You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Gravírování | TRUMPF

Gravírování a úběr

Jak při gravírování, tak i při úběru materiálu se pracuje s krátkými, silnými impulsy laseru. Výkony jsou tak vysoké, že základní materiál nebo vrchní vrstva se roztaví a odpaří nebo rozpadne.

Ozubené kolo gravírované pomocí TruMark série 5000

Při gravírování laserový paprsek ubírá materiál. V obrobku vznikne prohlubeň - gravura. Gravírovat lze téměř všechny materiály. V případě potřeby lze také vytvořit barevné oxidace, které popis ještě více zvýrazní.

Laserabtragen, One-Box Laser

Pod pojmem úběr se rozumí částečné odstranění vrchních vrstev, které jsou umístěny na základním materiálu a značně se barevně liší. Typickými materiály pro úběr jsou eloxovaný hliník, vrstvy laku nebo speciální fólie pro popisování laserem.

Výrobky

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt