Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Laserové kalení

Výhodou laserového kalení je méně dodatečného obrábění a možnost obrábění také nepravidelných, trojrozměrných obrobků. Díky malému přenášení tepla zůstává deformace nepatrná a náklady na dodatečné obrábění se snižují nebo zcela odpadají.

How laser hardening works

Laserové kalení patří k procesům povrchového kalení. Používá se výhradně u železných materiálů, které lze kalit. To jsou oceli a litiny s podílem uhlíku více než 0,2 procenta.

Pro kalení obrobku zahřeje laserový paprsek povrchovou vrstvu většinou těsně pod bod tání, cca na 900 až 1400 stupňů Celsia. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, začne se laserový paprsek pohybovat a plynule přitom zahřívá povrch ve směru posuvu. Díky zvýšené teplotě změní atomy uhlíku v mřížce kovu svoji polohu (austenitizace). Jakmile se laserový paprsek pohybuje dále, okolní materiál velmi rychle ochladí horkou vrstvu. Hovoříme přitom o samovolném zchlazení. Díky rychlému ochlazení se nemůže mřížka kovu vrátit do své výchozí formy a vzniká martenzit. Martenzit je velmi tvrdá kovová struktura. Přeměna na martenzit vede ke zvýšení tvrdosti.

Turbocharger shaft is laser-hardened

Laserový paprsek kalí povrchovou vrstvu obrobku. Typické hloubky povrchového kalení jsou od 0,1 do 1,5 milimetru, u některých materiálů také 2,5 milimetru a více. Čím větší má být hloubka povrchového kalení, tím větší musí být okolní objem, který rychle odvede teplo a zóna kalení se tak dostatečně ochladí. Ke kalení jsou zapotřebí relativně nízké výkony. Zároveň má být obrobek obroben plošně. Proto se vytvoří laserový paprsek tak, aby ozářil co největší plochu. Běžné jsou obdélníkové ozařovací plochy. Ke kalení se rovněž používají skenerové optiky. Pohybují laserovým paprskem s kruhovým ohniskem velmi rychle sem a tam. Na obrobku vznikne linie s téměř rovnoměrným výkonem. Tím lze vytvořit pruhy kalení až o šířce 60 milimetrů.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or select a country or region.