Výběr země / regionu a jazyka
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Vláknový laser

TruFiber série S

Make your vision come true

Všestranná zařízení ve středním rozsahu výkonu 3 až 6 kW

Vláknové lasery multimode TruFiber série S Vám poskytují flexiibilní tvarování paprsku až se dvěma výstupy a svařování laserem s malým množstvím odstřiků díky technologii BrightLine Weld. Active Power Control kromě toho zaručuje nejvyšší stabilitu výkonu. Ať se jedná o náš řídicí software TruControl, optiku nebo služby – u TRUMPF získáte vždy celý paket vytvořený pro Vás přesně na míru.

Vysoká stabilita

Rušivým vlivům a vnějšímu namáhání odolává robustní TruFiber S. Integrovaná regulace výkonu laseru měří a reguluje výkon laseru v reálném čase s přesností ± 1 %.

Velká spolehlivost

Jako ochranný mechanismus pro provoz v tropických oblastech je k dispozici odvlhčovací jednotka. Další mechanismy chrání laser před zpětnými odrazy.

Vysoce kvalitní procesní výsledky

BrightLine Weld umožňuje svařování laserem s malým množstvím odstřiků. Vznikají vysoce kvalitní svary, které nevykazují žádné prohlubně ve svaru ani koncové krátery a splňují vysoké požadavky na pevnost.

Zvýšení produktivity

S BrightLine Weld se podstatně vyššími rychlostmi posuvu zvýší produktivita. Profitujte z nižší zmetkovitosti a nizkých prostojů stroje.

Vysoká flexibilita použití

TruFiber S může být vybaven až dvěma výstupy. Vedení dráhy paprsku je integrováno do kompaktní skříně laseru. Používání více výstupů optimalizuje vytížení laserů.

Kompletní nabídka řešení

Laser, řízení, vedení dráhy paprsku, pracovní optika a senzorika od firmy TRUMPF jsou vzájemně optimálně sladěny. TruFiber S Vám nabízí perfektní pakety řešení se skenovací optikou PFO a jinými komponentami.

Maximální bezpečnost laseru

Výrobci strojů a zařízení jsou zodpovědní za bezpečnost ovládání laserových zařízení. TruFiber S přesvědčí maximální úrovní zabezpečení Performance Level.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
BrightLine Weld - jednotka tvarování paprsku

S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků. Svary zaručují vysokou pevnost a nevykazují žádné póry, prohlubně ve svaru, trhliny nebo koncové krátery.

Svařování přípojnic

Spojení jednotlivých buněk s moduly nebo pakety se uskutečňuje pomocí Busbar svařování (Busbar = kolejnice vedoucí proud).

Svařování Can-Cap

Vláknové lasery multimode uzavřou prizmatickou skříň baterie vybavenou paketem elektrod – bez pórů, trhlin nebo nežádoucích vyboulení svarů.

Svařování komponent pohonu laserovým paprskem pro elektromobilitu

Vláknové lasery multimode se používají ve vysoce integrovaných a škálovatelných procesech svařování mědi a hrají rozhodující roli pro kvalitu kontaktování v elektromotorech.

Řezání nejrůznějších materiálů

TruFiber S řeže nejrůznější tloušťky plechu a druhy materiálu, dokonce vysoce reflektivní barevné kovy. Ohyby jsou hladké a bez otřepů.

Parametry laseru        
Výkon laseru na obrobku 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Typ. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynule nastavitelný rozsah výkonu 60 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 100 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu
Kvalita paprsku 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Vlnová délka 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Průměr optického kabelu ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Provedení        
Šířka 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Výška 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Hloubka 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Max. počet optických kabelů 2 2 2 2
Instalace        
Okolní teplota 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C

TruControl

TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.

Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

TruFiber 6000 S s otevřeným poklopem
Flexibilní integrované vedení paprsku

Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom počet vláknových odvodů (až dva). Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři odvody. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru.

BrightLine Weld

Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se zkrátí prostoje strojů a sníží se Vaše provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečné úpravy.

Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

Pro integraci laseru TruFiber do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Inteligentně až k obrobku

Přes vlastní rozhraní synchronizujte s Vaším laserem inteligentní optiky. Tak můžete optimálně pro Vaše účely používat třeba fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.

Remote Service

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To Vám umožňuje maximální disponibilitu a podstatně redukuje Vaše servisní náklady.

TRUMPF Laser Network

V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se šesti pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tak zvyšujete především při řezání obtížných materiálů procesní bezpečnost a profitujete z méně zmetků a nižších materiálových nákladů. Obsluha může AdjustLine kdykoli zapnout nebo vypnout.

Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

Zpracování obrazu

Zpracování obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, že se bude svařovat stále na správném místě.

Zpracování obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznávání vlastností nabízí možnost jednoduchého integrování programů na zpracování obrazu do výrobního procesu.

Projekt VisionLine
Projekt VisionLine

Díky dodatečnému balíku služeb poskytuje TRUMPF kompletní řešení pro složité úlohy zpracování obrazu.

Kalibrace

Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

Zpracování obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznávání vlastností nabízí možnost jednoduchého integrování programů na zpracování obrazu do výrobního procesu.

Projekt VisionLine
Projekt VisionLine

Díky dodatečnému balíku služeb poskytuje TRUMPF kompletní řešení pro složité úlohy zpracování obrazu.

Regulace polohy švu

Senzorika nalezne spojovací spáru a reguluje během svařovacího procesu svařovací polohu.

Zpracování obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznávání vlastností nabízí možnost jednoduchého integrování programů na zpracování obrazu do výrobního procesu.

Projekt VisionLine
Projekt VisionLine

Díky dodatečnému balíku služeb poskytuje TRUMPF kompletní řešení pro složité úlohy zpracování obrazu.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

PFO 33

Pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW

Programovatelná fokusační optika PFO 3D
PFO 3D

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

PFO 33

Pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW

Programovatelná fokusační optika PFO 3D
PFO 3D

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt