Výběr země / regionu a jazyka

Thomas Schneider, jednatel oblasti vývoje u společnosti TRUMPF v odvětví obráběcích strojů v Ditzingenu

Jak začala vaše dráha u podniku TRUMPF a kterými stanicemi jste již prošel? Jakou pozici zastáváte v současnosti?

Studoval jsem strojírenství a po promoci jsem pracoval na různých pozicích ve vývoji. Než jsem přišel do společnosti TRUMPF, vedl jsem vývoj letových řídicích systémů a dotykových systémů v jedné rodinné firmě. Nyní v Ditzingenu zodpovídám za vývoj v odvětví obráběcích strojů.

Proč jste se rozhodl pro společnost TRUMPF?

Výzvou byl přerod klasického vývoje obráběcích přístrojů v akční vývojovou organizaci s novými metodami a rolemi. Mohu zde těžit i ze svých zkušeností získaných v leteckém průmyslu. Líbí se mi být v této fázi společně s týmem součástí přechodu na průmysl 4.0.

A co se Vám nejvíce zamlouvá na Vaší pracovní náplni?

Tady se na tom mohu spolupodílet! Společně s týmem formujeme obsluhu přístrojů a kompletní propojení našich produktů v éře průmyslu 4.0 a Big Data Analytics. V oblasti výroby z plechu vyvíjíme s týmem systémových architektů, mechatroniků, softwarových vývojářů a strojírenských expertů produkty budoucnosti.

Co bylo nejnapínavějším projektem/tématem, na kterém jste pracoval?

Vývoj se dosud zaměřoval na technologie 2D obrábění a děrování laserem. V budoucnosti budeme vyvíjet produkty na čtyřech úrovních: na technologických, strojních, produktových a obchodních platformách. Zde se rodí inovace od senzoru až po cloud. Tohoto „projektu transformace“ se účastní téměř 600 vývojářů ze čtyř stanovišť ve třech časových pásmech.

Máte ve své kariéře nějakou zajímavou osobní perličku?

Ano. Když jsem začátkem roku 2016 převzal vývojový tým, pracoval již čtyři roky s vysokým nasazením na zcela novém 2D laserovém obráběcím přístroji. Tým pracoval velmi horlivě a s každou plánovanou etapou se blížil svému velkému cíli: světové premiéře na veletrhu Euroblech. Navždy budu vzpomínat na předpremiérové představení ve zkušebních halách v Ditzingenu. Vybraným zákazníkům, vývojovému týmu a našim partnerům jsme přístroj poprvé představili v plném provozu, součástí byla laserová show, kvalitní živá hudba a patřičná oslava. Pro technika celou svou duší a vedoucího vývoje to byl úžasný okamžik!

Čeho si obzvlášť ceníte na podniku TRUMPF jakožto zaměstnavatele?

Velká důvěra, kterou si získala naše práce, a kultura  rodinného podniku se všemi, s tím spjatými hodnotami. Tyto hodnoty nejsou jen napsány na papíře, ale jsou i všeobecně uplatňovány. Právě pro mne, coby vedoucího pracovníka, je to velmi důležité, protože tyto hodnoty předávám svým spolupracovníkům a jdu jim sám příkladem.

Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt