Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruTops Fab Modul Customer
TruTops Fab Modul Customer
Software

Modul Customer TruTops Fab

Vyřízení zákaznické zakázky od A do Z pomocí jednoho softwaru

Řízení procesu zákaznické zakázky

S modulem Customer TruTops Fab spravujete zákaznické zakázky od vytvoření nabídky přes dodací list až po fakturu. Máte neustále naprostý přehled o všech důležitých postupech.

Rozhraní pro účetnictví

Mějte přehled o otevřených položkách a případně zahajte postup upomínání.

Přehled o stavu

Máte stále přehled o aktuálním stavu každé položky zakázky.

Rychlé vytvoření reportu

Vytvořte různá vyhodnocení, např. míry úspěšnosti nabídek.

Předlohy, které lze přizpůsobit individuálním potřebám

Přizpůsobte tiskové předlohy nabídkám, dodacím listům a fakturám podle svých přání.

Vysoká spolehlivost dodávek

Problémům s termíny či časové tísni zabráníte souhrou modulů Storage, Quickjob nebo Purchase.

TruTops Fab Modul Customer, Kundenaufträge

Bezchybné a efektivní vyřizování obchodních úloh

V nástroji Customer TruTops Fab vyřídíte všechny důležité obchodní kroky mezi vaším výrobním podnikem a vaším zákazníkem. V případě potřeby vytvoříte v systému i upomínky a dobropisy. Kromě toho můžete využít detailní správy zákaznických dat. V nabídce Reporty máte k dispozici různé, statistické informace, např. přijaté objednávky, obraty, dodané výrobky. Spolu s nástrojem TruTops Calculate vytvoříte navíc rychle a jednoduše nabídky specifické pro zákazníka bez nutnosti dodatečné údržby dat. Díky úzké vazbě na modul Quickjob a Production TruTops Fab máte stále přehled o stavu nejrůznějších zákaznických zakázek.

Softwarové produkty, které ideálně doplňují modul Customer TruTops Fab

Také by vás mohla zajímat tato témata

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.