You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Detailní stránka tiskových zpráv | TRUMPF

TRUMPF zvyšuje výsledek hospodaření o 11procent, tzn. na 337 milionů EUR

Výrobce strojů předkládá výsledovku za fiskální rok 2016/17: tržby vzrostly o téměř 11% na 3,1 miliardy EUR / Vysoký nárůst u investic ve výši 45%

Ditzingen, 19. října 2017 – Skupina TRUMPF dosáhla na konci fiskálního roku 2016/17 ke dni 30. června 2017 v porovnání s předchozím rokem výrazně vyššího hospodářského výsledku. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 337,2 milionu EUR (oproti 303,1 milionu EUR ve fiskálním roce 2015/16). To představuje nárůst o 11,3 procenta. Stejně jako v předchozím roce byla rentabilita tržeb 10,8 procenta.

Společnost také zaznamenala vysoký nárůst u tržeb a hodnoty nových zakázek. Tržby vzrostly o 10,8 procenta a tím poprvé v historii firmy překročily 3 miliardy EUR (3,1 miliardy EUR, ve fiskálním roce 2015/16: 2,8 miliardy EUR). Hodnota nových zakázek se vyšplhala na 3,4 miliardy EUR (fiskální rok 2015/16: 2,8 miliardy EUR). To představuje zvýšení o 21,0 procent.

Po Německu (obrat 622 milionů EUR) byly Spojené státy (421 milionů EUR) pro TRUMPF opět druhým nejsilnějším trhem následovaným Čínou (404 milionů EUR). Pozitivně se také vyvíjely obchody v Jižní Koreji. Tržby zde vzrostly o 58 procent na 211 milionů EUR. Jižní Korea byla pro TRUMPF v uplynulém finančním roce čtvrtým největším trhem na světě. Pozitivní vývoj měly trhy v západní Evropě. Především v Itálii (+28 procent ve srovnání s předchozím rokem) a v Nizozemsku (+55 procent) byly docíleny vysoké obraty.

Počet zaměstnanců v rámci skupiny vzrostl na 11.883. Z toho bylo 6.013 zaměstnáno v Německu (3.457 v ústředí Ditzingen/Gerlingen), což je o 7 procent více než v minulém roce. Počet učňů v Německu činil na konci finančního roku 297, po celém světě jich bylo 427. TRUMPF mezitím překročil hranici 12.000 zaměstnanců. - Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v uplynulém fiskálním roce 318,3 milionu EUR. To odpovídá nárůstu o 7,5 procenta ve srovnání s předcho - zím rokem. Poměr výzkumu a vývoje společnosti TRUMPF činil 10,2 procenta.

Jako důvody zvýšení tržeb skupiny společnost uvedla celosvětově silnou konjunkturu. Předsedkyně představenstva společnosti TRUMPF, Nicola Leibinger-Kammüller, řekla, že globální politický vývoj zatím neměl výraznější dopad na podnikání v Evropě, Asii a Americe. „Současná síla globální ekonomiky se úspěšně vypořádává s antiinvestičními snahami signalizovanými vyhlašováním protekcionistických opatření, informační legislativou v Číně nebo jednáváními o vystoupení Velké Británie z EU. Ve střednědobém horizontu však očekáváme, že dojde k negativnímu ovlivňování investičního klimatu.“ 

Společnost TRUMPF pojala uplynulý fiskální rok razantněji, aby urychlila vývoj digitální obchodní platformy, jakož i stavební činnost k rozšíření svých poboček. Tím vzrostly investice na 200,4 milionu EUR (+ 45,6% oproti předchozímu roku), z čehož polovina připadla na budovy. Jako příklady TRUMPF uvedla dokončení výrobní haly v Neukirchu v Sasku, nové logistické centrum ve svém ústředí v Ditzingenu, jehož výstavba si vyžádala přibližně 40 milionů EUR a které bylo 19. října 2017 slavnostně otevřeno za účasti ministryně hospodářství Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Již v září společnost TRUMPF informovala o otevření demo závodu v Chicagu pro prezentaci výsledků dosažených v rámci iniciativy Průmysl 4.0. Investice do budov a technického vybavení  v Chicagu činily 26 milionů EUR. Také nová zpráva o hospodaření se zaměřuje na USA, na jejíž obálce je fotografie ikony amerického sportu: hráče baseballu Sandy Koufaxe. Jemu se v průběhu jeho kariéry podařily čtyři takzvané "No Hitter" (vysv.: No Hitter - když nadhazovač v baseballu nedovolí soupeři za celý zápas jediný úspěšný odpal).

V právě probíhajícím fiskálním roce očekává TRUMPF navzdory nejisté geopolitické situaci příliv dalších nových zakázek a zvýšení tržeb. „První čtvrtletí se slibně rozběhlo“, řekla Leibinger-Kammüller. „Jsme tedy optimisticky naladěni, že budeme v tomto roce schopni dosáhnout růstu tržeb v řádu jednotek procent.“

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Představenstvo společnosti TRUMPF

(zleva doprava) Dr. rer. soc. Lars Grünert,

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop, Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger, Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller,

Dr.-Ing. Mathias Kammüller, Dr. Christian Schmitz

Zprava o hospodaření společnosti TRUMPF za rok 2016/17

Logistické centrum TRUMPF

©David Franck

Logistikzentrum_Aussenansicht

Vnější pohled

©David Franck

TruPrint 5000 – Multilaser

3D tiskárna TruPrint 5000 je založen na multilaserovém principu a vybaven třemi 500wattovými lasery TRUMPF, které pracují současně v celé provozní komoře, a díky tomu vytváří díly ve válci pro nanášení prášku rychleji a efektivněji.

Kontaktní osoba

Dr. Andreas Möller
Vedoucí podnikové komunikace, strategie a značky
E-mail
Servis a kontakt