Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Lasergehärtetes Bauteil

Laserové tvrzení

Méně dokončovacích prací a možnost i nepravidelného opracování trojrozměrných obrobků: to jsou výhody laserového tvrzení. Díky nízkému přívodu tepla zůstává deformace malá a náročnost dokončovacích prací se snižuje nebo tyto práce zcela odpadají.

How laser hardening works

Laserové tvrzení patří k metodám povrchového tvrzení. Používá se výlučně u železných materiálů, které je možné vytvrzovat. Jedná se o ocel a litinu s obsahem uhlíku více než 0,2 %.

Při tvrzení obrobku zahřeje laserový paprsek povrchovou vrstvu většinou až těsně pod teplotu tavení na cca 900 až 1 400 °C. Po dosažení požadované teploty se laserový paprsek pohybuje a přitom plynule zahřívá povrch ve směru posuvu. Díky vysoké teplotě se přeskupují atomy uhlíku v mřížce kovu (austenitizace). Při dalším pohybu laserového paprsku zchlazuje okolní materiál velmi rychle horkou vrstvu. Hovoříme o samovolném zchlazení. V důsledku rychlého zchlazení se mřížka kovu nevrátí do své výchozí formy a vzniká martenzit. Martenzit má velmi tvrdou kovovou strukturu. Přeměna na martenzit vede ke zvýšení tvrdosti.

Turbocharger shaft is laser-hardened

Laserový paprsek vytvrzuje povrchovou vrstvu obrobku. Typická hloubka povrchového tvrzení se pohybuje od 0,1 do 1,5 mm, u mnoha materiálů i 2,5 mm či více. Čím větší má být hloubka povrchového vytvrzování, tím větší musí být okolní objem, aby bylo teplo rychle odvedeno a zóna vytvrzování se dostatečně rychle zchladila.

K tvrzení jsou zapotřebí relativně nízké hustoty výkonu. Současně má být obrobek zpracován plošně. Proto se laserový paprsek formuje tak, aby ozářil co největší plochu. Obvyklé jsou obdélníkové ozařovací plochy. Pro tvrzení se rovněž používají skenovací optiky. Pohybují laserovým paprskem s kruhovým ohniskem velmi rychle sem a tam. Na obrobku vznikne čára s téměř rovnoměrnou hustotou výkonu. Tak lze vytvořit stopy tvrzení o šířce až 60 mm.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.