Výběr země / regionu a jazyka

TruPrint monitoring

Chytrá digitalizace TRUMPF pro vaše aditivní výrobní systémy

Pomocí inteligentních monitorovacích řešení od společnosti TRUMPF můžete jednoduše sledovat, analyzovat a kalibrovat konstrukční procesy ve strojích TruPrint a díky tomu vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvalitu dílu. Profesionální monitoring umožňuje zobrazování a vyhodnocování dat získaných pomocí senzorů. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo vyhodnotit offline. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím PC nebo tabletu. Rozhraní OPC UA vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení.

Vždy přehled o všem

Díky monitorovacím řešením si zachováte přehled o parametrech výroby a stavu zařízení v celém strojovém parku.

Bezpečnější a levnější výroba

Díky včasnému rozpoznání a oznámení chyby můžete včas reagovat.

Vyšší efektivita

Díky zlepšenému přehledu dlouhodobě optimalizujete své procesy.

Prokázání kvality

Využijte velkého množství informací pro doložení kvality dílu.

Individuální vyhodnocení

Nechejte si zobrazit pouze ukazatele relevantní pro vaši montážní úlohu a analyzujte je.

Monitorování procesu pro kontrolu kvality dílu

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu

Při monitorování procesu je v centru pozornosti konstrukční proces. Práškové lože se během procesu osvětlení kontroluje. K dispozici máte dva produkty: pomocí Powder Bed Monitoring dohlížíte na práškové lože a pomocí Melt Pool Monitoring na tavnou lázeň svého stroje TruPrint. Tak máte plnou kontrolu nad kvalitou svého dílu – a to vrstva za vrstvou. Kromě toho získáte díky rychlé identifikaci chyby efektivnější výrobu.

Vrstva za vrstvou dohled nad kvalitou dílu

Pohled do tavné lázně stroje TruPrint 2000

Jak funguje monitorování práškového lože?

Ústřední součástí procesu monitorování je tzv. Powder Bed Monitoring. Prostřednictvím kamery integrované do stroje TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Tímto způsobem získáte vždy přehled o stavu dílu a můžete vrstvu po vrstvě analyzovat parametry kvality. Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokým rozlišením, aby bylo možné detailně sledovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazů je umožněno automatické vyhodnocení, přičemž integrované osvětlení tmavého pole dodatečně podporuje vyhodnocení obrazu. Jako uživatelé sami rozhodujete o relevantních hraničních hodnotách, při kterých se má objevit oznámení nebo chybové hlášení. Přiřazením kvalitativních parametrů pro každou vrstvu je tak dosahováno rychlé a přesné lokalizace poruch. To vám umožňuje včasné zasahování do probíhající konstrukční práce. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži. Stav dílů je možné optimálně zhodnotit již během konstrukčního procesu a včas identifikovat možný vývoj. Díky možnosti automatického dodatečného potahování je zajištěna kvalita dílu v případě výskytu chyb potahování. Při zjištění chybějícího prášku dojde k automatické opravě novým práškovým nátěrem. Po konstrukčním procesu je kromě jiného možné rozsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy pomocí výběru obrázku a mimo jiné je srovnat s CAD daty.

Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o konstrukčním procesu stroje TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 2000 a TruPrint 5000 kromě produktu Powder Bed Monitoring i produkt Melt Pool Monitoring. U produktu Melt Pool Monitoring se tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion kontroluje pomocí senzorů. Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě příp. včas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Tyto charakteristiky lze automaticky srovnat s referenčním konstrukčním procesem pro dohled stability procesu. Kromě toho můžete při použití několika laserů všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně. Data je možné vyhodnotit na stolním počítači nebo offline pomocí analyzéru monitorování.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

S monitorováním podmínek budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává funkce Condition Monitoring také údaje o okolí procesu. Tak můžete kdykoli sledovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data o aktuálním stavu vašeho stroje TruPrint. Ta jsou dokumentována a lze je použít pro kontrolu kvality. Do dat lze kdykoli nahlížet prostřednictvím HMI. Tímto způsobem lze včas rozpoznat poruchy za účelem rychlého zásahu do procesu LMF nebo přerušení v případě nouze. Nakonfigurujte si individuálně svůj náhled dat a získejte tak přehledné zobrazení všech relevantních informací.

