Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

TruPrint monitoring

Chytrá digitalizace TRUMPF pro vaše aditivní výrobní systémy

Pomocí inteligentních monitorovacích řešení od společnosti TRUMPF můžete jednoduše sledovat a analyzovat procesy LMF strojů TruPrint a díky tomu vyrábět ještě efektivněji. Profesionální monitoring umožňuje zobrazování a vyhodnocování dat získaných pomocí senzorů. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitoringu mohou být prohlíženy přímo na HMI stroje TruPrint. S nástrojem TruTops Monitor získáte vedle transparentnosti také možnost dálkového přístupu  prostřednictvím PC nebo tabletu. Rozhraní OPC UA vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarová řešení.

Vždy přehled o všem

Díky monitorovacím řešením si zachováte přehled o parametrech výroby a stavu zařízení v celém strojovém parku.

Bezpečnější a levnější výroba

Díky včasnému rozpoznání a oznámení chyby můžete včas reagovat.

Vyšší efektivita

Díky zlepšenému přehledu dlouhodobě optimalizujete své procesy.

Prokázání kvality

Využijte velkého množství informací pro doložení kvality dílu.

Individuální vyhodnocení

Nechejte si zobrazit pouze ukazatele relevantní pro vaši montážní úlohu a analyzujte je.

Monitorování procesu pro kontrolu kvality dílu

TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität

U monitorování procesu stojí ve středu pozornosti proces LMF. Práškové lože je při procesu osvěcování monitorováno. Tím máte plnou kontrolu nad kvalitou dílu, a to vrstvu za vrstvou. Kromě toho získáte efektivnější výrobu díky rychlé identifikaci chyby. součástí procesu monitorování je tzv. Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože). Pomocí kamery integrované ve stroji TruPrint a automatického zpracování obrazu můžete automaticky sledovat práškové lože. Tím budete mít kdykoli přehled o stavu vyráběných dílů a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou.

Jak funguje monitorování práškového lože?

Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokou rozlišovací schopností, takže můžete ostře pozorovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazu je umožněno automatické vyhodnocování, přičemž vyhodnocování obrazu je navíc podporováno integrovaným osvětlením v tmavém poli. Jako uživatelé sami rozhodnete o relevantních mezních hodnotách, při nichž se má zobrazit oznámení nebo chybové hlášení. Přiřazením kvalitativních parametrů každé vrstvě tak docílíte rychlé a přesné lokalizace poruch. Díky tomu můžete zavčas zasáhnout do probíhajícího procesu LMF.

Kromě nanášení prášku zachycuje Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpoznává vyčnívající díly v práškovém loži. Stav dílů je možno optimálně vyhodnocovat již během procesu LMF a zavčas identifikovat možné trendy. Po procesu LMF je možno obsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy výběrem obrazu a mimo jiné je porovnávat s daty CAD.

Ukázka: Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o procesu LMF ve stroji TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 5000 v budoucnu kromě monitorování práškového lože také produkt monitorování tavné lázně. U monitorování tavné lázně je sledována tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion pomocí senzorů. Využijte výhod podrobné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě zavčas rozpoznat případné odchylky a rovněž vizualizovat kritické oblasti dílu. Tyto ukazatele mohou být automaticky porovnávány s referenčním procesem za účelem sledování procesní stability. Kromě toho můžete při použití několika laserů jednoduše paralelně sledovat všechny tavné lázně.

Kompatibilní produkty

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

S monitorováním podmínek budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává funkce Condition Monitoring také údaje o okolí procesu. Tak můžete kdykoli sledovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data o aktuálním stavu vašeho stroje TruPrint. Ta jsou dokumentována a lze je použít pro kontrolu kvality. Do dat lze kdykoli nahlížet prostřednictvím HMI. Tímto způsobem lze včas rozpoznat poruchy za účelem rychlého zásahu do procesu LMF nebo přerušení v případě nouze. Nakonfigurujte si individuálně svůj náhled dat a získejte tak přehledné zobrazení všech relevantních informací.

Pomocí funkce Condition Monitoring od společnosti TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Kompatibilní produkty

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Monitorování výkonu pro plný přehled o produktivitě stroje

Produktivita stroje má zásadní význam pro úspěšnou průmyslovou výrobu. Proto poskytuje monitorování výkonu TRUMPF všechny důležité ukazatele o produktivitě pro komplexní hodnocení výkonu stroje. Kdykoli a snadno můžete na TruPrint HMI analyzovat a kontrolovat stav veškeré spotřeby. Po dokončení montážní úlohy je prostřednictvím monitorování výkonu vystavena komplexní zpráva. Ta obsahuje všechna důležitá fakta o zakázce a také poznatky z ostatních monitorovaných jevů. Nakonfigurujte a vytvořte tuto zprávu zcela jednoduše podle svých potřeb. Pro co nejpřehlednější zobrazení spotřeby stroje nebo ukazatelů o produktivitě, jako je trvání vrstev, rychlost tavení a doba chodu, jsou pro vás zpracovávány všechny parametry o výkonu v grafické podobě.

Navíc můžete využít porovnání stávajícího a požadovaného stavu, které je založeno na datech z monitorování podmínek. To vám umožňuje komplexní analýzu montážní úlohy. Monitorování výkonu tímto shromažďuje veškeré faktory produktivity a vytížení a přispívá tím k celkově úspornější výrobě.

Kompatibilní produkty

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Konektivita

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

Pomocí nástroje TruTops Monitor získáte i externě kompletní přehled o svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu. Sledujte, analyzujte a ovládejte strojový park TruPrint pohodlně ze svého počítače nebo mobilu pomocí aplikace TruTops Fab. Analýza strojových dat a vytížení celého vašeho strojového parku posune vaši průmyslovou aditivní výrobu dopředu. Prostřednictvím e-mailových oznámení o chybách a externího ukládání zpráv o výrobních úlohách optimálně dokumentujete svůj proces LMF.

Rozhraní OPC UA – pro připojení vlastních síťových řešení

Díky rozhraní OPC UA Monitoring získáte možnost flexibilního napojení monitorovacích dat TruPrint Monitoring na svůj individuální software. Prostřednictvím standardizovaného rozhraní jsou všechna monitorovací data přenášena v reálném čase.

Kompatibilní produkty

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Kontakt
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.