Výběr země / regionu a jazyka

Bez ohledu na to, jak jste již síťově propojeni – cíl je jistý: být připraven na zvyšující se komplexnost a snižující se velikosti šarže v obrábění plechů. S našimi řešeními vás krok za krokem provázíme k vaší smart factory. Žádná cesta přitom není stejná: Součásti se kombinují pro vaše potřeby do ideálního řešení. ​

Transparentnost

Vytvoříme transparentnost: v celé dílně, nezávisle na stáří, výrobci nebo technologii vašich strojů

Přehled a flexibilita

Stará se o přehled a flexibilitu: šetří peníze a drahocenný čas

Jednoduchá integrace

Usnadňuje integraci strojů TRUMPF a strojů od jiných výrobců do monitorovacích systémů
 

Snadnější dohled stavu

Usnadňuje dohled stavu a analýzu a poskytnutí dat pro lokální systémy.
 

Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do TruTops Fab nebo o připojení k monitoru TruTops , poskytneme vhodné řešení pro jakoukoliv kombinaci.

Co uděláte se stávajícími přístroji, pokud nemáte žádnou standardizovanou funkci výměny dat? Společnost TRUMPF má správné řešení.
 

Propojte stroje od jiných poskytovatelů do světa TRUMPF

Potřebujete transparentnost nad svým kompletním strojovým parkem, nezávisle na výrobci nebo  stáří vašeho stroje? Žádný problém, se sadou Basic Connectivity Kit vám nabízíme řešení pro vaši výrobu.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integruje stroje od jiných poskytovatelů a starší stroje TRUMPF do monitoru TruTops

Jakmile je namontovaná, poskytuje sada Basic Connectivity Kit v závislosti na provozním stavu stroje signály – a to ohromně jednoduše: „Stroj stojí bez poruchy“, „Stroj stojí s poruchou“, „Stroj vyrábí“. Monitor TruTops interpretuje tyto informace a vizualizuje je analogicky s jinými vašimi stroji v řídicím panelu. Systém funguje v nepřetržitém provozu a na všech pracovištích vaší výroby. Nové obráběcí stroje TRUMPF  se samozřejmě standardně integrují do monitoru TruTops .​

Propojte stroje TRUMPF se svým individuálním monitorovacím systémem

Většina aktuálních obráběcích strojů společnosti TRUMPF disponují možností za pomoci rozhraní vytvoření komunikace založené na OPC UA. Rozhraní pro výrobní stav poskytuje například informace, s jejichž pomocí můžete zaznamenat vytížení svých strojů a zpracovat jej ve svém individuálním softwarovém systému.

TruConnect, rozšíření funkcí stroje Cube

Rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube integruje starší stroje TRUMPF do vašeho monitorovacího systému

Stroje, které kvůli svému stáří neposkytují žádná rozhraní pro&;normovanou výměnu dat , vyžadují rozšíření funkcí stroje OPC UA Cube. Poskytuje vlastnická digitální rozhraní i pro software od jiných poskytovatelů. Systém sestává z průmyslového počítače s rozhraním OPC UA. Jakmile je propojen a nakonfigurován, poskytuje vám místně dostupné signály.

Smart Factory – mnoho cest, jeden zkušený partner

Plánujte společně s našimi experty na Smart Factory systematicky a identifikujte potenciál pro optimalizaci své výroby. Těšíme se na vás!
 

Kontaktujte nyní
Servis a kontakt