Nápověda k servisní aplikaci

Ohlašujte a spravujte své servisní případy pohodlně online – prostřednictvím servisní aplikace nebo přímo v MyTRUMPF. Naše nápověda vás pohodlně provede všemi tématy servisní aplikace a vysvětlí vám, jak snadno servisní aplikace funguje. Naše FAQ obsahuje odpovědi na všechny zásadní otázky týkající se registrace a vašich údajů, ale i využití servisní aplikace a jednotlivých funkcí.


Registrace a údaje

Užitečné otázky a odpovědi k vaší registraci do servisní aplikace a k vašim údajům.

Jak si mohu stáhnout servisní aplikaci společnosti TRUMPF?

Servisní aplikace je bezplatně k dostání prostřednictvím App Store a Google Play Store. Jednoduše zadejte heslo Servisní aplikace TRUMPF do vyhledávače a stáhněte si poté aplikaci. Přihlášení probíhá pomocí vašich přístupových údajů MyTRUMPF.

Proč potřebuji registraci do MyTRUMPF?

Díky registraci do zákaznického portálu MyTRUMPF je možné poskytnout všem uživatelům jedné společnosti stejné informace (např. aktuální stav zpracování). Kromě toho je tak možné zobrazit uložené stroje a softwarové produkty čísla zákazníka přímo v aplikaci. Vám tak odpadá dlouhé hledání a zadávání čísel stroje a my tak zabezpečíme, že při zadání servisního hlášení nedojde k žádným záměnám kvůli překlepům v čísle stroje a my budeme moci váš případ co nejrychleji vyřešit. Kromě toho potřebujete pro dva digitální produkty TRUMPF pouze jeden účet, což zjednodušuje správu vašich účtů.

Jak se mohu zaregistrovat do MyTRUMPF?

Registrace je možná po stažení přímo v aplikaci. K tomu potřebujete pouze vaše číslo zákazníka nebo libovolné číslo stroje a e-mailovou adresu. Registrace je také možná prostřednictvím webové stránky TRUMPF. Klikněte jednoduše na MyTRUMPF v hlavní navigaci nebo postupujte na odkaz níže.

Potřebuje každý uživatel vlastní účet v MyTRUMPF?

V zásadě je také možné ovládat aplikaci prostřednictvím společného účtu. Upozorňujeme však, že tím budou deaktivovány integrované komfortní funkce (např. automatické vyplnění kontaktních údajů uživatele jako ohlašovatele a kontaktní osoby).

Jsem již v MyTRUMPF zaregistrován. Co teď?

Po stažení aplikace v App Store nebo Google Play Store se můžete přihlásit se stejným jménem uživatele a heslem, jaký používáte pro MyTRUMPF. Můžete také přímo využít funkci MyTRUMPF „Moje servisní případy“. Ta je desktopovým protějškem k servisní aplikaci. Upozorňujeme však, že funkce v MyTRUMPF zatím nenabízí žádné Technical Guides.

Servisní aplikace, obecně

Užitečné otázky a odpovědi k servisní aplikaci, obecně

Které funkce nabízí servisní aplikace?

Servisní aplikace nabízí alternativu k horké lince technického servisu. Místo telefonického servisního hlášení do společnosti TRUMPF můžete svoji záležitost nyní zcela jednoduše a bez čekání vyřídit i pomocí servisní aplikace. A to nepřetržitě sedm dní v týdnu. Navíc jsou všechny stroje a softwarové produkty vaší společnosti již uloženy a lze je snadno zvolit kliknutím.

Přehled jednotlivých funkcí servisní aplikace:

 • Servisní hlášení – založení pro stroje, software nebo dotazy nepřetržitě a kdykoliv
 • Dotaz na stav probíhajících případů (pouze pro hlášení prostřednictvím aplikace nebo funkce „Moje servisní případy“ v MyTRUMPF)
 • Prohlížení strojového parku včetně provozního deníku (=digitální poznámkový blok)
 • Správa údržby a oprav
 • Sledování zásilek s originálním díly objednanými servisním technikem TRUMPF
 • Technical Guides – okamžitá nápověda pro samostatné řešení jednoduchých případů za pomoci návodu k provozu
 • Visual Assistance – podpora přímo na místě a v reálném čase pomocí videofunkce

Jednotlivé funkce (zatím) nejsou dostupné po celém světě. Informujte se u své místní zákaznické podpory.

Jaké jsou výhody ve srovnání se servisním hlášením pomocí horké linky TRUMPF?

Velkou výhodou při hlášení prostřednictvím servisní aplikace je to, že kdykoliv – i mimo servisní časy – můžete zasílat servisní hlášení a máte přehled o aktuálním stavu zpracování případu. Váš případ se automaticky zaznamená do systému a během servisní doby je ihned zpracován. Jakmile se změní stav případu, obdržíte o tom push notifikaci . Kromě toho mohou mít všichni přihlášení uživatelé jedné společnosti přístup k informacím a stavu zpracování případu, bez ohledu na to, kdo tento případ ohlásil.

Ve výrobě nejsou povoleny žádné mobilní přístroje nebo není k dispozici internet. Jsou jiné možnosti?

Servisní aplikace je nejlepším řešením pro vaše mobilní koncová zařízení. Pokud používáte laptop nebo desktopový počítač, můžete využívat stejné funkce i přímo prostřednictvím zákaznického portálu MyTRUMPF, tam najdete tyto funkce v části „Moje servisní případy“.

Hlášení a správa servisních případů

Užitečné otázky a odpovědi k hlášení a správě vašich servisních případů

Která servisní hlášení je možné zasílat přes aplikaci?

Pomocí servisní aplikace je možné zasílat stejná hlášení jako za pomoci horké linky. Bez ohledu na to, zda se jedná o problémy stroje nebo softwaru nebo dotaz na náhradní díly . Naléhavé případy jsou zpracovávány i prostřednictvím aplikace s nejvyšší prioritou.

Jak přesně probíhá hlášení servisního případu?

Vyberte bod „Založení případu“. Nyní budete automaticky provedeni procesem. V prvním kroku vyberete důvod hlášení, poté příslušný stroj nebo software. Následně nám můžete sdělit další informace ke své záležitosti a v případě potřeby přiložit až tři fotky nebo videa.

Důležité: Čím konkrétnější jsou informace, včetně čísel chyby, tím rychleji a lépe vám může náš technický servis pomoci. V posledním kroku zadejte kontaktní osobu, kterou můžeme kontaktovat ohledně vašeho hlášení . Následně můžete hlášení odeslat do společnosti TRUMPF.

Jak mohu sledovat aktuální stav mých servisních případů?

Na přehledové stránce aplikace a na zákaznickém portálu MyTRUMPF najdete všechny vaše v současné době probíhající nebo uzavřené případy. Přehled o každém případu sestává z následujících informací:

 • Ikona aktuálního stavu zpracování
 • Stroj a číslo stroje
 • Důvod hlášení
 • Číslo případu ve společnosti TRUMPF
 • Výtah z popisu problému

Další detaily ke každému případu, jakož i možnost doplnění či uzavření případu, či vyžádání zpětného volání, získáte kliknutím na příslušný případ.

Které stavy zpracování se zobrazují?

V průběhu zpracování případu může mít každý případ čtyři různé stavy zpracování:

 • Případ předán (šipka): Informuje vás, že případ byl ve společnosti TRUMPF přijat a zaregistrován do systému. Toto zpětné hlášení obdržíte přímo po odeslání hlášení.
 • Zpracovává se (klíč na šrouby): Informuje vás, že případ nyní aktivně zpracovávají naši servisní technici.
 • Společnost TRUMPF čeká na potvrzení (přesýpací hodiny): Informuje vás, že případ byl z pohledu našich techniků vyřešen a že se čeká na potvrzení z vaší strany (pro potvrzení viz  Uzavřít případ v části Kontakt se společností TRUMPF).
 • Případ uzavřen (odškrtnutí): Informuje vás, že případ byl vyřešen a nyní je uzavřen.

Pokud při odeslání servisního hlášení dojde k technickým problémům (např. absence internetového spojení), obdržíte následující stav:

 • Čeká se na předání (vykřičník): V tomto případě nebylo hlášení přijato naším systémem. Případ se nicméně uložil a zobrazuje se v přehledu. Případ můžete později zcela jednoduše opětovně odeslat do společnosti TRUMPF, když máte např. opět k dispozici internetové spojení.  
Mohu během zpracování případu kontaktovat společnost TRUMPF?

