You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Monitorování procesu | TRUMPF

Monitorování procesu pro kontrolu kvality dílu

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu

Při monitorování procesu je v centru pozornosti konstrukční proces. Práškové lože se během procesu osvětlení kontroluje. K dispozici máte dva produkty: pomocí Powder Bed Monitoring dohlížíte na práškové lože a pomocí Melt Pool Monitoring na tavnou lázeň svého stroje TruPrint. Tak máte plnou kontrolu nad kvalitou svého dílu – a to vrstva za vrstvou. Kromě toho získáte díky rychlé identifikaci chyby efektivnější výrobu.

Vrstva za vrstvou dohled nad kvalitou dílu

Pohled do tavné lázně stroje TruPrint 2000

- / -

Jak funguje monitorování práškového lože?

Ústřední součástí procesu monitorování je tzv. Powder Bed Monitoring. Prostřednictvím kamery integrované do stroje TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Tímto způsobem získáte vždy přehled o stavu dílu a můžete vrstvu po vrstvě analyzovat parametry kvality. Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokým rozlišením, aby bylo možné detailně sledovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazů je umožněno automatické vyhodnocení, přičemž integrované osvětlení tmavého pole dodatečně podporuje vyhodnocení obrazu. Jako uživatelé sami rozhodujete o relevantních hraničních hodnotách, při kterých se má objevit oznámení nebo chybové hlášení. Přiřazením kvalitativních parametrů pro každou vrstvu je tak dosahováno rychlé a přesné lokalizace poruch. To vám umožňuje včasné zasahování do probíhající konstrukční práce. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži. Stav dílů je možné optimálně zhodnotit již během konstrukčního procesu a včas identifikovat možný vývoj. Po konstrukčním procesu je možné rozsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy pomocí výběru obrázku a mimo jiné je srovnat s CAD daty.

Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o konstrukčním procesu stroje TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 2000 a TruPrint 5000 kromě produktu Powder Bed Monitoring i produkt Melt Pool Monitoring. U produktu Melt Pool Monitoring se tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion kontroluje pomocí senzorů. Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě příp. včas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Tyto charakteristiky lze automaticky srovnat s referenčním konstrukčním procesem pro dohled stability procesu. Mimo to můžete při použití několika laserů všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt