Opracování keramiky

Mikrobearbeitung von Keramik

Keramika je důležitým materiálem u mikro a jemné nástrojové techniky a například při výrobě elektronických dílů je nepostradatelná. Požadavky na materiály rostou: vyžadovány jsou vyšší tvrdost a teplotní odolnost. Keramika je nicméně s přibývající tvrdostí stále křehčí, a v důsledku toho ji lze pomocí klasických výrobních metod pouze stěží opracovat. Pro zamezení oslabení dílu trhlinami a pnutím se používají u mechanických metod nízké rychlosti. Nástroje se rychle opotřebovávají a v mnohých případech jsou nutné náročné dokončovací práce, aby se dosáhlo dobré kvality dílu. Naproti tomu je opracování laserem spojeno s výraznými výhodami.

Shrnutí: vhodný výběr parametrů laseru jako např. energie pulzu, frekvence překrývání a opakování pulzů zabraňuje vzniku mikrotrhlin, čímž odpadají také náročné dokončovací práce.

MateriálKeramika
Běžná metodaMechanický CO2 laser
VýzvaOpracování s minimálním poškozením
LaserTruMicro 5070
Vlnová délka1030 nm
Optický systémSkener
Max. energie pulzu250 µJ
Rychlost20 otvorů/s,    5–20 mm/s
VýhodyOpracování s minimálním poškozením, bez dokončovacích prací, bez opotřebení nástroje díky bezkontaktnímu opracování, libovolná geometrie s minimálními korekcemi, flexibilita

Produkty

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.