Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Záběr zblízka povrchová struktura blackmarking

Black Marking – trvanlivé, sytě černé a antikorozní značení

Black Marking je metoda laserového obrábění, která vytváří nejtmavší a vysoce kontrastní označení povrchu bez úběru materiálu. Extrémně krátké laserové impulsy vytvářejí na povrchu struktury v řádu nanometrů. Drsný povrch zajišťuje, že se sníží rozptyl světla a vznikne trvalé sytě černé a pohledově stabilní začernění popisku. Jsou-li laserové impulsy používané k tomuto značení velmi krátké, zůstává změna zbarvení v určitých oblastech parametrů navíc také korozivzdorná. Důvod: díky použití laseru s velmi krátkým impulsem je oblast ovlivněná teplem co nejmenší a díky tomu zůstane na povrchu dostatek volného chromu, takže se může vytvořit samozotavující vrstva oxidů.

Přehled vašich výhod

Popis metody

Verfahrensskizze Blackmarking - wie geht Schwarzmarkieren

  1. Struktura povrchu: základ antikorozního černého značení tvoří ultrakrátké impulsní lasery s trváním impulsu v řádu pikosekund nebo femtosekund. Umožňují opracování materiálů téměř bez tepelného a mechanického ovlivnění. Protože laserový impuls – a tedy i doba trvání vstupu energie – je tak krátký, že vůbec nedojde k přenosu tepla do přilehlých atomů a zamezí se také trhlinám způsobeným tepelným pnutím, které mohou vzniknout například při běžném popouštění. Z tohoto důvodu mluvíme také o "obrábění za studena". Materiál je pomocí laseru strukturován v rozsahu nanometrů.
  2. Vrstva oxidu: vedle strukturování povrchu má při antikorozním černém značení druhý hlavní význam vrstva oxidu chromu: díky menšímu působení tepla v porovnání s popisky vytvářenými žíháním lasery s nanosekundovými impulsy zůstává na povrchu dostatek volného chromu, který podporuje proces zotavení pasivní vrstvy. Vznikají přitom antikorozní vrstvy s chromitem (Fe2+Cr2O4) a magnetitem (Fe3O4) nebo vrstvami smíšené fáze: FeFe2-xCrxO4 (železo-chromový spinel).
  3. Pasivace: po značení následuje čištění zdravotnických produktů. Čitelnost a trvanlivost laserového značení přitom může být kvůli dlouhým časům působení, agresivním čisticím prostředkům nebo vysokým teplotám omezena. Pro konečnou úpravu se proto často využívá metoda cílené pasivace. Kyselá lázeň kyseliny dusičné nebo kyseliny citronové přitom odstraňuje snadno reaktivní části povrchu, jako jsou volné ionty železa, a podporuje čistý a rychlý růst nové vrstvy oxidu chromu pro ještě lepší odolnost proti korozi. Během tohoto procesu zároveň dochází k čištění povrchu a rozpuštění sulfidů.

Příklady použití černého značení

Blackmarking auf einem medizinischen Ventil mit TRUMPF Produkten

Laserem označené ventily pro vyrovnávání tlaku v mozku

Trvale dobře čitelná značení jsou pro jedinečnou identifikaci a zpětnou sledovatelnost implantátů zásadně důležitá. Vyobrazený drenážní systém se používá při ošetření hydrocefalie ("vodnatost mozku") a odvádí přebytečný mozkomíšní mok z komor pod kůží do břišní dutiny.

Ledvinovitá miska

Ledvinovité misky z ušlechtilého kovu jsou pomocí metody Black Marking opatřeny jednoznačným zpětně sledovatelným kódem UDI (Unique Device Identification), který je odolný proti korozi.

Laserem označený skalpel, kód UDI pro sledovatelnost

Skalpel / svorka

Také na chirurgických nástrojích, jako jsou skalpely nebo svorky, vznikají díky extrémním špičkovým impulsním výkonům sytě černé kódy UDI, které jsou odolné proti korozi a odolají mnoha cyklům čištění.

- / -

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.