Výběr země / regionu a jazyka

TruPrint monitoring

Chytrá digitalizace TRUMPF pro Vaše aditivní výrobní systémy

Pomocí inteligentních monitorovacích řešení od společnosti TRUMPF můžete jednoduše sledovat, analyzovat a kalibrovat proces LMF ve strojích TruPrint a díky tomu vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvalitu dílu. Profesionální monitoring umožňuje zobrazování a vyhodnocení dat získaných pomocí senzorů. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo vyhodnotit offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.

Vždy přehled o všem

Díky monitorovacím řešením si zachováte přehled o parametrech výroby a stavu zařízení v celém strojovém parku.

Bezpečnější a levnější výroba

Díky včasnému rozpoznání a oznámení chyby můžete včas reagovat.

Vyšší efektivita

Díky zlepšenému přehledu dlouhodobě optimalizujete své procesy.

Prokázání kvality

Využijte velkého množství informací pro doložení kvality dílu.

Individuální vyhodnocení

Nechejte si zobrazit pouze ukazatele relevantní pro Vaši tiskovou úlohu a analyzujte je.

Sledování procesu pro kontrolu kvality dílu

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu

U sledování procesu je ve středu pozornosti proces LMF. Práškové lože se během procesu osvětlení kontroluje. K dispozici máte dva produkty: pomocí monitorování práškového lože dohlížíte na práškové lože a pomocí Melt Pool Monitoring na tavnou lázeň svého stroje TruPrint. Tak máte plnou kontrolu nad kvalitou svého dílu – a to vrstva za vrstvou. Kromě toho získáte efektivnější výrobu díky rychlé identifikaci chyby.

Vrstva za vrstvou dohled nad kvalitou dílu

Pohled do tavné lázně stroje TruPrint 2000

Jak funguje monitorování práškového lože?

Hlavní součástí sledování procesu je takzvané monitorování práškového lože. Pomocí kamery integrované ve stroji TruPrint a automatického zpracování obrazu můžete automaticky sledovat práškové lože. Tímto způsobem získáte vždy přehled o stavu dílu a můžete vrstvu za vrstvou analyzovat parametry kvality. Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokým rozlišením, aby bylo možné detailně sledovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazu je umožněno automatické vyhodnocení, přičemž integrované osvětlení tmavého pole dodatečně podporuje vyhodnocení obrazu. Jako uživatel rozhodujete sami o relevantních mezních hodnotách, u kterých se má zobrazit informace nebo chybové hlášení. Díky přiřazení parametrů kvality k jednotlivým vrstvám bude dosaženo rychlé a precizní lokalizace poruch. To vám umožňuje včasné zasahování do probíhající tiskové úlohy. Kromě nanášení prášku zjišťuje monitorování práškového lože stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži. Stav dílů je možné optimálně zhodnotit již během procesu LMF a včas identifikovat možný vývoj. Díky opci automatické dodatečné potahování je zajištěna kvalita dílu v případě výskytu chyb potahování. Při zjištění chybějícího prášku dojde k automatické opravě novou vrstvou prášku. Po procesu LMF je kromě jiného možné rozsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy pomocí výběru obrázku a mimo jiné je srovnat s CAD daty.

Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o procesu LMF ve stroji TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 2000 a TruPrint 5000 v budoucnu kromě monitorování práškového lože také produkt Melt Pool Monitoring. U Melt Pool Monitoring je sledována tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion pomocí senzorů. Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě příp. včas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Tyto ukazatele lze automaticky srovnat s referenčním konstrukčním procesem pro dohled stability procesu. Kromě toho můžete při použití několika laserů všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně. Data je možné vyhodnotit na stolním počítači nebo offline pomocí analyzéru monitorování.

Upozornění: V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a těchto údajů. Změny v technice, vybavení, ceně a nabídce přííslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

S monitorováním stavu budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává monitorování stavu také data prostředí procesu. Tak můžete kdykoli kontrolovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data k aktuálnímu stavu Vašeho stroje TruPrint. Tato data jsou dokumentována a je možné je použít ke kontrole kvality. Pomocí HMI data kdykoli přímo vidíte. Tímto způsobem můžete včas rozpoznat poruchy, zasáhnout do procesu LMF nebo jej v případě nouze zrušit. Konfigurujte individuálně Váš datový náhled a získejte tak přehledné znázornění všech pro Vás relevantních informací.

