You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Aplikační poradenství pro aditivní výrobu | TRUMPF

Aplikační poradenství: individualizovaná aplikační podpora

Společně s rozhodnutím pro zařízení TruPrint je také nezbytné chápat, jak se dají vaše konkrétní díly hospodárně a produktivně vyrábět.

Zeptejte se sami sebe, jak byste mohli optimalizovat přípravu dat vašeho dílu nebo vaše procesní parametry?

Během našeho poradenství objasníme takové otázky přímo na vašem zařízení – v reálném prostředí. Naši odborníci vyvinou společně s vámi řešení na míru pro vaši konkrétní aplikaci. Podrobně vám poradíme, jak zacházet se softwarem pro přípravu dat a se specifickými materiály, abyste dosáhli optimálních výsledků. Přitom máme neustále na paměti celý výrobní proces. Také vám poradíme ohledně zacházení s kovovým práškem, nebo ohledně dodatečné úpravy vašeho dílu. Profitujte z know-how a zkušeností našich odborníků a vyrábějte vysoce kvalitní a nákladově optimalizované díly.

Servis a kontakt