You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Digitální propojení obráběcích strojů | TRUMPF

Bez ohledu na to, jak jste již síťově propojeni – cíl je jistý: být připraven na zvyšující se komplexnost a snižující se velikosti šarže v obrábění plechů. S naším řešením TruConnect vás doprovodíme krok za krokem k vaší Smart Factory. Žádná cesta přitom není úplně stejná: součásti TruConnect se podle vašich potřeb kombinují do ideálního řešení. ​

Transparentnost

Vytvoříme transparentnost: v celé dílně, nezávisle na stáří, výrobci nebo technologii vašich strojů

Přehled a flexibilita

Stará se o přehled a flexibilitu: šetří peníze a drahocenný čas

Jednoduchá integrace

Usnadňuje integraci strojů TRUMPF a strojů od jiných výrobců do monitorovacích systémů
 

Snadnější dohled stavu

Usnadňuje dohled stavu a analýzu a poskytnutí dat pro lokální systémy.
 

Co uděláte se stávajícími přístroji, pokud nemáte žádnou standardizovanou funkci výměny dat? Společnost TRUMPF má správné řešení.
 

Propojte stroje od jiných poskytovatelů do světa TRUMPF

Potřebujete transparentnost nad svým kompletním strojovým parkem, nezávisle na výrobci nebo  stáří vašeho stroje? Žádný problém, se sadou Basic Connectivity Kit vám nabízíme řešení pro vaši výrobu.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integruje stroje od jiných poskytovatelů a starší stroje TRUMPF do monitoru TruTops

Jakmile je namontovaná, poskytuje sada Basic Connectivity Kit v závislosti na provozním stavu stroje signály – a to ohromně jednoduše: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrábí“. Monitor TruTops interpretuje tyto informace a vizualizuje je analogicky s jinými vašimi stroji v řídicím panelu. Systém funguje v nepřetržitém provozu a na všech pracovištích vaší výroby. Nové obráběcí stroje TRUMPF  se samozřejmě standardně integrují do monitoru TruTops .​

Propojte stroje TRUMPF se svým individuálním monitorovacím systémem

Většina aktuálních obráběcích strojů společnosti TRUMPF disponují možností za pomoci rozhraní vytvoření komunikace založené na OPC UA. Rozhraní pro výrobní stav poskytuje například informace, s jejichž pomocí můžete zaznamenat vytížení svých strojů a zpracovat jej ve svém individuálním softwarovém systému.

TruConnect, rozšíření funkcí stroje Cube

Rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube integruje starší stroje TRUMPF do vašeho monitorovacího systému

Stroje, které kvůli svému stáří neposkytují žádná rozhraní pro&;normovanou výměnu dat , vyžadují rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube. Poskytuje vlastnická digitální rozhraní i pro software od jiných poskytovatelů. Systém sestává z průmyslového počítače s rozhraním OPC UA. Jakmile je propojen a nakonfigurován, poskytuje vám místně dostupné signály.

Servis a kontakt