Výběr země / regionu a jazyka
TruDisk Pulse, efektivní svařování mědi
TruDisk Pulse, efektivní svařování mědi
Pulzní lasery

TruDisk Pulse

TruDisk Pulse: Efektivní svařování mědi

Interní zdvojnásobení frekvence v rezonátoru TruDisk Pulse
Interní zdvojnásobení frekvence v rezonátoru TruDisk Pulse
Pulzní lasery

TruDisk Pulse

Interní zdvojnásobení frekvence pro produkci zeleného laserového světla

Zelené světlo pro svařování mědi

S pulzním vysokovýkonným laserem TruDisk Pulse svařujete efektivně vysoce reflexní materiály, např. měď. Optimální absorpce, a také vysoký špičkový pulzní výkon 4kW při době trvání pulzu v rozsahu milisekund umožňuje unikání výsledky aplikace u svařování bodů nebo krátkých svarů. Tím je laser předurčen pro využití v elektrotechnice a elektronice. TruDisk Pulse je založen na osvědčené technologii kotoučového laseru.

Optimální vázání

Mnoho vysoce reflexních materiálů, zejména meď, pohlcují zelené laserové světlo výrazně lépe než infračervené.

Svařování bez odstřiku

Zabraňte odstřikům díky homogennějšímu zahřátí a klidnější dynamice tavné lázně.

Konstantní výsledky

Klidnější svařovací proces vede ke konstantnějším průměrům svaru a homogenním hloubkám provaření.

Oxidovaný, opískovaný nebo vysoce leštěný

Výsledky aplikace jsou do maximální míry nezávislé na odchylkách v šarži materiálu.

S TruDisk Pulse 421 získáte konstantní výsledky aplikace bez odstřikování při svařování mědi, nezávisle na vlastnostech povrchu materiálu.
Laserem svařované elektrické kontakty řídicí jednotky
Špičkový výkon se zeleným světlem

Odstřiky během svařování vedou u elektronických a elektrotechnických produktů ke zkratům nebo pórům svarů. Pulzní laser TruDisk tato rizika snižuje díky své optimální míře vázání. Materiál se zahřívá homogenně, což vede ke klidné dynamice tavné lázně. Odstřiky se tak vyskytují méně často. Ušetříte si množství zmetků a čisticích cyklů pro zařízení.

Vysoká opakovatelnost při svařování laserovým paprskem
Vysoká opakovatelnost

Opakovatelnost konstrukčních dílů je značně zvýšena díky zelenému laserovému světlu. Jeden svařovaný bod tak bude vypadat stejně jako druhý. Na rozdíl od infračerveného světla ohřívá zelené laserové světlo konstrukční díly z mědi velmi homogenně – vždy stejným postupem. Tím lze svařovat velmi přesné hloubky s naprostou spolehlivostí. Dále pomůže architektura diskového laseru zdroje paprsku, který je mimořádně necitlivý na zpětné odrazy a u TruDisk Pulse je standardně vybaven aktivní regulací výkonu laseru. Ten reguluje výkon v reálném čase puls za pulsem.

TruDisk Pulse, zelené bodové svařování v akci

Rovnoměrné bodové svařování

Bodové svařování s TruDisk Pulse přináší opakovatelné výsledky prakticky bez odstřiků. Průměr a hloubka bodů zůstávají během procesu vyrovnané.

TruDisk Pulse, laserem svařované kontaktování dvou Direct Copper Bonds

Direct Copper Bonding (DCB)

TruDisk Pulse svařuje i tenké materiály bez ovlivnění podstavce. Tímto způsobem lze spojovat například pásy z měděných vodičů na substrátech pomocí pásků nebo drátů, aniž by tím byla poškozena spodní keramická vrstva.

Laserem svařované měděné destičky

Různé povrchy

Nezávisle na vlastnostech povrchu svařuje TruDisk Pulse díky klidnějšímu procesu při vlnové délce 515 nm měděné svary ve stálé kvalitě a zajišťuje vysokou robustnost ve výrobě. Přitom odpadá většinou náročná příprava pro sjednocení vlastností povrchu pomocí pískového obrušování, pocínování nebo podobných metod.

Laserem svařované elektrické kontakty řídicí jednotky

Laserem svařované elektrické kontakty

Svařujte pomocí TruDisk Pulse bezpečně dokonce citlivé konstrukční elektronické díly. Na rozdíl od infračerveného světla můžete snížit pomocí zelené vlnové délky odstřiky až o 95 %. Tímto způsobem zabráníte efektivně zkratům a z toho vyplývajícím vadným konstrukčním dílům.

TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Parametry laseru    
Výkon laseru na obrobku při délce laserového optického kabelu 10 m 200 W 400 W
Výkon laseru na obrobku při délce laserového optického kabelu 20 m - 380 W
Max. špičkový pulzní výkon při délce laserového optického kabelu 10 m 2 kW 4 kW
Max. energie impulzu při délce laserového optického kabelu 10 m 20 J 40 J
Max. střída impulzů 10 % 10 %
Nastavitelná doba trvání impulzu 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Kvalita paprsku na zavedení do laserového optického kabelu 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerická apertura na vyvedení dle laserového optického kabelu 0,1 0,1
Vlnová délka 515 nm 515 nm
Min. průměr optického kabelu 100 μm 100 μm
Provedení    
Šířka 1340 mm 1340 mm
Výška 1430 mm 1430 mm
Hloubka 725 mm 725 mm
Max. počet optických kabelů 2 2
Instalace    
El. krytí IP54 IP54
Okolní teplota 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Řízení TruControl

TruControl

TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. Dodatečné moduly jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům laseru TruFiber. Volitelné vybavení CutAssist automaticky přizpůsobuje parametry laseru dráhové rychlosti vodícího zařízení. Pro zaručení zpětné sledovatelnosti obrobků zapisuje modul DataStore všechna data týkající se kvality.

Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo Panel PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.

Flexibilní, integrované vodicí prvky paprsku

Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až dva vláknové odvody. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři odvody. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak výkon laseru, tak také počet odvodů v poli.

TRUMPF Laser Network

V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se dvěma pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.

Pohodlné a flexibilní ovládání

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

Pro integraci pulzního laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF.

Programovatelná fokusační optika PFO 33
Inteligentně až k obrobku

Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete pro své účely optimálně využít například skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.

Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

WeldAssist

S databází WeldAssist budete mít k dispozici parametry svařování pro různé materiály a průměry ohnisek. To usnadní seřízení při často se měnících použitích laseru

Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

Zpracování obrazu

TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.

Zpracování obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

Kalibrační nástroj

Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

CalibrationLine Focus kontroluje, zda poloha ohniska u výrobku odpovídá vašim požadavkům.
CalibrationLine Focus

Pravidelná kontrola polohy ohniska

Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
BEO D35

Mnohostranně použitelná k řezání a svařování až do řádu kilowatt.

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70

Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Senzorika

Coby prodejce celého systému vám společnost TRUMPF nabízí také procesní senzoriku. Díky nepřetržitému sledování procesu zvyšujete svoji kvalitu a spolehlivě a přesně řídíte svůj proces.

Skladba optického systému TruDisk
Diskový laser

Od vrtání nejjemnějších otvorů o průměru vlasu až po svařování lodních panelů: diskové lasery vedoucího výrobce TRUMPF přesvědčí při desítkách tisíc instalací po celém světě díky vysoké kvalitě dílů a spolehlivosti laseru.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Servis a kontakt