Laserem kalený obrobek

Laserové tvrzení

Laserové tvrzení je jako stvořené pro opracovávání vysoce zatěžovaných, komplexních obrobků. Díky cílenému a ohraničenému přívodu tepla se totiž obrobek při obrábění téměř nedeformuje. Díky bezkontaktní laserové metodě lze využít dokonce i aplikace, které by s běžnými metodami tvrzení, jako je indukční kalení a kalení plamenem, nebyly proveditelné. Protože je obráběcí proces přesně regulovatelný, je možné kalit i geometricky složité a filigránní obrobky. Výsledek: mechanicky a chemicky značně odolné povrchy, které zejména ve výrobě nástrojů, automobilovém průmyslu a v agrotechnice přináší značné výhody.

V čem spočívají výhody laserového tvrzení?

Méně dokončovacích prací

Díky nízkému přívodu tepla se snižuje náročnost dokončovacích prací nebo tyto práce zcela odpadají.

Kalení malých a filigránních obrobků.

Ve srovnání s alternativními metodami lze pomocí laseru přesně kalit také ohraničené funkční plochy.

Žádná deformace

Zatímco u běžných metod kalení dochází v důsledku zvýšeného příkonu energie a následného rychlého zchlazení k deformacím, zůstává obrobek u laserového tvrzení téměř v původním stavu.

Přesná kontrola

Díky laserové technologii a regulaci teploty je přívod tepla dokonale regulovatelný.

Rychlá doba běhu a vysoká produktivita

Díky bezdotykovému  obrábění bez deformací  se u laseru prodlužuje doba běhu a zkracují se možné přípravné a dokončovací práce.

Zcela nezávislé na geometrii

S technologií skenování společnosti TRUMPF je možné rychle a průběžně měnit kalené geometrie na obrobcích. Není  tak nutné žádné přestavování optiky, resp. celého systému.

Přehled všech výhod laserového tvrzení s řízenou teplotou.

Jak funguje metoda laserového tvrzení?

  1. U laserového tvrzení se povrchová vrstva obrobku z uhlíkové oceli nebo litiny zahřeje téměř až na teplotu tavení, zpravidla přibližně na 900 až 1 400 °C. Vyzařovaný výkon se absorbuje na cca 40 %. Díky vysoké teplotě se přeskupují atomy uhlíku v mřížce kovu (austenitizace).
  2. Po dosažení požadované teploty se laserový paprsek pohybuje a přitom plynule zahřívá povrch ve směru posuvu. 
  3. Při dalším pohybu laserového paprsku zchlazuje okolní materiál velmi rychle horkou vrstvu. Hovoříme o samovolném zchlazení. V důsledku rychlého zchlazení se mřížka kovu nevrátí do své výchozí formy a vzniká martenzit. To vede k výraznému zvýšení tvrdosti.
  4. Typická hloubka povrchového tvrzení se pohybuje od 0,1 do 1,5 mm, u mnoha materiálů i 2,5 mm či více.

- / -

Náš produkt vhodný k laserovému tvrzení

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.