Výběr země / regionu a jazyka

S monitorováním stavu budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává monitorování stavu také data prostředí procesu. Tak můžete kdykoli kontrolovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data k aktuálnímu stavu Vašeho stroje TruPrint. Tato data jsou dokumentována a je možné je použít ke kontrole kvality. Pomocí HMI data kdykoli přímo vidíte. Tímto způsobem můžete včas rozpoznat poruchy, zasáhnout do procesu LMF nebo jej v případě nouze zrušit. Konfigurujte individuálně Váš datový náhled a získejte tak přehledné znázornění všech pro Vás relevantních informací.

Pomocí monitorování stavu TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost proudění ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Upozornění: V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a těchto údajů. Změny v technice, vybavení, ceně a nabídce přííslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Servis a kontakt