You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Finanční informace za fiskální rok 2019/20 | TRUMPF

Finanční výsledek TRUMPF 2019/20

Noví konkurenti, měnící se obchodní modely, více digitalizace, více udržitelnosti: do začátku aktuálního kalendářního roku byly toto dominující koordináty přeměny. Ale pak přišla korona a všechno změnila. „Svět v přeměně“ – motto naší letošní obchodní zprávy získalo najednou zcela novou dimenzi. Avšak společnost TRUMPF zachovává i „v krizi“ výrobu mnoha dílů včetně jejich servisu. Když se ohlédneme zpět, byl to správný krok. Neboť to nám pomohlo docílit pozitivního finančního výsledku 2019/20.

Obrat
(mil. €)
Hodnota nových zakázek
(mil. €)
Poměr výdajů na výzkum a vývoj
(v procentech)

Výsledek před zdaněním
(mil. €)
Zaměstnanci ke dni 30. června 2020
(počet)

"Navzdory všem výzvám se díváme do budoucnosti s optimismem. Máme k tomu dobré důvody: Nejpřednější místo zaujímají naši zaměstnanci, ale i naši věrní zákazníci a obchodní partneři. Jim bych chtěla obzvláště poděkovat za jejich nasazení a loajalitu."

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO koncernu TRUMPF

Váš kontakt pro tisk

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Vedoucí podnikové komunikace, strategie a značky
Marleen Kledig
Asistentka podnikové komunikace, strategie a značky
Fax +49 7156 303930408