Výběr země / regionu a jazyka

E-mail marketing (mailing)

Abychom se mohli optimálně zabývat vašimi přáními a zájmy, využívají různé podniky koncernu TRUMPF vaši e-mailovou adresu pro reklamní komunikaci. Pomocí newsletterů a dalších e-mailů vás informujeme o naší společnosti a našich nabídkách. Vaše údaje se používají uvnitř koncernu pro efektivní správu našeho e-mailového marketingu.

Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku, zajistíme vaši identitu pomocí funkce double opt-in přes potvrzovací e-mail.

 Odebírání těchto e-mailů si můžete kdykoli přizpůsobit nebo zrušit s okamžitou platností bez udání důvodů. Za tímto účelem klikněte na odkaz „Osobní profil“, který najdete na konci každého e-mailu nebo pošlete e-mail na info@cz.trumpf.com. Na svém osobním profilu můžete odebírání e-mailů úplně zrušit nebo své údaje přizpůsobit a doplnit. Kromě toho můžete upravovat nebo zrušit odebírání informací k jednotlivým zájmovým oblastem.

Pro naše e-mailové procesy používáme nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo). Díky sledovacím pixelům se při otevření našich e-mailů vyvolají informace, které nám umožňují vyhodnocení chování při používání (otevření e-mailu, e-mailová adresa, čas, IP adresa). Odkazy v našich e-mailech jsou vytvořeny tak, že můžeme sledovat, zda se na ně kliklo. Podle těchto informací můžeme naše nabídky ještě více přizpůsobit vašim zájmům.

Účast na hře o ceny

Účastí ve hře o ceny účastník výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koncern TRUMPF ukládá požadované údaje po dobu hry, a kromě toho k provedení hry o ceny. Účastníci dále souhlasí s tím, že budou v případě výhry zveřejněna jejich celá jména na zúčastněných internetových stránkách. Nevzniká nárok na zveřejnění. Údaje získané při hře o ceny se kromě toho používají v zákonně přípustném rozsahu pro produktovou reklamu koncernu TRUMPF. Nedochází k předání třetí straně.

Vytvoření dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

Na mnoha místech našich webových stránek nabízíme návštěvníkům pod položkou „Kontakt“ možnost směřovat dotazy týkající se našich produktů na nás. Kliknutím na tlačítko „Poslat“ souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a použitím vašich údajů. Údaje se zpracují, uloží a použijí při zpracování vašeho dotazu, a také se v případě dotazů z obchodního prostředí (B2B) použijí k reklamním účelům, pokud je to přípustné bez souhlasu. S tímto použitím můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas zaslaným na výše uvedené kontaktní údaje. Po zpracování vašeho dotazu se údaje spotřebitelů u nás vymažou.

Upload obsahu přes webovou stránku / e-mail

Na naší webovou stránku můžete nahrávat výkresy nebo vyobrazení nebo je nechat nahrát naším oddělením prodeje. Nahraný obsah se s ukončením obchodního vztahu vymaže. Nahráním nebo předáním společnosti TRUMPF prohlašujete, že k tomu vlastníte veškerá potřebná práva.

Přihlášení k digitálním akcím

Máte možnost rezervovat si přes naše webové stránky digitální akce. Údaje poskytnuté při rezervaci digitálních akcí se zpracovávají za účelem přípravy a realizace akcí. Vámi uvedené přihlašovací údaje (e-mailová adresa a vámi nastavené heslo) se uloží pro budoucí rezervace. Uložení hesla neprobíhá samozřejmě v podobě nekódovaného textu, ale jako hodnota hash. Vaše údaje budou uloženy tak dlouho, dokud nám nesdělíte, že byste je chtěli vymazat. Pokud neproběhne delší dobu žádná rezervace, údaje automaticky vymažeme.

Servis a kontakt