Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.

Bodové svařování a švové svařování laserem

Technology-Picture-laser-welding-machines

Svařování laserovým paprskem umožňuje spojování jednotlivými impulsy laseru nebo ve spojitém režimu. Geometrie svaru popisuje, jak k sobě přiléhají hrany spojovaných dílů. Mohou se například vzájemně překrývat nebo přiléhat na tupo. Je svar plynulý nebo se skládá z jednotlivých svařovaných bodů? Skládá se svar z mnoha krátkých tahů nebo malých kroužků? Pro rozhodování o druhu svaru platí: Musí dosahovat požadované pevnosti a nesmí do součásti přenášet příliš mnoho tepla.

Různé druhy švů vyžadují různé provozní režimy zdroje laserového paprsku.

Spojitý provoz
V tomto režimu provozu se aktivní médium nepřetržitě budí a vytváří nepřerušovaný laserový paprsek.

Impulsní provoz

Naproti tomu v impulsním provozu se aktivní médium nebudí nepřetržitě, ale v impulsech. Emituje časově přerušovaný laserový paprsek. Důležité parametry pro obrábění materiálu jsou přitom doba trvání a energie jednoho takového laserového impulsu a frekvence impulsů.

Výrobky

TruPulse
TruPulse

Špičkové pulzní výkony v multikilowattovém rozsahu pro bodové a švové svařován

TruFiber 1000
TruFiber

Přesný laser pro jemnou práci

TruDisk, Höchstleistung aus der Scheibe
TruDisk

Maximální výstupní výkon

TruDiode, der energieeffiziente Diodenlaser
TruDiode

Energeticky úsporný diodový laser

TruLaser Station 5005, der einfache Einstieg ins Laserschweißen
TruLaser Station 5005

Prosty wstęp do spawania laserowego

Kontakty

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt