Výběr země / regionu a jazyka
MultiBend Extended
MultiBend Extended
děrovací nástroje

MultiBend Extended

Několik ohraňovacích délek a výšek v pouze jednom zdvihu

Flexibilní ohýbání

S MultiBend Extended vyrobíte na jediný zdvih různé ohraňovací délky a výšky až do úhlu 90° přímo na vašem děrovacím nebo laserovém děrovacím stroji. Pro vás to znamená vysoký stupeň flexibility a díky úspoře pracovního kroku navíc snížení nákladů na díly.

Různé ohraňovací délky a výšky v pouze jednom zdvihu

Flexibilní ohýbání díky modulární konstrukci

Hospodárné ohýbání

Kompletním zpracováním na jednom stroji snížíte náklady na díly.

Hrana ohybu bez otisků

Hrany téměř bez otlaků, neboť otočný pohyb ohýbací kolébky začíná před dotykem obrobku.

Redukovaný stupeň rozsekání

Na vašem laserovém děrovacím stroji postačuje jeden laserový řez pro proděrování.

Rychlá přestavba

Ohýbané segmenty nástroje je možné rychle a snadno vyměnit.

MultiBend Extended Werkzeug

MultiBend Extended je správnou volbou pro vyšší počet ohraňovacích délek a výšek. Díky své modulární konstrukci lze na vašem děrovacím nebo laserovém děrovacím stroji pouze v jednom zdvihu vyrábět různé ohraňovací délky do 90 mm a výšky do 25 mm. Ohýbací segmenty nástroje jsou rychle a snadno vyměnitelné a jsou tak obzvláště uživatelsky přívětivé. Protože ohýbací kolébka integrovaná do matrice začíná svůj otočný pohyb již předtím, než se jí obrobek dotkne, získáváte ohyby téměř bez otlaků. Kromě toho je na děrovacích a laserových strojích již jeden laserový řez pro proděrování dostačující. Tak můžete redukovat stupeň rozděrování v oblasti jazýčků.

Varianty nástrojů

Také by vás mohla zajímat tato témata

Technický servis TRUMPF rozšíření funkcí Keyvisual
Funkční rozšíření

S funkčními rozšířeními můžete na svých strojích, laserech a systémech TRUMPF realizovat nové aplikace.

Laserové děrovací stroje

Spojení předností děrovacích a laserových strojů: laserové děrovací stroje firmy TRUMPF vyrábějí široké spektrum dílů v malých nebo velkých sériích.

Lisování, technologický obrázek
Vysekávací stroje

S děrovacími stroji TRUMPF můžete flexibilně opracovávat různé díly, tvářet plechové díly nebo vrtat závity, a to vše na jednom stroji.

Kontakt
Software
Fax +420 251 106 251
E-mail
Servis a kontakt