Výběr země / regionu a jazyka

Monitorování procesu pro kontrolu kvality dílu

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu

Při monitorování procesu je v centru pozornosti konstrukční proces. Práškové lože se během procesu osvětlení kontroluje. K dispozici máte dva produkty: pomocí Powder Bed Monitoring dohlížíte na práškové lože a pomocí Melt Pool Monitoring na tavnou lázeň svého stroje TruPrint. Tak máte plnou kontrolu nad kvalitou svého dílu – a to vrstva za vrstvou. Kromě toho získáte díky rychlé identifikaci chyby efektivnější výrobu.

Vrstva za vrstvou dohled nad kvalitou dílu

Pohled do tavné lázně stroje TruPrint 2000

Jak funguje monitorování práškového lože?

Ústřední součástí procesu monitorování je tzv. Powder Bed Monitoring. Prostřednictvím kamery integrované do stroje TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Tímto způsobem získáte vždy přehled o stavu dílu a můžete vrstvu po vrstvě analyzovat parametry kvality. Stroje TruPrint jsou vybaveny kamerovým systémem s vysokým rozlišením, aby bylo možné detailně sledovat každou vrstvu prášku. V kombinaci se zpracováním obrazů je umožněno automatické vyhodnocení, přičemž integrované osvětlení tmavého pole dodatečně podporuje vyhodnocení obrazu. Jako uživatelé sami rozhodujete o relevantních hraničních hodnotách, při kterých se má objevit oznámení nebo chybové hlášení. Přiřazením kvalitativních parametrů pro každou vrstvu je tak dosahováno rychlé a přesné lokalizace poruch. To vám umožňuje včasné zasahování do probíhající konstrukční práce. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži. Stav dílů je možné optimálně zhodnotit již během konstrukčního procesu a včas identifikovat možný vývoj. Díky možnosti automatického dodatečného potahování je zajištěna kvalita dílu v případě výskytu chyb potahování. Při zjištění chybějícího prášku dojde k automatické opravě novým práškovým nátěrem. Po konstrukčním procesu je kromě jiného možné rozsáhle analyzovat jednotlivé vrstvy pomocí výběru obrázku a mimo jiné je srovnat s CAD daty.

Melt Pool Monitoring – monitorování tavné lázně

Pro ještě lepší přehled o konstrukčním procesu stroje TruPrint a optimální hodnocení kvality dílu obdržíte pro TruPrint 2000 a TruPrint 5000 kromě produktu Powder Bed Monitoring i produkt Melt Pool Monitoring. U produktu Melt Pool Monitoring se tavná lázeň procesu Laser Metal Fusion kontroluje pomocí senzorů. Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete i při sériové výrobě příp. včas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Tyto charakteristiky lze automaticky srovnat s referenčním konstrukčním procesem pro dohled stability procesu. Kromě toho můžete při použití několika laserů všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně. Data je možné vyhodnotit na stolním počítači nebo offline pomocí analyzéru monitorování.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt