Výběr země / regionu a jazyka

Sledování procesu pro kontrolu kvality dílu

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu

U sledování procesu je ve středu pozornosti proces LMF. Práškové lože se během procesu osvětlení kontroluje. K dispozici máte dva produkty: pomocí monitorování práškového lože dohlížíte na práškové lože a pomocí Melt Pool Monitoring na tavnou lázeň svého stroje TruPrint. Tak máte plnou kontrolu nad kvalitou svého dílu – a to vrstva za vrstvou. Kromě toho získáte efektivnější výrobu díky rychlé identifikaci chyby.

Vrstva za vrstvou dohled nad kvalitou dílu

Pohled do tavné lázně stroje TruPrint 2000

Jak funguje monitorování práškového lože?

Hlavní součástí sledování procesu je takzvané monitorování práškového lože. Pomocí kamery integrované ve stroji TruPrint a automatického zpracování obrazu můžete automaticky sledovat práškové lože. Tímto způsobem získáte vždy přehled o stavu dílu a můžete vrstvu za vrstvou analyzovat parametry kvality. Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokým rozlišením, aby bylo možné detailně sledovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazu je umožněno automatické vyhodnocení, přičemž integrované osvětlení tmavého pole dodatečně podporuje vyhodnocení obrazu. Jako uživatel rozhodujete sami o relevantních mezních hodnotách, u kterých se má zobrazit informace nebo chybové hlášení. Díky přiřazení parametrů kvality k jednotlivým vrstvám bude dosaženo rychlé a precizní lokalizace poruch. To vám umožňuje včasné zasahování do probíhající tiskové úlohy. Kromě nanášení prášku zjišťuje monitorování práškového lože stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži. Stav dílů je možné optimálně zhodnotit již během procesu LMF a včas identifikovat možný vývoj. Díky opci automatické dodatečné potahování je zajištěna kvalita dílu v případě výskytu chyb potahování. Při zjištění chybějícího prášku dojde k automatické opravě novou vrstvou prášku. Po procesu LMF je kromě jiného možné rozsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy pomocí výběru obrázku a mimo jiné je srovnat s CAD daty.

Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o procesu LMF ve stroji TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 2000 a TruPrint 5000 v budoucnu kromě monitorování práškového lože také produkt Melt Pool Monitoring. U Melt Pool Monitoring je sledována tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion pomocí senzorů. Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě příp. včas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Tyto ukazatele lze automaticky srovnat s referenčním konstrukčním procesem pro dohled stability procesu. Kromě toho můžete při použití několika laserů všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně. Data je možné vyhodnotit na stolním počítači nebo offline pomocí analyzéru monitorování.

Upozornění: V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a těchto údajů. Změny v technice, vybavení, ceně a nabídce přííslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Servis a kontakt