Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TRUMPF in der Wissenschaft

Věda

Společnost TRUMPF je partnerem pro výzkum v odvětvích laserové a výkonnostní techniky.

Od vysoce výkonného diskového laseru přes laser s ultra krátkými pulzy až po laserové řezací stroje a svařovací zařízení , lasery TRUMPF se používají celosvětově na univerzitách a výzkumných institutech v projektech od základního výzkumu až po vývoj aplikací. Kromě toho je partner TRUMPF Hüttinger výrobcem baterií Redox-Flow a spolupracuje s vědeckými obory při vývoji oblasti budoucnosti, ukládání energie.

Výzkum v oblasti opracování materiálů

Forschung zur Materialbearbeitung

Laser a laserové systémy TRUMPF se používají ve vědeckých institutech především pro vývoj nových procesů pro průmyslové opracování materiálů. Kromě toho jsou lasery TRUMPF ve středu celé řady zásadních vědeckých záměrů. Takto je například umístěn jeden laser v nejvýše položené laboratoři Německa, ve Schneefernerhausu na hoře Zugspitze, a používá se zde na atmosférická měření pro výzkum počasí a klimatu.

Vysoce energetické lasery s ultra krátkými pulzy

Technologický obrázek vědeckého laseru

Dceřiná společnost TRUMPF Scientific Lasers v Mnichově vyvíjí a vyrábí lasery s ultra krátkými pulzy s nejvyšší pulzní energií pro vědecká použití. Tyto speciální lasery se používají mimo jiné pro výrobu světelných pulzů v řádu atosekund. Ty využívá fyzika pracující s krátkými dobami, aby byla schopna měřit elementární procesy, jako např. pohyb elektronů.

Výzkum fyziky plazmatu a plazmové technologie

Ideal geeignet für Großflächenbeschichtung

Závod TRUMPF Hüttinger se specializuje na vývoj a výrobu elektrického napájení pro řadu plazmových aplikací ve výzkumu a vývoji. Jak pro mnohé oblasti základního výzkumu, tak v aplikačním vývoji jsou k dispozici vhodné a průmyslově ověřené napájecí zdroje pro stejnosměrné i vysokofrekvenční buzení až po oblast VHF.

Energetický trh budoucnosti

Společnost TRUMPF Hüttinger vyvinula spolu s institutem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) bidirekcionální měnič pro výrobu takzvaných baterií Redox-Flow. Tento modul přeměňuje střídavý proud na stejnosměrný pro baterie a obráceně. Baterie Redox-Flow představují slibnou alternativu k lithium-iontovým bateriím a jsou považovány za budoucnost v oblasti technologií ukládání energie , zejména pro zásobovaní energií z obnovitelných zdrojů.

Kontakt
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.