vždy na další inovaci produktu nebo technologie. Neustále nová témata a činnosti s sebou přinášejí i možnosti osobního rozvoje, kterých si velmi cením. Nevládne zde rutina a stagnace.

Co bylo nejnapínavějším projektem/tématem, na kterém jste pracoval?

Na základě komplexnosti bylo i plánování flexibilního výrobního systému jedním z mých nejnapínavějších úkolů. Zcela ve smyslu průmyslu 4.0 jsme tento velký projekt realizovali s několika stroji, robotickou buňkou, přepravním a skladovacím systémem a s aplikací ToolMaster pro vybavení výrobních strojů.

Čeho si na společnosti TRUMPF jako svého zaměstnavatele vážíte nejvíce?

To, že zde vládne velmi dobré pracovní klima, které pracovníky motivuje, ale také je podporuje nabídkami dalšího vzdělávání. Také oceňuji flexibilní modely pracovní doby, jako např. práce z domu. Pro mě osobně je ještě důležité, že se mohu identifikovat se svým zaměstnavatelem a svou prací. K tomu přispívá sociální angažovanost podniku TRUMPF a v neposlední řadě pozitivní image podniku.


Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt