Výběr země / regionu a jazyka
KeyVisual TruConnect

Řešení TRUMPF Connectivity

Digitální propojení vytváří transparentnost

Možnost rychlejší reakce, obrábění více dílů během kratší doby  a také úspora nákladů: to se skrývá za heslem Průmysl 4.0. Propojte komponenty v rámci vaší výroby i mimo ni a vytvořte digitální výměnu informací. Vaše procesy budou probíhat lépe a vy budete vydělávat víc.
 

Factory Gate a Device Gate zasíťují vaše lasery a stroje s vaší firemní sítí anebo cloudem. Pomocí těchto digitálních, IT zabezpečených spojení kdykoliv vyvoláte údaje a informace ze svých přístrojů. Důležitý základ Průmyslu 4.0. Device Gate je chytrým řešení pro jednotlivé přístroje, Factory Gate pro celé skupiny přístrojů.

Jednoduché a především bezpečné

Nainstalujete software na svůj vlastní server, pro bezpečný přenos dat.

Škálovatelné řešení

Přes Factory Gate připojíte ke své síti několik přístrojů – také napříč jednotlivými stanovišti.

Vždy transparentní

Standardní protokoly (http / https) pro plnou transparentnost bez použití připojení VPN

Rychlé rozšíření

Svoji Factory Gate rozšíříte v případě potřeby také aplikacemi od konkurenčních výrobců.

Inteligentní příprava dat

Výsledky expertních analýz lze připravovat přes stávající infrastrukturu.

Device Gate

Device Gate je ve vašem laseru předinstalovaná již z výroby. Je nutné ji ještě aktivovat, aby byla data vašeho laseru digitálně k dispozici. Pomocí Device Gates odešlete například data laseru, popř. svého stroje přímo a bezpečně ve směru do cloudu nebo společnosti TRUMPF. Můžete tak využít služby jako Condition Monitoring. Device Gate je doporučeno hlavně tehdy, pokud chcete zasíťovat pouze jeden jednotlivý přístroj. Při konstelaci s více přístroji by se měl použít Factory Gate.

Factory Gate

S Factory Gate digitálně zasíťujete několik laserů a strojů. Díky možnosti instalace několika Factory Gates do různých instancí vaší sítě spojíte flexibilně všechny prvky vaší výroby. Na svém serveru k tomu instalujete softwarové řešení. Data tak mohou protékat nezašifrovaná, neboť vše zůstává v rámci vaší bezpečné sítě. IT oddělení přitom stále kontroluje přenos dat. Tam, kde je nutné data přenést – tedy při přenosu přes hranice vaší společnosti – jsou k dispozici různé šifrovací technologie jako SSL/HTTPS. Tato technologie umožňuje vystačit si bez spojení VPN nebo otevřených vstupních portů.

Služby monitorování stavu

Služby závislé na stavu představují pro průmysl 4.0 a vaši zesíťovanou výrobu stavební kámen. Skládají se v podstatě z prvků Factory Gate, které umožňují připojení laserů, služeb Smart View a monitorování stavu. Cílem je  je zvýšit dostupnost a produktivitu síťových laserových zařízení a identifikovat potenciál úspor.

Bez ohledu na to, jak jste již síťově propojeni – cíl je jistý: být připraven na zvyšující se komplexnost a snižující se velikosti šarže v obrábění plechů. S našimi řešeními vás krok za krokem provázíme k vaší smart factory. Žádná cesta přitom není stejná: Součásti se kombinují pro vaše potřeby do ideálního řešení. ​

Transparentnost

Vytvoříme transparentnost: v celé dílně, nezávisle na stáří, výrobci nebo technologii vašich strojů

Přehled a flexibilita

Stará se o přehled a flexibilitu: šetří peníze a drahocenný čas

Jednoduchá integrace

Usnadňuje integraci strojů TRUMPF a strojů od jiných výrobců do monitorovacích systémů
 

Snadnější dohled stavu

Usnadňuje dohled stavu a analýzu a poskytnutí dat pro lokální systémy.
 

Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do TruTops Fab nebo o připojení k monitoru TruTops , poskytneme vhodné řešení pro jakoukoliv kombinaci.

Co uděláte se stávajícími přístroji, pokud nemáte žádnou standardizovanou funkci výměny dat? Společnost TRUMPF má správné řešení.
 

Propojte stroje od jiných poskytovatelů do světa TRUMPF

Potřebujete transparentnost nad svým kompletním strojovým parkem, nezávisle na výrobci nebo  stáří vašeho stroje? Žádný problém, se sadou Basic Connectivity Kit vám nabízíme řešení pro vaši výrobu.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integruje stroje od jiných poskytovatelů a starší stroje TRUMPF do monitoru TruTops

Jakmile je namontovaná, poskytuje sada Basic Connectivity Kit v závislosti na provozním stavu stroje signály – a to ohromně jednoduše: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrábí“. Monitor TruTops interpretuje tyto informace a vizualizuje je analogicky s jinými vašimi stroji v řídicím panelu. Systém funguje v nepřetržitém provozu a na všech pracovištích vaší výroby. Nové obráběcí stroje TRUMPF  se samozřejmě standardně integrují do monitoru TruTops .​

Propojte stroje TRUMPF se svým individuálním monitorovacím systémem

Většina aktuálních obráběcích strojů společnosti TRUMPF disponují možností za pomoci rozhraní vytvoření komunikace založené na OPC UA. Rozhraní pro výrobní stav poskytuje například informace, s jejichž pomocí můžete zaznamenat vytížení svých strojů a zpracovat jej ve svém individuálním softwarovém systému.

TruConnect, rozšíření funkcí stroje Cube

Rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube integruje starší stroje TRUMPF do vašeho monitorovacího systému

Stroje, které kvůli svému stáří neposkytují žádná rozhraní pro&;normovanou výměnu dat , vyžadují rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube. Poskytuje vlastnická digitální rozhraní i pro software od jiných poskytovatelů. Systém sestává z průmyslového počítače s rozhraním OPC UA. Jakmile je propojen a nakonfigurován, poskytuje vám místně dostupné signály.

Smart Factory – mnoho cest, jeden zkušený partner

Plánujte společně s našimi experty na Smart Factory systematicky a identifikujte potenciál pro optimalizaci své výroby. Těšíme se na vás!
 

Kontaktujte nyní

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail

Prodej digitálních služeb
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt