Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruLaser 3030 Lean Edition roste s vašimi úkoly
TruLaser 3030 Lean Edition roste s vašimi úkoly
2D laserový řezací stroj

TruLaser 3030 Lean Edition

Roste s vašimi úkoly

  - / -
  • Přehled
  • Aplikace
  • Technické údaje
  • Výbava
  • Software
  • Automatizace
  • Více Méně
  Roste s vašimi úkoly

  TruLaser 3030 Lean Edition je zjednodušená varianta TruLaser 3030. Přináší s sebou již vysokou míru produktivity a lze jej později ještě kdykoliv rozšířit. Do své výroby začleníte TruLaser 3030 Lean Edition kompaktním ustavením se zaklápěcími paletovými vedeními flexibilně do stávajících nebo nových linií.

  Flexibilní, modulární koncepce stroje

  K dispozici je celá řada volitelného vybavení a doplňků – to snižuje počáteční investici.

  Perfektní kvalita

  CO2 laser TruFlow umožňuje nejlepší výsledky řezání bez mikrootřepů.

  Zjistit více
  Nejlepší možné hrany

  Díky BrightLine dosáhnete u ušlechtilé oceli zrcadlově hladké řezné hrany.

  Zjistit více
  Prostorově úsporné ustavení

  Sklopné paletové vedení umožňuje občasné použití části instalační plochy pro výrobu.

  Obrábění trubek

  Trubky můžete řezat přímo na svém stroji s plochým ložem pomocí zařízení RotoLas.

  Zjistit více
  Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli

  Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli.

  Zjistit více
  Využití zbytkových tabulí: snadná dodatečná výroba dílů

  Pomocí Drop&Cut vyrobíte jednoduše díly ze zbytkových tabulí.

  Zjistit více
  Zvýšení disponibility stroje

  Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.

  Zjistit více
  Manipulace s materiálem u TruLaser 3030 Lean Edition
  RotoLas

  Zpracování trubek

  Se zařízením RotoLas rozšíříte své spektrum dílů o trubky a profily – v optimální kvalitě.

  TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine

  Zrcadlově hladké řezné hrany pomocí BrightLine

  Metoda řezání BrigthLine, souhra inovativních komponentů a trysky s optimalizovaným prouděním, umožňuje řezy nejvyšší kvality v tlusté ušlechtilé oceli. Zde vede tavné řezání BrightLine k obzvláště kvalitní hraně řezu; můžete se v ní vidět jako v zrcadle. Vystačíte s výrazně menším objemem dokončovacích prací nebo i úplně bez nich.

  TruLaser 3030, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine

  Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine

  Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při obrábění tlusté konstrukční oceli. Kromě toho pracujete mnohem produktivněji.

  TruLaser 3030, tenká ušlechtilá ocel

  Tenká ušlechtilá ocel

  V oblasti tenké ušIechtilé oceli dosáhnete perfektní kvality, i u jemných kontur: hrany jsou bez otřepů a dokončovací práce nejsou potřeba.

  TruLaser 3030 Lean Edition
  Rozměry  
  Délka 6300 mm
  Šířka 7200 mm
  Výška 2200 mm
  Maximální rychlost  
  Simultánně 140 m/min
  Pracovní rozsah  
  Osa X 3000 mm
  Osa Y 1500 mm
  Max. hmotnost obrobku 900 kg
  Specifická data laseru - TruFlow 3200  
  Max. výkon laseru 3200 W
  Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm
  Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 12,7 mm
  Max. tloušťka plechu, hliník 8 mm
  Specifická data laseru - TruFlow 4000  
  Max. výkon laseru 4000 W
  Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm
  Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 15 mm
  Max. tloušťka plechu, hliník 10 mm
  Hodnoty spotřeby  
  Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 3200 29 kW
  Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 4000 31 kW
  PDF <1MB
  Technický datový list

  Technické údaje všech produktových variant jako soubory ke stažení.

  Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.

  Procesní spolehlivost

  CoolLine
  CoolLine

  Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.

  AdjustLine

  AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.

  Flexibilita

  RotoLas

  S doplňkovým zařízením RotoLas můžete na laserovém řezacím stroji 2D obrábět také trubky, a to i rohy hranatých trubek. Během nejkratšího času přestavíte stroj z 2D řezání na zpracování trubek. Flexibilní přídržný systém vede přitom různé trubky a profily absolutně bezpečně. Podpoří vás programovací software TruTops Tube, který přesně vypočítá rychlost řezání a pojezdový pohyb osy Z.

  Autonomie

  Smart Collision Prevention

  Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem na minimum. Metoda rozpozná podle obrysů dílu, které obrobky se mohou převrátit. Vytváří optimální strategii zpracování příslušné zakázky – laser obratně objíždí díly, které jsou ohrožené převrácením. Jsou odříznuty teprve tehdy, až nehrozí nebezpečí kolize. Můžete tak zcela upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce.

  DetectLine

  Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.

  Kvalita

  BrightLine tavný řez
  BrightLine

  S BrightLine dosáhnete perfektní řezné plochy. Speciální data řezné tabulky a trysky s optimalizovaným prouděním BrightLine značně vylepšují kvalitu řezných hran. Právě u tlusté ušlechtilé oceli ukáže tato metoda své silné stránky. Tavný řez BrightLine vytvoří hrany, ve kterých se můžete vidět jako v zrcadle. Dokončovací práce již nejsou potřeba.

  PierceLine

  PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.

  Procesní spolehlivost & komfort obsluhy

  TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
  Condition Guide

  Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.

  Dot Matrix Code

  Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.

  MobileControl App

  Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.

  Drop&Cut

  Pomocí Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.

  TruTops Boost

  Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, vysekávací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná krabicová jímka spoří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.

  TruTops Monitor

  Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.

  Software procesního okruhu

  Software

  Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.

  Z velké stavebnice si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.

  LoadMaster

  Nakládání

  Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.

  LiftMaster Compact

  Nakládání a vykládání

  Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. S LiftMaster Linear Basic máte možnost napojení více strojů.

  LiftMaster

  Nakládání a vykládání / třídění dílů

  Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc odděluje hotové díly od zbytkové mříže. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení rovnou na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.

  PalletMaster Tower

  Pomocný paletový provoz

  PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.

  TruStore série 1000

  Skladový systém

  Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.

  V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.

  Také by vás mohla zajímat tato témata

  Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
  Čistič roštů

  Vyčistěte rošty vašeho 2D laserového stroje několikrát a rychle pomocí čističe roštů a používejte tak rošty výrazně déle.

  Laserové děrovací stroje

  Spojení předností děrovacích a laserových strojů: laserové děrovací stroje firmy TRUMPF vyrábějí široké spektrum dílů v malých nebo velkých sériích.

  3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
  3D laserové řezací stroje

  Řežete 3D díly, profily nebo trubky? Coby průkopník 3D opracování laserem vám TRUMPF nabízí 3D laserové řezací stroje na míru vašemu účelu použití.

  Kontakt

  TRUMPF Praha, spol. s r.o.
  Fax: +420 251 106 201
  E-mail

  Stažení

  Brožura 2D laserových řezacích strojů
  Brožura 2D laserových řezacích strojů
  pdf - 5 MB
  Servis a kontakt