Výběr země / regionu a jazyka
TruMicro série 2000, thao tác đơn giản linh hoạt
TruMicro série 2000, thao tác đơn giản linh hoạt
Krátký a ultrakrátký pulzní laser

TruMicro série 2000

Jednoduše flexibilní práce

Kompaktní, lehká, produktivní – TruMicro série 2000

Při strukturování, obrušování, řezání nebo vrtání: nástroj laser se stal v technice mikroprodukce nepostradatelným. S krátkými a ultrakrátkými pulzními lasery TruMicro nabízí společnost TRUMPF inovativní pevnolátkové lasery, které jsou přesně přizpůsobeny těmto úlohám. Umožňují mikroobrábění s optimální kombinací kvality, produktivity a rentability. Přitom se ultrakrátké pulzní lasery založené na vláknech TruMicro série 2000 vyznačují kompaktní a lehkou konstrukcí. Integrace laseru je značně usnadněna použitím laserového optického kabelu pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U). Se středním výkonem se ideálně hodí pro řezání fólií nebo obrušování tenkých vrstev.

Snadná integrace

Laserový optický kabel pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U) umožňuje integraci strojů bez vedení volného paprsku.

Plná flexibilita

Provozujte TruMicro 2000 s různými frekvencemi opakování, energií impulzu a sledy pulzů.

Časově přesné umístění pulzů

Advanced Pulse on Demand umožňuje vyvolat laserové impulzy se signály spouštěče v různých frekvencích.

Mnohostranně použitelný

TruMicro série 2000 umožňuje studené obrábění pro mnoho aplikací mikroobrábění.

Speciální oblast značení

Využijte silné stránky laseru pro antikorozní černé značení kovů (black marking).

Pulzy 100% střižené na míru

Ultrarychlý výkonový modulátor udržuje výkon a energii impulzu na přesné úrovni.

TruMicro Mark 2000 s integrovaným laserem TruMicro série 2000
Kompletní řešení pro značení ultrakrátkými pulzy

Kombinací TruMark Station 5000 a TruMicro série 2000 vzniká kompletní řešení – TruMicro Mark 2000. Je ideální pro zákazníky, kteří hledají označovací jednotku pro laserové značení s impulzy v řádu piko- a femtosekund. Se špičkovými pulzními výkony 0,5 MW obsluhují tyto lasery procesy, u nichž je studené obrábění materiálu produktivní již s průměrnými výkony.

Vnitřní označování skla s TruMicro série 2000

Vnitřní označování skla

Pikosekundové lasery TruMicro série 2000 mohou provádět i uvnitř velice tenkých skel laserové značení. Ultrakrátké laserové impulzy přitom umísťují označovací body těsně vedle sebe. Vznikají tak celé barevné plochy uvnitř tenkých skel s tloušťkou pouhých několik stovek mikrometrů. Výběrem správných procesních parametrů lze docílit dokonce efektu spektrálních barev. Ultrakrátké laserové impulzy přitom ovlivňují chování při ohýbání skla. Energetický vstup zůstává omezen místně a amorfní struktura skla neporušená.

Black Marking s TruMicro série 2000

Black Marking

Díky obrábění laserem je možné u kovů vyvolat změnu barvy až po temně černý tón, tzv. black marking. Jsou-li laserové impulzy využité pro tento druh popisu ultrakrátké, zůstává změna barvy antikorozní.

Studené obrábění polyimidové fólie s TruMicro 2000

Studené obrábění polyimidové fólie

Polyimid se používá především pro konstrukci flexibilních desek plošných spojů nebo tuhých flexibilních desek plošných spojů. Miniaturizace elektronických přístrojů předpokládá vysokou flexibilitu a vyžaduje stále více obrábění nejjemnějších struktur. Kvalita okraje řezu je přitom velmi důležitá, neboť vliv tepla nesmí být znatelný. Laser je těmto požadavkům optimálně přizpůsobený a má zde téměř vždy převahu oproti tradičním vysekávacím nástrojům.

Mikrovrtání do desek plošných spojů

Mikrovrtání do desek plošných spojů

S laserem vyvrtáte bez doteku nejjemnější až větší otvory do různých materiálů. S ultrakrátkými pulzními lasery v řádu piko- a femtosekund se materiál vypaří sublimací přímo bez roztavení materiálu z pevného stavu a součást se přitom nezahřeje.

Laserem vyřezaný stent, TruMicro série 2000

Laserem vyřezaný stent

TruMicro série 2000 se hodí zejména pro výrobu produktů lékařské techniky. Jemné úlohy řezání, které vznikají například při řezání stentů v lékařské technice, zvládnete optimálně pomocí sublimačního řezání. Lasery TruMicro série 2000 vytváří kvalitní ostří bez deformací.

