Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF employee Philipp Schüll

Philipp Schüll, programový koordinátor „průmyslu 4.0“, koordinátor průmyslu 4.0 u firmy TRUMPF Ditzingen

Jak začala vaše kariéra ve firmě TRUMPF a jakými zastávkami jste si již prošel?

Po mé bakalářské práci a šestiměsíční zahraniční stáži u firmy TRUMPF jsem se stal nejprve poradcem pro Lean-Management. Poté jsem zase odešel na téměř dva roky do zahraničí, do pobočky v Southamptonu (UK).

Poté jsem pracoval jako referent obchodního vedení v Ditzingenu a následně jsem byl poslán do Švýcarska jako vedoucí výroby. Během této doby jsem vedle zaměstnání absolvoval ještě magisterské studium.

Jakou pozici zastáváte v současnosti?

Jsem zodpovědný za programovou koordinaci projektu „průmysl 4.0“, to znamená, že koordinuji několikaletý program digitalizace ve firmě TRUMPF.

Co bylo nejnapínavějším projektem/tématem, na kterém jste pracoval?

U SPI Lasers v Southamptonu, tehdy byl ve skupině TRUMPF ještě úplným nováčkem, jsem se účastnil kompletní transformace výroby dle zásad Lean Production. Všichni jsme měli spoustu práce: pro věci, které těmto zásadám neodpovídaly, jsme hledali náročná řešení, nechali jsme například strhnout a přesunout celé zdi, abychom získali optimální výrobní prostory.

Proč jste zůstal "věrný" firmě TRUMPF?

Fascinuje mě kultura podniku. Přesvědčila mě otevřenost, vstřícnost, kolegialita a orientace na zlepšování. Ve firmě TRUMPF vládne atmosféra hodná ocenění, jež je zároveň orientovaná na výkon.

A co se Vám nejvíce zamlouvá na Vaší pracovní náplni?

V současné době se zabývám digitální budoucností podniku. Líbí se mi průkopnický duch, který TRUMPF razí v rámci tématu průmysl 4.0, i celá dynamika a komplexnost přechodu. V této souvislosti je i mezioborová výměna zkušeností, která mě profesionálně i osobně velmi obohatila.

Máte ve své kariéře nějakou zajímavou osobní perličku?

U firmy TRUMPF si kromě orientace na výkon vážím i vzájemného respektu na pracovišti. Osobně rád vzpomínám na fotbalový turnaj v Rakousku a výlet do hor ve Švýcarsku. Mnozí kolegové se stali mými dobrými přáteli.


Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt