Skenerové svařování - vysoce produktivní obrábění bez prostojů

Skenerové svařování umožňuje v současnosti vysoce produktivní a flexibilní koncepty zařízení, které činí svařování v sériové výrobě rychlejším, přesnějším a tím i ekonomičtějším než běžné svařovací procesy.

Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine

Při skenerovém svařování je paprsek veden pomocí pohyblivých zrcadel [1]. Paprsek je řízen změnami úhlů zrcadel [4]. Vzniká obráběcí pole [3], v němž lze vysoce dynamicky a přesně svařovat. Velikost pole závisí na pracovní vzdálenosti a úhlu vychýlení.Obráběcí rychlost a velikost průměru ohniska na obrobku závisí na vlastnostech zobrazení optiky, úhlu dopadu paprsku, kvalitě laserového paprsku a materiálu.Pojížděním přídavného čočkového systému [2] lze bod ohniska posouvat co nejdynamičtěji také ve směru Z, aby bylo možné kompletně obrábět trojrozměrné součásti bez pohybu obráběcí hlavy.Díky velmi rychlému přesouvání téměř kompletně odpadají prostoje a laserový přístroj může vyrábět v téměř 100 % disponibilního výrobního času.

Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33

Během svařování navíc lze skenerovou optiku ve spojení s robotem vést nad obrobkem. Tento "létající" pohyb charakterizoval pojem "Welding-on-the-fly": robot a skenerová optika vzájemně synchronizují v reálném čase svoje pohyby. Použití robota výrazně zvětšuje pracovní prostor a umožňuje skutečné trojrozměrné obrábění součástí.K programování PFO lze použít komfortní editor, který může na obrobku konstruovat a ukládat obrazce svařování.Jako zdroj paprsku se používají vysokovýkonové diskové lasery s vysokou kvalitou paprsku. Laserové světlo z laserového přístroje k obráběcím stanicím přitom vede jeden nebo více flexibilních laserových světlovodů.

Výrobky

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.