Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruTops Fab Modul Quickjob
TruTops Fab Modul Quickjob
Software

TruTops Fab Modul Quickjob

Snadná realizace řízení výroby

Jednoduché uvedení do řízení výroby

S modulem Quickjob TruTops Fab řídíte a přehledně spravujete svoje výrobní zakázky. Sledujete a řídíte všechny strojní zakázky. Stroje automaticky hlásí stav zakázky. To umožňuje efektivní řízení vašich zakázek.

Bezpapírová výroba

Řiďte svoji výrobu automaticky a bez použití papíru díky zpětnému hlášení o postupu zakázky

Stálá transparentnost

Přehled o stavu výroby včetně klidových stavů, probíhajících programů a stavu zakázky.

Přehled o spotřebě materiálu a době obrábění

Získáte automatická zpětná hlášení o spotřebě materiálu a dobách obrábění

Kompletní přehled kapacit pro optimální vytížení

Optimální vytížení díky aktualizaci stavu zakázky a všech zakázek v reálném čase.

Flexibilní rozhraní

Ušetřete čas a zamezte chybám díky rozhraním k vašim IT systémům

TruTops Fab Modul Quickjob, Kapazitätsauslastung

Lepší plánování výroby

S modulem Quickjob TruTops Fab plánujete svoje zakázky vzhledem k dostupným pracovištím, kapacitám a směnám, které jste definovali ve správě pracovišť. Přehled kapacit automaticky přebírá časy z programování. Díky tomu máte v reálném čase spolehlivou databázi pro své plánování.

TruTops Fab Modul Quickjob, Grafische Vereinzelung

Automatizovaná výroba

Modul Quickjob TruTops Fab přenáší výrobní balíky přímo do výrobního plánu stroje a řídí všechny strojní zakázky. Stroje automaticky hlásí hotové zakázky výrobní časy, takže odpadají ruční záznamy. Získáte tak čas a procesní spolehlivost. Zjistíte dílčí časy a spotřebu materiálu automaticky pro každou výrobní zakázku a máte tak optimální základy pro své plánování.

Možnost grafického oddělování laserových dílů vám pomáhá při vytřídění dílů z palety. S možností tisku etiket vytisknete v případě potřeby individuální etikety a výrobní dokumenty k aktuálním zakázkám.

Softwarové produkty, které ideálně doplňují Quickjob

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.