TruMicro 2020
TruMicro 2030
TruMicro 2070
Parametry laseru    
Střední výstupní výkon 10 W 20 W 100 W (geregelt)
Kvalita paprsku (M²) < 1.3 < 1.3 volitelná < 1,2 < 1,2
Vlnová délka 1030 nm 1030 nm 1030 nm
Trvání impulzu 20 ps
< 900 fs
< 400 fs
20 ps volitelná 900 fs
400 fs nebo variabilně nastavitelná od < 400 fs - 20 ps
< 400 fs - 20 ps
Max. energie impulzu 10 µJ volitelně 20 µJ a 50 µJ 20 µJ volitelná 50 µJ nebo 100 µJ 100 µJ
500 µJ (Burst-Modus)
Max. opakovací rychlost 1000 kHz volitelně 2000 kHz, 200 kHz u 50 µJ energie pulzu (10 W) 1000 kHz volitelná 2000 kHz, 400 kHz při energii pulzu 50 µJ (20 W) nebo nastavitelná od 200 kHz (energie pulze 100 µJ) do 2 MHz (energie pulzu 10 µJ) 2000 kHz pro rozšířený pulz na vyžádání
Provedení    
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm 406 mm x 212 mm x 700 mm
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm -
Řízení TruControl

TruControl

TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. TruControl spravuje, řídí a vizualizuje obsazení rozhraní. Profitujete z jednotné architektury řízení u všech laserových technologií. Lasery disponují rozhraními pro ovládání inteligentních TRUMPF optik, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Díky vzdálené správě TRUMPF získáte mimo jiné podporu během několika sekund. Díky tomu lze servisním zásahům zabránit či je co nejlépe připravit a disponibilita laserového zařízení se zvyšuje.

S užitečnými doplňkovými možnostmi pracujete s lasery TruMicro série 2000 ještě efektivněji a z hlediska procesní spolehlivosti bezpečněji.

Placeholder
Možnost laserový optický kabel pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U)

Upusťte od nákladného vedení volného paprsku a zjednodušte značně design stroje: namísto vedení volného paprsku jsou laserové impulzy vedeny vláknem s dutým jádrem z laserového přístroje k optice. Díky tepelnému a mechanickému odpojení mezi laserem TRUMPF a příslušnou optikou je možné laser mnohem flexibilněji integrovat do obráběcího stroje. Vlastnosti paprsku a pulzu přitom zůstávají zachovány.

Rozmanitost rozhraní
Rozmanitost rozhraní – pro jednoduchou integraci

Pro integraci TruMicro laseru do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Proto pevnolátkové lasery značky TRUMPF nabízí rozhraní ke všem běžným sběrnicovým systémům. Dále je možné získat: rozhraní reálného času, paralelně digitální I/O, rozhraní pro procesní senzoriku, OPC UA softwarové rozhraní, analogovou vstupní kartu, rozhraní pro inteligentní TRUMPF optiky (řízená fokusační optika CFO, programovatelná fokusační optika PFO).

Obráběcí optiky TRUMPF
Inteligentně až k obrobku

Inteligentní optiky synchronizujete se svým laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete pro své účely optimálně využít například skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Není zapotřebí dodatečný počítač ani řízení.

Hochstabil für optimale Qualität

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.

Flexibilní pulzy on Demand

Při zpracování komplexních geometrií, např. při řezání polymerních fólií skenery, vedou dráhy zrychlení a brzdné dráhy skeneru k proměnlivým prostorovým odstupům ultrakrátkých laserových pulzů na materiálu. Kvalita obrábění je tak závislá na geometrii zpracování. S možností "Flexibilní pulzy on demand" je naproti tomu míra opakování přizpůsobena rychlosti skenování a tím jsou umožněny konstantní odstupy pulzů. Tím je výsledek procesu nejenom nezávislý na kontuře obrábění, ale současně je také zkrácena procesní doba.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat, jak do samostatných obráběcích stanic, tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

Řezací optika TOP Cleave

Fokusační optika TOP Cleave je obráběcí optika pro rychlé řezání transparentních materiálů, například skla nebo safíru.

Optika TOP Cleave, vysokorychlostní laserové řezání skla
TOP Cleave

Vysokorychlostní laserové řezání skla

Ultrakrátké laserové impulzy jsou nejen ultrakrátké, dosahují i u vlastností impulzů, jako jsou energie a výkon, špičkové hodnoty. Aby navzdory těmto špičkovým intenzitám na obrobku nastal i přesně ten správný pulz, jsou vyžadovány speciální prvky pro vedení a tvarování paprsku. Společnost TRUMPF disponuje přepínači laserového paprsku, odbočovači, úseky rozšiřování paprsku a polarizačními optikami, které jsou optimalizovány pro použití s ultrakrátkými pulzními lasery.

TruMicro odbočovač 90°
TruMicro odbočovač 90°

TruMicro odbočovače jsou vhodné pro ultrakrátké laserové impulzy pro vedení laserového paprsku při dodržení pulzních parametrů.

TruMicro přepínač laserového paprsku s pilotním světlem
TruMicro přepínač laserového paprsku s pilotním laserem

Díky přepínačům laserového paprsku je možné laserové světlo zdroje paprsku alternativně vést dvěma optickými dráhami k různým obrobkům. Pilotní laser přitom umožňuje jednoduché seřizování vedení paprsku a zařizuje, aby pro vás bylo co nejpohodlnější.

Mechanicky nastavitelný rozdělovač paprsku
Mechanicky nastavitelný rozdělovač paprsku

Rozdělením paprsku je možné dvě optické dráhy zásobovat současně vždy polovinou výkonu laseru. Tímto způsobem můžete současně obrábět dva obrobky. Mechanické nastavení dovoluje přizpůsobení rozděleného výkonu přesnému rovnoměrnému rozdělení výkonu v obou ramenech paprsku.

Cirkulárně polarizované světlo
Cirkulárně polarizované světlo

Cirkulárně polarizované světlo se vyrábí z lineárně polarizovaného světla pomocí čtvrtvlnné desky a umožňuje u aplikací s výrobními geometriemi závislými na směru rovnoměrné výsledky obrábění.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt