Výběr země / regionu a jazyka

S monitorováním podmínek budete mít vždy přehled o stavu stroje TruPrint

Kromě stavových dat stroje zaznamenává funkce Condition Monitoring také údaje o okolí procesu. Tak můžete kdykoli sledovat stav stroje a analyzovat mnoho parametrů. Pomocí velkého množství senzorů jsou shromažďována data o aktuálním stavu vašeho stroje TruPrint. Ta jsou dokumentována a lze je použít pro kontrolu kvality. Do dat lze kdykoli nahlížet prostřednictvím HMI. Tímto způsobem lze včas rozpoznat poruchy za účelem rychlého zásahu do procesu LMF nebo přerušení v případě nouze. Nakonfigurujte si individuálně svůj náhled dat a získejte tak přehledné zobrazení všech relevantních informací.

Pomocí funkce Condition Monitoring od společnosti TRUMPF lze sledovat velké množství ukazatelů, které mohou ovlivnit stav stroje:

  • Stav montážní komory, jako je např. vlhkost, teplota podkladní desky, rychlost ochranného plynu atd.
  • Okolní podmínky jako obsah kyslíku nebo teplota
  • Teplota chladicí vody
  • Data o filtru
  • Osy stroje

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt