Gravírování a úběr

Jak při gravírování, tak i při úběru materiálu se pracuje s krátkými, silnými impulsy laseru. Výkony jsou tak vysoké, že základní materiál nebo vrchní vrstva se roztaví a odpaří nebo rozpadne.

Ozubené kolo gravírované pomocí TruMark série 5000

Při gravírování laserový paprsek ubírá materiál. V obrobku vznikne prohlubeň - gravura. Gravírovat lze téměř všechny materiály. V případě potřeby lze také vytvořit barevné oxidace, které popis ještě více zvýrazní.

Laserabtragen, One-Box Laser

Pod pojmem úběr se rozumí částečné odstranění vrchních vrstev, které jsou umístěny na základním materiálu a značně se barevně liší. Typickými materiály pro úběr jsou eloxovaný hliník, vrstvy laku nebo speciální fólie pro popisování laserem.

Výrobky

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.