Ano, jakmile je případ ve stavu „zpracovává se“, máte dvě možnosti, jak komunikovat se společností TRUMPF. Jednak můžete požádat o zpětné volání ze společnosti TRUMPF, jednak můžete případ nahlásit jako uzavřený (jako zpětné hlášení ke stavu „TRUMPF čeká na potvrzení“). Klikněte v přehledové kartě na požadovaný případ a vyberte poté „Požádat o zpětné volání“ nebo „Uzavřít případ“. V případě požadavku na zpětné volání uložte kontaktní údaje osoby, která má být společností TRUMPF kontaktována, jakož i důvod požadavku na zpětné volání.

Mohu vidět, zda k servisnímu případu bylo již vyžádáno zpětné volání?

Ano, je to možné. V přehledu jednoduše vyberte příslušný případ. Zde můžete vidět čas předání případu, aktuální stav, stávající požadavky na zpětné volání společnosti TRUMPF a další relevantní informace.

Co přesně je Technical Guide?

Za pomoci Technical Guides lze rychle odstranit jednoduché problémy prostřednictvím návodu k provozu a přitom zabránit dobám prostoje. Do zařízení je možné pomocí servisní aplikace zadat kód chyby, který se zobrazuje na stroji. Tento kód pomáhá nejenom technikovi při nalezení vhodného řešení, ale také ověří, zda je pro kód chyby k dispozici Technical Guide. Pokud je nalezen vhodný Technical Guide, zobrazí se v aplikaci. Založený případ je nicméně předán do společnosti TRUMPF. Pokud jste zvládli problém odstranit sami, můžete případ uzavřít přímo v aplikaci nebo v MyTRUMPF. I když získáte Technical Guide, zpracuje váš případ technik společnoti TRUMPF.

Správa strojů

Užitečné otázky a odpovědi ke správě vašich strojů

Mohu si v servisní aplikaci prohlédnout své stroje?

Servisní aplikace poskytuje také přehled o vašem strojovém parku. Pro přechod na přehled vyvolejte v hlavním menu jednoduše část „Stroje“. Podle stroje pak můžete ještě přepnout na detailní náhled, abyste se podívali na relevantní informace o stroji, např. pobočku, číslo stroje, rok výroby a uzavřenou servisní smlouvu. Kromě toho máte možnost založit přímo z detailního náhledu stroje nový servisní případ, přejít do e-shopu a k servisním zprávám (údržba a opravy). Kromě toho si můžete vést ke stroji vlastní provozní deník (=digitální poznámkový blok).

Některé dílčí funkce (ještě) nejsou k dispozici na celém světě. Informujte se u své místní zákaznické podpory.

Jak mohu uložit poznámky ke stroji?

Ke stroji si můžete založit a vést vlastní takzvaný provozní deník (=digitální poznámkový blok) a zapisovat do něj vlastní poznámky. Přejděte k tomu do detailního náhledu požadovaného stroje a klikněte na tlačítko „Nový záznam“. Můžete pak založit nový záznam s podrobným popisem a přílohami, např. fotografiemi. Zobrazí se vám rovněž dosavadní záznamy v provozním deníku. Můžete si tak založit digitální historii svých strojů.

Mohu se podívat na údržbu a opravy?

V detailním náhledu vašich strojů najdete tlačítko „Servisní zprávy“. Přes něj se dostanete k údržbě a opravám a můžete se podívat na provedené údržby a opravy a stahovat příslušné zprávy.

Identifikace a objednávání originálních dílů

Užitečné otázky a odpovědi k identifikaci a objednávání vašich originálních dílů

Mohu zjistit stav mých originálních dílů objednaných servisním technikem TRUMPF?

Ano, servisní aplikace vám ukazuje informace k originálním dílům, které byly objednány technickým servisem v rámci zpracovávaného případu. Přejděte jednoduše do příslušné historie případu a klikněte na tlačítko „Objednávka náhradních dílů“. Zde pak najdete informace o objednávce a můžete vyvolat stav zásilky.

Respektujte prosím, že sledování zásilek není k dispozici pro všechny země.


Máte dotazy ohledně servisní aplikace nebo problémů při jejím použití?

Naše zákaznická podpora vám ochotně pomůže dále. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů ohledně servisní aplikace nebo MyTRUMPF se jednoduše obraťte přímo na svou lokální zákaznickou podporu.