Pomocí funkce Condition Monitoring od společnosti TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Monitorování výkonu pro plný přehled o produktivitě stroje

Produktivita stroje má zásadní význam pro úspěšnou průmyslovou výrobu. Proto poskytuje monitorování výkonu TRUMPF všechny důležité ukazatele o produktivitě pro komplexní hodnocení výkonu stroje. Kdykoli a snadno můžete na TruPrint HMI analyzovat a kontrolovat stav veškeré spotřeby. Po dokončení montážní úlohy je prostřednictvím monitorování výkonu vystavena komplexní zpráva. Ta obsahuje všechna důležitá fakta o zakázce a také poznatky z ostatních monitorovaných jevů. Nakonfigurujte a vytvořte tuto zprávu zcela jednoduše podle svých potřeb. Pro co nejpřehlednější zobrazení spotřeby stroje nebo ukazatelů o produktivitě, jako je trvání vrstev, rychlost tavení a doba chodu, jsou pro vás zpracovávány všechny parametry o výkonu v grafické podobě.

Navíc můžete využít porovnání stávajícího a požadovaného stavu, které je založeno na datech z monitorování podmínek. To vám umožňuje komplexní analýzu montážní úlohy. Monitorování výkonu tímto shromažďuje veškeré faktory produktivity a vytížení a přispívá tím k celkově úspornější výrobě.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Connectivity – monitorování na stroji a v síti

TruPrint monitoring

TruTops Monitor

S TruTops Monitor získáte i externě úplný přehled o svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu. Sledujte, analyzujte a ovládejte strojový park TruPrint pohodlně z plochy svého počítače nebo mobilu pomocí aplikace MobileControl App. Analýza aktuálních dat stroje a vytížení celého vašeho strojového parku posune vaši průmyslovou aditivní výrobu dopředu. Na základě e-mailových oznámení o chybách získáte možnost maximálně rychlého přizpůsobení svých procesů.

K produktu

Monitorování rozhraní

Aditivní výroba OPC UA rozhraní

Rozhraní OPC UA – pro připojení vlastních síťových řešení

Díky rozhraní OPC UA Monitoring získáte možnost flexibilního připojení dat pro monitorování výkonu TruPrint ke svému individuálnímu softwaru. Data monitorování výkonu se živě přenášejí pomocí standardizovaného rozhraní.

Aditivní výroba OPC UA rozhraní

Monitoring File Interface

Monitoring File Interface umožňuje automatický export údajů dohledu do systému souborů uživatele. Údaje dohledu jsou připraveny pro aplikaci Monitorovací analyzér. Uživatel může údaje analyzovat a archivovat za pomoci vlastního softwaru.

Monitorovací analyzér

Monitorovací analyzér je aplikace operačního systému Windows, s níž je možné sledovat údaje Monitoring File Interface. Každý uživatel přitom disponuje plovoucí (floating) licencí. Údaje dohledu, aktuální či archivované, tak lze pohodlně sledovat a analyzovat na ploše počítače a na pracovišti mimo stroj.

Upozornění: V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.

Ověření výkonnosti stroje

Automatic Multilaser Alignment

Optimalizujte kvalitu svých dílů tak jako nikdy předtím: Automatic Multilaser Alignment vám nabízí plně automatizovaný online dohled a korekci vzájemného nastavení polohy zdrojů paprsku na přesně 27,5 µm. Kamerový systém s vysokým rozlišením a osvětlení tmavého pole umožňují pořízení fotografií, vyhodnocení a korekci během probíhající tiskové úlohy. Díky kvalitním parametrům v každém postupu měření můžete rychle lokalizovat poruchy. Výsledky měření jsou dokumentovány v Condition Monitoring.

Kalibrace výkonu laseru

Naše kalibrace výkonu laseru měří a příp. překalibruje výkon laseru mezi dvěma tiskovými úlohami – nezávisle na roční údržbě prováděné zákazníkem. U strojů s možností Fullfield Multilaser se kontrolují všechny lasery. Současně se dokumentují výsledky měření pro dodržení dokladovací povinnosti. Měření výkonu laseru se přitom řídí podle DIN 35224 a ISO 52941.

Měření polohy ohniska

Mezi dvěma tiskovými úlohami se měří volitelným vybavením zaostření. Ochranný plát laseru se kontroluje z hlediska možného znečištění (tepelný posun). Pro dodržení dokladovací povinnosti se výsledky měření dokumentují. 

Kalibrace skenovacího pole

Kalibrace skenovacího pole umožňuje měření a příp. překalibrování skenovacího pole mezi dvěma tiskovými úlohami. Kromě toho se dokumentují výsledky měření, aby byla dodržena dokladovací povinnost.

Kontakt
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Stažení
Servis a kontakt