Výběr země / regionu a jazyka

Monitorování výkonu pro plný přehled o produktivitě stroje

Produktivita stroje má zásadní význam pro úspěšnou průmyslovou výrobu. Proto poskytuje monitorování výkonu TRUMPF všechny důležité ukazatele o produktivitě pro komplexní hodnocení výkonu stroje. Kdykoli a snadno můžete na TruPrint HMI analyzovat a kontrolovat stav veškeré spotřeby. Po dokončení montážní úlohy je prostřednictvím monitorování výkonu vystavena komplexní zpráva. Ta obsahuje všechna důležitá fakta o zakázce a také poznatky z ostatních monitorovaných jevů. Nakonfigurujte a vytvořte tuto zprávu zcela jednoduše podle svých potřeb. Pro co nejpřehlednější zobrazení spotřeby stroje nebo ukazatelů o produktivitě, jako je trvání vrstev, rychlost tavení a doba chodu, jsou pro vás zpracovávány všechny parametry o výkonu v grafické podobě.

Navíc můžete využít porovnání stávajícího a požadovaného stavu, které je založeno na datech z monitorování podmínek. To vám umožňuje komplexní analýzu montážní úlohy. Monitorování výkonu tímto shromažďuje veškeré faktory produktivity a vytížení a přispívá tím k celkově úspornější výrobě.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt