Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Monitorování procesu pro kontrolu kvality dílu

TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität

U monitorování procesu stojí ve středu pozornosti proces LMF. Práškové lože je při procesu osvěcování monitorováno. Tím máte plnou kontrolu nad kvalitou dílu, a to vrstvu za vrstvou. Kromě toho získáte efektivnější výrobu díky rychlé identifikaci chyby. součástí procesu monitorování je tzv. Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože). Pomocí kamery integrované ve stroji TruPrint a automatického zpracování obrazu můžete automaticky sledovat práškové lože. Tím budete mít kdykoli přehled o stavu vyráběných dílů a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou.

Jak funguje monitorování práškového lože?

Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokou rozlišovací schopností, takže můžete ostře pozorovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazu je umožněno automatické vyhodnocování, přičemž vyhodnocování obrazu je navíc podporováno integrovaným osvětlením v tmavém poli. Jako uživatelé sami rozhodnete o relevantních mezních hodnotách, při nichž se má zobrazit oznámení nebo chybové hlášení. Přiřazením kvalitativních parametrů každé vrstvě tak docílíte rychlé a přesné lokalizace poruch. Díky tomu můžete zavčas zasáhnout do probíhajícího procesu LMF.

Kromě nanášení prášku zachycuje Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpoznává vyčnívající díly v práškovém loži. Stav dílů je možno optimálně vyhodnocovat již během procesu LMF a zavčas identifikovat možné trendy. Po procesu LMF je možno obsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy výběrem obrazu a mimo jiné je porovnávat s daty CAD.

Ukázka: Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o procesu LMF ve stroji TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 5000 v budoucnu kromě monitorování práškového lože také produkt monitorování tavné lázně. U monitorování tavné lázně je sledována tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion pomocí senzorů. Využijte výhod podrobné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě zavčas rozpoznat případné odchylky a rovněž vizualizovat kritické oblasti dílu. Tyto ukazatele mohou být automaticky porovnávány s referenčním procesem za účelem sledování procesní stability. Kromě toho můžete při použití několika laserů jednoduše paralelně sledovat všechny tavné lázně.

Kompatibilní produkty

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.