Monitorování výkonu pro plný přehled o produktivitě stroje

Produktivita stroje má zásadní význam pro úspěšnou průmyslovou výrobu. Proto poskytuje monitorování výkonu TRUMPF všechny důležité ukazatele o produktivitě pro komplexní hodnocení výkonu stroje. Kdykoli a snadno můžete na TruPrint HMI analyzovat a kontrolovat stav veškeré spotřeby. Po dokončení montážní úlohy je prostřednictvím monitorování výkonu vystavena komplexní zpráva. Ta obsahuje všechna důležitá fakta o zakázce a také poznatky z ostatních monitorovaných jevů. Nakonfigurujte a vytvořte tuto zprávu zcela jednoduše podle svých potřeb. Pro co nejpřehlednější zobrazení spotřeby stroje nebo ukazatelů o produktivitě, jako je trvání vrstev, rychlost tavení a doba chodu, jsou pro vás zpracovávány všechny parametry o výkonu v grafické podobě.

Navíc můžete využít porovnání stávajícího a požadovaného stavu, které je založeno na datech z monitorování podmínek. To vám umožňuje komplexní analýzu montážní úlohy. Monitorování výkonu tímto shromažďuje veškeré faktory produktivity a vytížení a přispívá tím k celkově úspornější výrobě.

Upozornění: v závislosti na zemi jsou možné odchylky tohoto sortimentu výrobků od těchto údajů. Změny v technice, výbavě, ceně a nabídce příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi kontaktujte vaši místní kontaktní osobu.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.