Výběr země / regionu a jazyka

Oseon Workflow

Oseon Go digitalizuje veškeré hlavní procesy ve vaší výrobě. 

Oseon Grow rozšiřuje verzi Go v oblastech skladu, logistiky a rozhraní. 

S Oseon Flow dosáhnete kompletního propojení.

1. Příprava zakázky

V přípravě zakázky jsou výrobní zakázky rychle a jednoduše založeny nebo importovány přes rozhraní a zaplánovány do výroby.

Další podrobnosti

2. Řezání dílů

Aplikace na bázi webu na tabletu cíleně podporuje pracovníky ve výrobě. Zobrazuje relevantní informace k zakázce a návody k provozu "krok za krokem". ​

Další podrobnosti

3. Roztřídění

Grafická podpora aplikace na bázi webu zjednodušuje jednocení dílů, jak přímo u stroje tak také na separátním pracovišti.​

Další podrobnosti

4. Intralogistika

Automatické plánování a pověření přepravou udržuje Váš materiál stále v toku. Znáte zásoby a víte, kde se zakázky aktuálně nacházejí a kde jsou dále potřeba.​

Další podrobnosti

5. Ohýbání

S aplikací získají pracovníci u ohýbacích lisů veškeré důležité informace k výrobním zakázkám a programům ohýbání. Omezené na to podstatné a přímo na pracovišti.​

Další podrobnosti

6. Svařování

Oseon začlení do výrobního toku také nezasíťované výrobní systémy. K tomu přináší aplikace veškeré relevantní informace operátorovi stroje na tabletu.​

Další podrobnosti

7. Závitový kolík - svařování

Manuální pracoviště jsou s aplikací na bázi webu úplně začleněna. Při tom přinášejí  návody k provozu "krok za krokem" vysokou procesní bezpečnost také pro nezkušené pracovníky.​

Další podrobnosti

8. Montáž

S Oseon je pro pracovníky v montáži možný mobilní přístup k pracovním pokynům a výkresům. Tím se zvýší efektivita a procesní bezpečnost.

Další podrobnosti

9. Analytics

S Oseon Analytics máte kdykoli přehled o celé výrobě a při poruchách jste okamžitě informováni. Rozsáhlé přístrojové desky zajistí vysokou transparentnost.

Další podrobnosti

Příprava zakázky

Procesy přípravy práce jsou integrovány v Oseon. Rozhraní umožňují komunikaci s navazujícími oblastmi jako např. s programováním. S nástrojem plánování výroby si usnadníte plánování ve výrobě. Poskytuje spolehlivé výroky k termínům dodání se zohledněním kapacit pracoviště a aktuálního stavu výroby. Bez papírů a síťově propojené se všemi pracovníky ve výrobě.

Řezání dílů

S Oseon mají pracovníci ve výrobě na dílně (např. obsluha 2D strojů na řezání laserem a děrovacích strojů) vždy k dispozici všechny důležité informace k vlastní výrobě. Pro transparentní přehled a lepší procesní bezpečnost se veškerá zpětná hlášení k zakázce uskutečňují digitálně. Tak je mimochodem spotřeba papíru snížena na  minimum. ​

Roztřídění

Barevná značení pracovníkům ve výrobě v aplikaci přesně zobrazují, které díly patří k výrobní zakázce, konstrukční skupině nebo k zákaznické zakázce. Pro ještě větší efektivitu jsou díly zaúčtovány ve stejném pracovním kroku na paletách nebo kontejnerech a vytvořeny přepravní zakázky k následnému pracovišti. Enormní usnadnění, které zvýší transparentnost a procesní bezpečnost.​

Intralogistika

Při tom jsou manuální a automatická dopravní vozidla bez řidiče zohledněna podle dostupnosti. Pracovníci v logistice jsou prostřednictvím webové aplikace informováni o přepravních zakázkách a digitálně podporováni při své činnosti. Bezproblémová souhra zvyšuje efektivitu v toku materiálu. Oseon kromě toho podporuje při správě zásob u manuálních, automatických nebo velkých skladů - zcela podle potřeby.​

Ohýbání

Na tabl​etu nebo monitoru strojů připraví Oseon programy ohýbání, které jsou vhodné pro zaplánované výrobní zakázky. Při tom je zobrazována   dostupnost     ohýbaných dílů - s  odpovídajícími prioritami - . Pro zvýšenou flexibilitu je podporována správa ohýbacích nástrojů a přiřazení ohýbacího lisu.  Účtování se uskutečňuje pohodlně pomocí aplikace a přináší na dílnu transparentnost.

Svařování

Aplikace na bázi webu zobrazuje pracovníkům veškeré informace relevantní pro pracovní zakázku na této stanici. Přehledně jsou připraveny zaplánované výrobní zakázky a priority, výkresy, potřebné materiály včetně skladových míst a pracovních a také  bezpečnostních pokynů . Účtování pracovního pokroku se uskutečňuje jednoduše prostřednictvím aplikace.

Závitový kolík - svařování

Oseon ruční pracoviště celkově začlení do zasíťované výroby. Při tom je možné nahlížet do výkresů a seznamů kusů a také účtování materiálu a hlášení zmetkovitosti digitálně zaúčtovat přímo na pracovišti. Výrobní pokrok je prostřednictvím aplikace hlášen systému a pomocí automatického účtování u dokovacích stanic jsou přepravní zakázky ohlášeny k následným procesům.

Montáž

Oseon montážní místa digitálně začlení do výroby. Návody k provozu a 3D výkresy zajistí jednoznačné pracovní pokyny.  Dostupnost dílů z předchozích pracovních kroků, které jsou nutné pro výrobní zakázku, je zobrazována prostřednictvím webové aplikace. Tak nezůstanou žádné otázky nezodpovězeny. Závěrečné dokončení zakázky je digitálně stisknutím tlačítka hlášeno systému.

Analytics

Možnosti vyhodnocení a stavová hlášení ke strojům a pracovištím umožňují  průběžná a transparentní vyobrazení Vaší výroby. Využijte tyto informace společně s Vašimi spolupracovníky pro aktivní management dílny. Společně dosáhnete kratší doby výroby a také kratších dodacích lhůt a rychlejší reakce na přání zákazníka.​

Servis a kontakt