Pomocí monitorování stavu TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost proudění ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Upozornění: V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a těchto údajů. Změny v technice, vybavení, ceně a nabídce přííslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Monitorování výkonu pro plný přehled o produktivitě stroje

Produktivita stroje má pro úspěšnou průmyslovou výrobu zásadní význam. Proto údaje o výkonu od TRUMPF poskytují všechny důležité charakteristiky produktivity pro rozsáhlé hodnocení výkonu stroje. Status všech spotřebičů můžete snadno a kdykoli kontrolovat a analyzovat na TruPrint HMI. Po dokončení tiskové úlohy bude přes údaje o výkonu vytvořena rozsáhlá zpráva. Ta obsahuje všechna důležitá fakta k zakázce a také poznaky z jiných pozorování monitoringu. Nakonfigurujte a ztvárněte tuto zprávu zcela jednoduše podle Vašich potřeb. Pro co nejpřehlednější možné znázornění spotřeby strojů nebo charakteristik produktivity jako jsou časy směn, míra tavení a doby chodu, jsou všechny parametry výkonu pro Vás graficky upraveny. Navíc profitujete z porovnání požad.-skuteč. na základě dat monitorování procesu a stavu. To Vám umožňuje rozsáhlou analýzu tiskové úlohy. Údaje o výkonu tím zvyšují všechny faktory produktivity a vytížení a přispívají tím celkově k hospodárnější výrobě.

Upozornění: V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a těchto údajů. Změny v technice, vybavení, ceně a nabídce přííslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Connectivity – monitorování na stroji a v síti

TruPrint monitoring

TruTops Monitor

S TruTops Monitor získáte i externě úplný přehled o svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu. Sledujte, analyzujte a ovládejte strojový park TruPrint pohodlně z plochy svého počítače nebo mobilu pomocí aplikace MobileControl App. Analýza aktuálních dat stroje a vytížení celého vašeho strojového parku posune vaši průmyslovou aditivní výrobu dopředu. Na základě e-mailových oznámení o chybách získáte možnost maximálně rychlého přizpůsobení svých procesů.

K produktu

Monitorování rozhraní

Aditivní výroba OPC UA rozhraní

Rozhraní OPC UA – pro připojení vlastních síťových řešení

Díky rozhraní OPC UA Monitoring získáte možnost flexibilního připojení dat pro monitorování výkonu TruPrint ke svému individuálnímu softwaru. Data monitorování výkonu se živě přenášejí pomocí standardizovaného rozhraní.

Aditivní výroba OPC UA rozhraní

Monitoring File Interface

Monitoring File Interface umožňuje automatický export údajů dohledu do systému souborů uživatele. Údaje dohledu jsou připraveny pro aplikaci Monitorovací analyzér. Uživatel může údaje analyzovat a archivovat za pomoci vlastního softwaru.

Monitorovací analyzér

Monitorovací analyzér je aplikace operačního systému Windows, s níž je možné sledovat údaje Monitoring File Interface. Každý uživatel přitom disponuje plovoucí (floating) licencí. Údaje dohledu, aktuální či archivované, tak lze pohodlně sledovat a analyzovat na ploše počítače a na pracovišti mimo stroj.

Upozornění: V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Kalibrace

Ověření výkonnosti stroje

Automatic Multilaser Alignment

Optimalizujte kvalitu svých dílů tak jako nikdy předtím: Automatic Multilaser Alignment vám nabízí plně automatizovaný online dohled a korekci vzájemného nastavení polohy zdrojů paprsku na přesně 27,5 µm. Kamerový systém s vysokým rozlišením a osvětlení tmavého pole umožňují pořízení fotografií, vyhodnocení a korekci během probíhající tiskové úlohy. Díky kvalitním parametrům v každém postupu měření můžete rychle lokalizovat poruchy. Výsledky měření jsou dokumentovány v Condition Monitoring.

Kalibrace výkonu laseru

Naše kalibrace výkonu laseru měří a příp. překalibruje výkon laseru mezi dvěma tiskovými úlohami – nezávisle na roční údržbě prováděné zákazníkem. U strojů s možností Fullfield Multilaser se kontrolují všechny lasery. Současně se dokumentují výsledky měření pro dodržení dokladovací povinnosti. Měření výkonu laseru se přitom řídí podle DIN 35224 a ISO 52941.

Měření polohy ohniska

Mezi dvěma tiskovými úlohami se měří volitelným vybavením zaostření. Ochranný plát laseru se kontroluje z hlediska možného znečištění (tepelný posun). Pro dodržení dokladovací povinnosti se výsledky měření dokumentují. 

Kalibrace skenovacího pole

Kalibrace skenovacího pole umožňuje měření a příp. překalibrování skenovacího pole mezi dvěma tiskovými úlohami. Kromě toho se dokumentují výsledky měření, aby byla dodržena dokladovací povinnost.

Kontakt
Odbyt Additive Manufacturing
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt