Bodové svařování a švové svařování laserem

Technology-Picture-laser-welding-machines

Svařování laserovým paprskem umožňuje spojování jednotlivými impulsy laseru nebo ve spojitém režimu. Geometrie svaru popisuje, jak k sobě přiléhají hrany spojovaných dílů. Mohou se například vzájemně překrývat nebo přiléhat na tupo. Je svar plynulý nebo se skládá z jednotlivých svařovaných bodů? Skládá se svar z mnoha krátkých tahů nebo malých kroužků? Pro rozhodování o druhu svaru platí: Musí dosahovat požadované pevnosti a nesmí do součásti přenášet příliš mnoho tepla.

Různé druhy švů vyžadují různé provozní režimy zdroje laserového paprsku.

Spojitý provoz
V tomto režimu provozu se aktivní médium nepřetržitě budí a vytváří nepřerušovaný laserový paprsek.

Impulsní provoz

Naproti tomu v impulsním provozu se aktivní médium nebudí nepřetržitě, ale v impulsech. Emituje časově přerušovaný laserový paprsek. Důležité parametry pro obrábění materiálu jsou přitom doba trvání a energie jednoho takového laserového impulsu a frekvence impulsů.

Výrobky

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.