Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF

Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek nabízí různé možnosti spojování kovů. Dokáže spojovat materiál na povrchu nebo vytvářet hluboké svary. Lze jej kombinovat s běžnými metodami svařování a kromě toho také pájet.

Vlaky ICE, součásti pohonů osobních a nákladních automobilů, pouzdra airbagů, kardiostimulátory, na laserové svary a svarové body narazíte na různých místech. Není univerzálněji použitelnějšího nástroje než laseru: pomocí něho lze velmi rychle vytvářet jemné svarové body od průměru jednoho milimetru až po hluboké svary dlouhé několik metrů. Přitom vznikají při minimální deformaci velmi tenké svarové geometrie s velkým poměrem hloubky a šířky. Lasery svařují jak materiály s vysokou teplotou tavení, tak také s vysokou tepelnou vodivostí. Na základě malé taveniny a krátké, řiditelné doby tavení lze spojovat částečně dokonce materiály, které by jinak svařit možné nebylo či jen velmi obtížně. V případě potřeby se používají přídavné materiály.

Objevte rozmanitost laseru

 

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.