You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Služby monitorování stavu | TRUMPF

Služby monitorování stavu

Zvýšení disponibility

Proaktivní analýza a kontrola vašich přístrojů TRUMPF Condition Monitoring Center.

Zvýšení produktivity

Naši experti identifikují slabiny a vyvinou s vámi cílená řešení.

Plná transparentnost

Všechny informace o strojích a jejich stavech přehledně na přístrojových deskách

Služby monitorování stavu zvyšují technickou disponibilitu a produktivitu vašich zasíťovaných laserových zařízení. K tomu navíc TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje důležitá senzorová data a identifikuje rizika a potenciály pro zlepšování. To vám poskytuje podporu při prevenci výpadků výroby a souvisejících nákladů, které se mohou pohybovat v řádu tisíců eur za hodinu. Služby monitorování stavu se skládají z produktů Condition Monitoring, Condition Check a Smart View Services.

Condition Based Services, Screenshot

Základ představuje proaktivní analýza vašich laserových přístrojů v ohledu na nápadné jevy – u Condition Monitoring se toto děje cyklicky, u Condition Check jednou za sjednanou dobu. A právě Condition Monitoring zajišťuje optimálně běžící provoz, při kterém servisní experti pravidelně kontrolují přístroje a identifikují závady pomocí algoritmů a zkušeností, a to ještě než k výpadku dojde. Pokud by u laseru například kvůli rychle klesající hladině chladicí vody nebo znečištěnému filtru hrozil výpadek, je proaktivně spuštěn alarm. Také neefektivní stavy, jako například nevhodné ovládání laserových přístrojů, je rychle identifikováno. Informujete se pomocí cyklického reportu analýzy a případně ho prodiskutujete s experty Technického zákaznického servisu.

Služby monitorování stavu jsou doplněny o Smart View Services. Jedná se o jednoduché přehledy pro vizualizaci aktuálního stavu laseru. Najdete na nich konsolidované informace o datech laseru, vzniklých chybových hlášeních, vytížení laserů, nadcházejících opatřeních údržby a oprav a také historii provedených změn ve vašich programech. Všechny stavy a události pro vás vždy zůstanou transparentní.

Smart View Services

Condition Based Services

Se Smart View Services získáte samostatně přehled o stavu svých laserů. Na základě zabezpečeného IT přenosu dat se data o stavu přenesou a zobrazí se automatizovaně v podobě přehledné přístrojové desky. V případě potřeby můžete přejít do podrobnějších detailních náhledů. Kromě stavových podmínek vytváří přístrojové desky také transparentní přehled rozšířených dat přístroje, vzniklých chybových hlášeních, vytíženích laserů, nastávajících opatřeních údržby a oprav a provedených změnách laserových a skenovacích programů. S těmito konsolidovanými informacemi ušetříte při údržbě a opravách čas. Včas zahájenými opatřeními můžete navíc zabránit klidovým stavům a zvýšit tím disponibilitu a produktivitu.

Monitorování stavu

Condition Monitoring

U Monitorování stavu monitorují experti Technického zákaznického servisu a algoritmy vaše lasery pro přehlednou údržbu a opravy. Výsledky analýzy naleznete v cyklických reportech Monitorování stavu Reports. Budete mít příležitost prodiskutovat doporučená opatření následně s jedním z expertů Technického zákaznického servisu. Identifikované jevy ohrožené klidovým stavem vám samozřejmě budou proaktivně oznámeny, aby se jim dalo předejít.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis a kontakt