You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruDisk se zelenou vlnovou délkou | TRUMPF
Trumpf diskový laser TruDisk 2021
Trumpf diskový laser TruDisk 2021
Diskový laser

TruDisk se zelenou vlnovou délkou

Se zelenými lasery s trvalým signálem TruDisk vytvoříte v mědi lineární svary v nejvyšší kvalitě, téměř bez odstřiků a s vysokou opakovatelností.

Diskový laser

TruDisk se zelenou vlnovou délkou

S pulzním zeleným laserem řady TruDisk Pulse 421 lze vytvořit v mědi bodové svary cíleně a s malým množstvím odstřiků při vysoké opakovatelnosti.

TruDisk 1020
TruDisk 1020
Diskový laser

TruDisk se zelenou vlnovou délkou

Processing on the Green Side of Light

-/-

Zelené laserové světlo pro svařování mědi

Se zelenou vlnovou délkou je možné svařovat měď a jiné vysoce odrazivé materiály nejen efektivně, ale i vysoce kvalitně a maximálně produktivně, a to zcela nezávisle na vlastnostech povrchu materiálu. Tvorba odstřiků je snížena na minimum. Současně profitujete z maximální opakovatelnosti. Ať už se jedná o bodové nebo lineární svařování, zelené laserové světlo činí z kondukčního a hlubokého svařování s konstantní hloubkou provaření spolehlivý proces. U společnosti TRUMPF se navíc budete těšit z výhod vyladěného kompletního balíku vytvořeného z osvědčené technologie diskových laserů TruDisk, několika výstupů laserových optických kabelů, pracovních optik a inteligentní senzoriky.

Nejvyšší kvalita

Zelené lasery jsou základem pro vysoce kvalitní svařování mědi s minimálními odstřiky.

Pro jakýkoliv charakter povrchu

Bez ohledu na to, zda se jedná o leštěný, oxidovaný nebo broušený povrch, zelené laserové světlo poskytuje vždy vynikající výsledky.

Úplná flexibilita – s trvalým signálem nebo pulzní

I v případě zeleného laserového světla si můžete vybrat mezi pulzními lasery a lasery s trvalým signálem, optimálně přizpůsobenými pro vaše požadavky.

Maximální opakovatelnost

Profitujte ze stabilního kondukčního a hlubokého svařování s konstantní hloubkou provaření.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Naše IR lasery TruDisk se vyznačují dlouhou životností a robustností. I na lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou se můžete 100% spolehnout.

Minimální přívod tepla

Díky nízkému přívodu tepla v mědi profitujete z minimální deformace obrobků, je zamezeno deformaci okolních plastových komponent.

Objevte naše produktové portfolio pro perfektní svařování mědi pomocí laseru. TruDisk 1020 jako specialista pro hluboké svařování a TruDisk Pulse 221 a 421 pro bodové svařování.
TruDisk 1020 umožňuje kondukční a hluboké svařování vysoce odrazivých materiálů ve vynikající kvalitě a s vysokou rychlostí posuvu.
Zejména hluboké svařování mědi je často spojeno s mnoha odstřiky. To se však netýká TruDisk Pulse 421, neboť ten poskytuje čisté a kvalitní výsledky u jakéhokoliv charakteru povrchu.
-/-
Maximální absorpce v mědi
Optimální absorpce

Zelená vlnová délka se do mědi optimálně absorbuje: při pokojové teplotě je absorpce ve srovnání s infračerveným světlem osmkrát vyšší. S laserem TruDisk se zelenou vlnovou délkou je proto možné svařovat měď maximálně stabilně a téměž bez odstřiků. Tím jsou splněny nejvyšší nároky na kvalitu jak svaru, tak i svařovaného obrobku.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou, svařování mědi
TruDisk 2021

S výkonem 2 kW je diskový laser TruDisk 2021 momentálně nejvýkonnější laser se zelenou vlnovou délkou. Současně profitujete z vysoké kvality paprsku 6 mm*mrad a až dvou výstupů. Laser s trvalým signálem se skvěle hodí pro stabilní kondukční a hluboké svařování s konstantní hloubkou provaření. Přitom pracuje s vysokým posuvem a zcela nezávisle na vlastnostech povrchu.

TruDisk Pulse

S pulzním vysokovýkonným laserem TruDisk Pulse svařujete efektivně vysoce reflexní materiály, např. měď. Optimální absorpce, ale i vysoký špičkový pulzní výkon 4 kW při trvání pulzu v rozsahu milisekund umožňují unikátní výsledky aplikace při svařování bodů nebo krátkých svarů.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou,
Osvědčená technologie diskových laserů

Důvěřujte laserům TruDisk společnosti TRUMPF a vsaďte na jejich robustnost, spolehlivost a vhodnost pro průmysl. U laserů TruDisk se zelenou vlnovou délkou se používají stejné budicí moduly jako u IR laserů TruDisk. Spolehněte se proto na trvalý výkon laseru po celou dobu životnosti. Společnost TRUMPF vám navíc nabízí kompletní balík: lasery, laserové optické kabely, zaostřovací optiky a senzoriku – vyvinuto a vyzkoušeno pro zelenou vlnovou délku.

