Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

MBFZ toolcraft GmbH

www.toolcraft.de
toolcraft Logo

Společnost toolcraft je průkopníkem pokrokových technologií, jako jsou kovový 3D tisk a tvorba jednotlivých robotických řešení na klíč. Společnost přitom nabízí kompletní procesní řetězec od výchozí myšlenky přes výrobu až po kvalifikovanou část ve vlastním podniku v oboru CNC obrábění, 3D tisku z kovu včetně vstřikování, elektroeroze a výroby forem. Mezi zákazníky patří vedoucí hráči na trhu v oblasti polovodičového, leteckého a kosmického průmyslu, lékařské techniky, optického průmyslu, konstrukce speciálních strojů i motoristického sportu a automobilové techniky. Tuto středně velkou rodinnou společnost se sídlem v Georgensgmündu a Spaltu založil v roce 1989 Bernd Krebs.

Počet zaměstnanců

286

Odvětví

Výroba přesných částí i řešení automatizace

Obrat

37 mil. €

Zobrazit více
Použití
  • 3D tisk z kovu (Laser Metal Fusion, laserové práškové navařování) Laserové označování
Produkty TRUMPF
  • TruPrint 3000 TruLaser Cell 3000 TruMark Station 7000

3D tisk splňuje požadavky leteckého a kosmického průmyslu: Certifikace Nadcap

Společnost toolcraft z města Georgensgmünd ve středních Frankách vyrábí vysoce přesné části, komponenty a konstrukční skupiny pro různá technologicky vyspělá průmyslová odvětví. Tato rodinná firma je přitom považována za průkopníka v nových, inovativních výrobních technologiích, jako jsou např. aditivní výroba a robotická řešení na klíč. Toolcraft má za cíl společně s partnery z průmyslu, jako jsou výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity, vyvíjet komplexní řešení, která mají ve své příslušné oblasti vedoucí postavení na trhu. Významným odvětvím je letectví a kosmonautika, pro něž společnost pravidelně prochází certifikačním procesem.

 

Výzvy

Aby směly výrobní společnosti vyrábět komponenty pro letectví a kosmonautiku, musí podrobit celé své výrobní prostředí rozsáhlému certifikačnímu procesu. Rozhodujícím je přitom certifikace Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program – národní akreditační program pro dodavatele v letectví a obraně), což je jedinečné sdružení společností leteckého a kosmického průmyslu. Jejich společným cílem je zajišťovat jednotnou vysokou kvalitu v odvětví a speciální výrobní programy realizovat s co možná nejvyšší nákladovou efektivitou. Společnost toolcraft se jako jedna z prvních evropských společností rozhodla k tomu, že projde náročným certifikačním procesem Nadcap pro kovový 3D tisk, aby si vůči konkurentům v daném odvětví zajistila konkurenční výhodu. Pro úspěšnou certifikaci je třeba zdokumentovat a zajistit transparentnost mnoha procesních kroků, které probíhají před, během a po dokončení procesu LMP pomocí 3D tiskárny. Komplexní doklad k použitému prášku je stejně důležitý jako kontrola kvality součástí optickým a hmatovým povrchovým nedestruktivním testováním. Zvláštní pozornost je také věnována procesu LMF. Kromě sledování obsahu kyslíku a vzdušné vlhkosti v pracovní komoře muselo být například doložitelné, že výkon laseru a tvar laserového paprsku uvnitř použité 3D tiskárny TruPrint 3000 jsou vzájemně tak zkoordinovány, že každý v ní vyrobený díl je exponován přesně stejným způsobem.

"TRUMPF nás od začátku certifikačního procesu nadšeně podporoval v tom, abychom hledali řešení v soupisu dotazů Nadcap. Domnívám se, že nula chyb zjištěných při auditu vypovídá o našem úspěšném partnerství vše."

Christoph Hauck
ředitel společnosti toolcraft

Řešení

Příprava je alfou a omegou – to platí zejména pro certifikaci Nadcap. Společnost TUMPF před vlastním auditem proaktivně podporovala toolcraft "svými nápady, řešeními a návrhy", aby se tak podařilo prokázat zajištění kvality v rámci celého procesu – od vlastní přípravy, během výrobní úlohy až po její dokončení. Za tímto účelem se zaměstnanci společnosti TRUMPF intenzivně zabývali dotazníkem Nadcap a vyvinuli kontrolní postupy např. pro analyzování přesnosti dráhy nebo měření výkonu laseru. Předmětem auditu je samozřejmě i vlastní stroj. Zde se společnost toolcraft může plně spolehnout na společnost TRUMPF jako na specialistu v konstrukci laserů a strojů. Díky obsáhlému know-how a desítkám let zkušeností v laserové technice garantuje TRUMPF i u vlastních zdrojů paprsků a všech jejich jednotlivých komponent nejvyšší kvalitu a stabilitu procesů.

 

Realizace

Společnost toolcraft disponuje mj. vlastní laboratoří s bohatým vybavením pro testování kvality prášku a dílu. Lze například analyzovat obsah kyslíku a dusíku v prášku nebo v pevném taveném tělese. Dávkování prášku představuje pro Nadcap ústřední prvek. Společnost také používá vlastní zařízení pro zkoušky v tahu a instalovala zařízení pro testování únavové pevnosti. Dalším faktorem úspěchu pro certifikaci je, že společnost TRUMPF má celkovou koncepci. Údržba a servis strojů, prováděný technickým servisem společnosti TRUMPF, rovněž představuje důležité kritérium, podobně jako inteligentní monitorovací řešení, která výrobní proces profesionálně analyzují a sledují. Princip výměnných válců strojů TruPrint navíc umožňuje plynulý tok dílů. Prášek pro každý materiál vyrábí společnost toolcraft – v nově postavených a aditivní výrobě optimálně přizpůsobených halách – na vlastním stroji a pro manipulaci s práškem a díly využívá oddělený prostor s příslušnou stanicí pro rozbalování a třídírnou. Itenzivní příprava se vyplatila: společnost toolcraft prošla certifikačním procesem Nadcap, a to s nulovým počtem chyb.

 

Výhled

Toolcraft se nyní řadí k vybranému okruhu společností, které mohou jako první, podle nejvyšších standardů, vyrábět části pro letectví a kosmonautiku vytištěné v 3D tiskárnách. V kontaktu se zákazníky z daného odvětví je certifikace Nadcap pro společnost toolcraft jasnou konkurenční výhodou vůči jiným potencionálním dodavatelům. Jak společnost TRUMPF, tak i toolcraft se díky úzké a partnerské spolupráci během certifikačního procesu na toto téma mnohému přiučily, takže jsou nyní obě společnosti na další výzvy nejlépe připraveny.

Collaboration TRUMPF and toolcraft
Lab check of 3D printed component by toolcraft

Zjistěte více o produktech TRUMPF

- / -
Kontakt
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.