Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Tavné řezání

Tavné řezání laserem odděluje všechny tavitelné materiály jako například kovy.

Fast and rough with plasma-assisted fusion cutting (rear) or slow and smooth with conventional fusion cutting (front).

Jako řezací plyn slouží při tavném řezání laserem dusík nebo argon. Je vháněn do štěrbiny řezu pod tlakem 2 až 20 barů. Argon a dusík jsou inertní plyny. To znamená, že nereagují s roztaveným kovem ve štěrbině řezu, ale pouze jej vyfukují ven směrem dolů. Zároveň izolují hranu řezu od vzduchu.

Výhoda: Hrany neoxidují a nemusí se již dodatečně obrábět. K řezání je však k dispozici pouze energie laserového paprsku.

U tenkých plechů je rychlost řezání stejně vysoká jako při řezání plamenem. U silnějších plechů a při zapichování je procesní rychlost oproti řezání plamenem snížena. Některá řezací zařízení umožňují zapichovat s kyslíkem a poté dále řezat s dusíkem.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.