Svařování mědi – stabilní a téměř bez odstřiků

Lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou se ideálně hodí pro vysoce produktivní skenerové aplikace. Díky vysoké kvalitě paprsku laserů lze použít i skenery s velkou pracovní vzdáleností a velkým skenovacím polem. Společnost TRUMPF vám přitom nabízí kompletní balík: lasery, laserové optické kabely, zaostřovací optiku a senzoriku – vše vyvinuto pro zelenou vlnovou délku.

Kondukční svařování měděné fólie pomocí TruDisk 2021

Kondukční svařování měděné fólie pomocí TruDisk 2021

TruDisk 2021 se optimálně hodí pro spolehlivé kondukční svařování měděné fólie a tenkých měděných plechů s vysokým posuvem. Na obrázku vidíme horní část svaru a příčný výbrus svaru, svařený jedním posuvem rychlostí 10 m/min.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou, Direct Copper Bonds (DCB)

Direct Copper Bonds (DCB)

Lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou svařují i tenké materiály bez vlivu na podstavec. Tímto způsobem lze spojovat například pásy z měděných vodičů na substrátech pomocí pásků nebo drátů, aniž by tím byla poškozena spodní keramická vrstva.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou, svařování různých povrchů

Různé povrchy

Nezávisle na vlastnostech povrchu svařuje TruDisk se zelenou vlnovou délkou díky klidnějšímu procesu při vlnové délce 515 nm měděné svary ve stálé kvalitě a zajišťuje vysokou robustnost ve výrobě. Přitom odpadá většinou náročná příprava pro sjednocení vlastností povrchu pomocí pískového obrušování, pocínování nebo podobných metod.

Laserem svařované elektrické kontakty

Svařujte pomocí TruDisk Pulse bezpečně dokonce citlivé konstrukční elektronické díly. Na rozdíl od infračerveného světla můžete snížit pomocí zelené vlnové délky odstřiky až o 95 %. Tímto způsobem zabráníte efektivně zkratům a z toho vyplývajícím vadným konstrukčním dílům.

-/-
Parametry laseru     
Výkon laseru na obrobku při délce laserového optického kabelu 10 m 200 W 400 W 1000 W -
Typ. výkonová stálost při jmenovitém výkonu - - ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu
Plynule nastavitelný rozsah výkonu - - 30 W při aktivované regulaci výkonu 30 W při aktivované regulaci výkonu
Max. špičkový pulzní výkon při délce laserového optického kabelu 10 m 2 kW 4 kW - -
Max. energie impulzu při délce laserového optického kabelu 10 m 20 J 40 J - -
Max. střída impulzů 10 % 10 % - -
Nastavitelná doba trvání impulzu 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms - -
Kvalita paprsku na zavedení do laserového optického kabelu 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerická apertura na vyvedení dle laserového optického kabelu 0,1 0,1 0,1 0,1
Vlnová délka 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm
Min. průměr optického kabelu 100 μm 100 μm 50 μm 100 μm
Výkon laseru na obrobku při délce laserového optického kabelu 20 m 1000 W
Provedení     
Šířka 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Výška 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Hloubka 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm
Max. počet optických kabelů 2 2 2 2
Instalace     
El. krytí IP54 IP54 IP54 IP54
Okolní teplota 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C

TruControl

TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.

Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

Aktivní řízení výkonu laseru

Místo manuálního ovládání lze výkon laseru TruDisk se zelenou vlnovou délkou řídit v reálném čase. Aktivní řízení výkonu laseru stabilizuje výkon laseru na odchylkách +/- 1 % a udržuje tak proces konstantní nezávisle na vlivech okolí. Profitujete tak z nejvyšší stability výkonu na trhu – a to po celou dobu životnosti laseru.

Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

Pro integraci laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF.

Remote Service

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

Pevná optika kombinovatelná s TruDiode
Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

Inteligentně až k obrobku

Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete pro své účely optimálně využít například skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.

Síť laserů TRUMPF

V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se dvěma pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.

TruDisk se zelenou vlnovou délkou, flexibilní integrované vedení paprsku
Flexibilní integrované vedení paprsku

Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až dva vláknové odvody. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři odvody. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru.

Weld Assist

S databází WeldAssist budete mít k dispozici parametry svařování pro různé materiály a průměry ohnisek. To usnadňuje seřízení při často se měnících použitích laseru.

Zpracování obrazu

Zpracování obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, že se bude svařovat stále na správném místě.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

Fokusační optiky

Ať už při svařování laserovým paprskem s trvalým signálem či pulzním svařování se zelenou vlnovou délkou – s robustními zaostřovacími optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění.

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt