Výběr země / regionu a jazyka

Kvantoví činitelé

Plyn, kapalina nebo prášek – kvantové senzory TRUMPF Start-upu Q.ANT umožňují měření částic, která s klasickou technikou nejsou možná. Technologická hlavní část těchto senzorů je speciální světelný paprsek, který cíleně dosahuje kvantových efektů. Senzory jsou prvním produktem společnosti, která si do budoucna hodně předsevzala. Toto století označuje bod zvratu, ve kterém kvantová technologie opouští výzkumné laboratoře a přichází do průmyslu. Je jen otázkou času, než v senzorice, v datové komunikaci a ve zpracování dat budou kvantové technologie patřit k průmyslovému standardu.

Kvantový senzor detailně

1. Budič laseru

vytváří laserový paprsek.

2. Optické vlákno

vede laserový paprsek.

3. Lineární světelné vlny

narážejí na optiku.

4. Optika

zaměřuje laserový paprsek a přeměňuje lineárně přicházející světelné vlny v omezené vlny.

5. Nelineání světlo

září k měřicí buňce.

6. Měřicí buňka,

ve které částice v plynu, kapalinách nebo jako prášek proudí skrz trubičku propouštějící světlo.

7. Krychle

přeměňuje omezené světelné vlny zpět v lineární světelné vlny.

8. Měřicí výstup,

ze kterého jsou data z měření světla přenesena do softwaru, který z nich vytvoří informace o měřených výrobcích.

Tolik peněz je vynakládáno na kvantové technologie

(miliard €)

Jak Start-upy v Kanadě, tak také v USA získaly tuto částku na podporu.

(miliard $)

S touto částkou podporují jen USA kvantové technologie v dalších deseti letech.

Roter Laserstrahl
Mann beugt Kopf über Arbeit
Frau in weißem Kittel arbeitet in Labor
2 Hände halten eine Platine

Objevit další témata budoucnosti