You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Analýza potenciálu aditivní výroby | TRUMPF

Analýza potenciálu: odhalení nových příležitostí ve společnosti

Aditivní výroba nabízí řadu výhod, kterých by jinými výrobními postupy bylo možné dosáhnout jen velmi těžce, nebo vůbec. Přímé rozpoznání šancí k použití, u nichž se tyto výhody uplatní, a také jejich správné adresování však často není triviální záležitostí.

Znáte již potenciály aditivní výroby ve vaší společnosti?

V rámci naší analýzy potenciálů vám poskytneme podporu při identifikaci oblastí použití a výhod, které by se daly při nasazení aditivní výroby ve vašem podniku realizovat. Naši odborníci přitom mimo jiné definují úroveň vaší připravenosti pro aditivní výrobu a pro využívání této nové technologie vás připraví.

Servis a kontakt