You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Poradenství Smart Factory | TRUMPF
Smart Factory Consulting

Poradenství pro zesíťovanou výrobu

Poradíme vám komplexně, bez ohledu na to, zda prostě začínáte, chcete postupně rozšiřovat nebo provést kompletní zasíťování!

Jak vyrobíte také malé velikosti šarže úsporně? Jak si vytvoříte svoji cestu do zasíťované budoucnosti? Odborníci TRUMPF vás provedou krok za krokem. Přitom analyzujeme vaše procesy přímo na místě a sestavíme pro vás součásti z našeho světa řešení TruConnect, které vám přinesou maximální užitek pro vaši výrobu. Díky našemu poradenskému přístupu spojujeme optimalizaci procesu ve smyslu Lean Production (SYNCHRO) s možnostmi zasíťování. Protože naše přesvědčení je: Výroba může být díky cílenému zasíťování informací a materiálu flexibilnější, produktivnější a konkurenceschopnější.

80 %

Výrobní doba
vyžadují nepřímé procesy: zde se nachází největší potenciál pro optimalizaci

50 %

Všech zakázek
Mají v odvětví v průměru velikost šarže 4 nebo méně dílů

1 %

Typický poměr
doba obrábění k průběžné době – v digitálně nezasíťovaném výrobním prostředí

Tisíc cest – jeden cíl: krok za krokem do vaší zasíťované budoucnosti

Každá výroba je jiná. Proto je i vaše cesta k Smart Factory individuální. S poradenstvím pro zasíťovanou výrobu začneme právě zde. Vaše možnosti rozvoje a cíle tvoří výchozí bod všech úvah. A přesně podle toho vám poradíme cíleně na vaší cestě za Smart Factory. Ať již chcete nahlédnout na cestu do zasíťované továrny nebo načerpat dalšími opatřeními další potenciál ve vaší výrobě: naši zkušení poradci vás přitom budou rádi doprovázet.

Ihr Weg zur Smart Factory

Základy našeho poradenství

Již dnes plně zasíťované: zažijte naši ukázkovou továrnu v Chicagu

Bäume vor der Smart Factory in Chicago

Pryč od teorie, ponořte se do praxe – podívejte se na první kompletně zasíťovanou Smart Factory! Jako průkopník průmyslu 4.0 otevřel TRUMPF v září 2017 nové technologické centrum v Chicagu. Továrna demonstruje inteligentní souhru lidí, strojů, automatizace a softwaru.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt