Výběr země / regionu a jazyka

Bez ohledu na to, jak jste již síťově propojeni – cíl je jistý: být připraveni na zvyšující se komplexnost a snižující se velikosti šarže v obrábění plechů. S našimi řešeními vás krok za krokem provázíme k vaší smart factory. Žádná cesta přitom není stejná: Součásti se kombinují pro vaše potřeby do ideálního řešení. ​

Transparentnost

Vytváříme transparentnost: o produktivitě celého shopfloor a o stavu vašeho strojového parku TRUMPF

Přehled a flexibilita

Stará se o přehled a flexibilitu: Šetří peníze a drahocenný čas pomocí analýz na bázi dat

Jednoduchá integrace

Činí integraci strojů TRUMPF a cizích strojů do monitorovacích systémů jednoduše nezávislou na stáří, výrobci nebo technologii vašich strojů

Snadnější dohled stavu

Usnadňuje dohled stavu a analýzu monitorováním produktů nebo poskytnutím dat pro lokální systémy

Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. 

Co uděláte se stávajícími stroji, pokud nemáte žádnou standardizovanou funkci výměny dat? Společnost TRUMPF má správné řešení.
 

Propojte stroje TRUMPF se svým individuálním monitorovacím systémem

Většina aktuálních obráběcích strojů společnosti TRUMPF disponuje možností vytvoření komunikace založené na OPC UA za pomoci rozhraní . Pro starší stroje nabízíme rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube. Na základě stavových dat vašeho stroje získáte analýzy ve formě řídicích panelů a také doporučení k jednání pro rychlejší řešení problému. Tak získáte transparentnost o stavu stroje a můžete maximalizovat disponibilitu vašeho stroje. S rozhraním pro status výroby získáte například informace, s jejichž pomocí zaznamenáte vytížení vašich strojů a můžete je zpracovat ve vašem individuálním softwarovém systému.​

TruConnect, rozšíření funkcí stroje Cube

Rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube integruje starší stroje TRUMPF do vašeho monitorovacího systému

Stroje, které kvůli svému stáří neposkytují žádná rozhraní pro&;normovanou výměnu dat , vyžadují rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube. Poskytuje vlastnická digitální rozhraní i pro software od jiných poskytovatelů. Systém sestává z průmyslového počítače s rozhraním OPC UA. Jakmile je propojen a nakonfigurován, poskytuje vám místně dostupné signály.

Propojte stroje od jiných poskytovatelů do světa TRUMPF

Potřebujete transparentnost nad svým kompletním strojovým parkem, nezávisle na výrobci nebo  stáří vašeho stroje? Žádný problém, se sadou Basic Connectivity Kit vám nabízíme řešení pro vaši výrobu.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integruje stroje od jiných poskytovatelů a starší stroje TRUMPF do TruTops Monitor

Jakmile je namontovaná, poskytuje sada Basic Connectivity Kit v závislosti na provozním stavu stroje signály – a to ohromně jednoduše: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrábí“. TruTops Monitor interpretuje tyto informace a vizualizuje je analogicky s jinými vašimi stroji v řídicím panelu. Systém funguje v nepřetržitém provozu a na všech pracovištích vaší výroby. Nové obráběcí stroje TRUMPF  se samozřejmě standardně integrují do TruTops Monitor.​

Smart factory – Mnoho cest, jeden zkušený partner

Plánujte společně s našimi experty na smart factory systematicky a identifikujte potenciál pro optimalizaci své výroby. Těšíme se na vás!
 

Kontaktujte nyní
Servis a kontakt