S monitorováním podmínek budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává funkce Condition Monitoring také údaje o okolí procesu. Tak můžete kdykoli sledovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data o aktuálním stavu vašeho stroje TruPrint. Ta jsou dokumentována a lze je použít pro kontrolu kvality. Do dat lze kdykoli nahlížet prostřednictvím HMI. Tímto způsobem lze včas rozpoznat poruchy za účelem rychlého zásahu do procesu LMF nebo přerušení v případě nouze. Nakonfigurujte si individuálně svůj náhled dat a získejte tak přehledné zobrazení všech relevantních informací.

Pomocí funkce Condition Monitoring od společnosti TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.