Analýza potenciálu: odhalení nových příležitostí ve společnosti

Aditivní výroba nabízí řadu výhod, kterých by jinými výrobními postupy bylo možné dosáhnout jen velmi těžce, nebo vůbec. Přímé rozpoznání šancí k použití, u nichž se tyto výhody uplatní, a také jejich správné adresování však často není triviální záležitostí.

Znáte již potenciály aditivní výroby ve vaší společnosti?

V rámci naší analýzy potenciálů vám poskytneme podporu při identifikaci oblastí použití a výhod, které by se daly při nasazení aditivní výroby ve vašem podniku realizovat. Naši odborníci přitom mimo jiné definují úroveň vaší připravenosti pro aditivní výrobu a pro využívání této nové technologie vás připraví.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.