Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruLaser 3060 fiber, flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí
TruLaser 3060 fiber, flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí
2D laserový řezací stroj

TruLaser 3060 fiber

Flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí

Pro velké úkoly

Rozšiřte své spektrum dílů o opracování nadměrných formátů v pracovním prostoru 6 x 2,5 m s TruLaser 3060 fiber. Tento stroj vám otevře nejen zcela nové rozměry dílů, ale díky diskovému laseru TruDisk zajistí také extrémně kvalitní výsledky řezání. I tlustou konstrukční ocel budete díky funkcím TRUMPF řezat s vysokou procesní spolehlivostí s hladkými řeznými hranami a se snadným odebíráním dílů. Kromě toho můžete ve velkorysém pracovním prostoru automaticky zpracovat až čtyři tabule středního formátu po sobě, i když mají tyto tabule různou tloušťku plechu a jsou z různého materiálu.

Zpracování více tabulí

Díky funkci zpracování více tabulí můžete automaticky po sobě opracovávat větší počet menších tabulí na paletě.

Nadměrné formáty až do 6 x 2,5 m

Můžete opracovávat plechy do velikosti 6 x 2,5 m – větší něž na kterémkoliv jiném stroji této třídy.

Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli

Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli.

Nejlepší výsledky bez kompromisů

BrightLine fiber umožňuje vynikající kvalitu dílů a jejich bezproblémové odebírání.

Perfektní využití zbytkových tabulí – snadná dodatečná výroba dílů

Pomocí Drop&Cut vyrobíte jednoduše díly ze zbytkových tabulí.

Zvýšení disponibility stroje

Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.

Bezpečně bez mikromůstků

Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem.

TruLaser 3060 fiber
Tenký díl z konstrukční oceli

Tenký díl z konstrukční oceli

Obzvláště v oblasti tenkého plechu řeže TruLaser 3060 fiber extrémně rychle.

TruLaser 3060 fiber, vzorový díl pro odebírání dílů

Snadné odebírání dílů

S BrightLine fiber, geniální kombinací speciální optiky s tryskami BrigthLine s optimalizovaným prouděním a dalšími technickými inovacemi, poskytuje TruLaser 3060 fiber nejvyšší kvalitu dílů. Zvláštní přednost: díky velmi kvalitním řezným hranám nezůstávají díly při odebírání viset. Díly se tak odebírají snadno, což šetří hodně času.

TruLaser 3060 fiber, barevné kovy

Řezání především běžných materiálů

Konstrukce TruDisk umožňuje opracování barevných kovů dusíkem, bez starosti z odrazů. TRUMPF kromě toho umožňuje opracování plechů s fólií.

TruLaser 3030, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine

Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine

Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.

- / -
TruLaser 3060 fiber
Rozměry  
Délka 15700 mm
Šířka 6800 mm
Výška 2280 mm
Maximální rychlost  
Simultánně 140 m/min
Pracovní rozsah  
Osa X 6000 mm
Osa Y 2500 mm
Max. hmotnost obrobku 3000 kg
Specifická data laseru - TruDisk 3001  
Max. výkon laseru 3000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 15 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 15 mm
Max. tloušťka plechu, měď 6 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 6 mm
Specifická data laseru - TruDisk 4001  
Max. výkon laseru 4000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Max. tloušťka plechu, měď 8 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 8 mm
Specifická data laseru - TruDisk 6001  
Max. výkon laseru 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 25 mm
Max. tloušťka plechu, měď 10 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 10 mm
Hodnoty spotřeby  
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 13 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 15 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Technický datový list

Technické údaje všech produktových variant jako soubory ke stažení.

Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.

Procesní spolehlivost

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.

Ochrana před kolizemi

Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy a vysokou procesní spolehlivost. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.

Funkce CoolLine pro přístroje TruLaser s pevnolátkovým laserem
CoolLine

Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie, hustší optimální uspořádání a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.

Kontrola stavu ochranného skla online

Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.

Autonomie

Smart Collision Prevention 1

Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem na minimum. Metoda navíc rozpozná podle obrysů dílu, které díly se mohou převrátit. Vytváří pak optimální strategii zpracování příslušné zakázky – laser obratně objíždí díly, které jsou ohrožené převrácením. Jsou odříznuty teprve tehdy, až nehrozí nebezpečí kolize. Můžete tak zcela upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce.

DetectLine

Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber

BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.

PierceLine

S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.

TruLaser 3030 fiber, výkonový paket
Výkonový paket

Inovativní výkonné trysky a optimalizovaná data řezání výkonového paketu vám u tavného řezání tenkého plechu umožňují hned dva velké kroky vpřed: skokové zvýšení kvality a výrazně vyšší produktivitu.

Produktivita

Highspeed

Rychle, úsporně a bez kompromisů na poli kvality: při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem vytvoříte pomocí Highspeed rekordy. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli společně s rychlostí posuvu téměř zdvojnásobit. Kromě toho speciální design trysek snižuje spotřebu řezného plynu až o 40 % a u obrysů s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.

Procesní spolehlivost a podpora obsluhy

Dot Matrix Code 1

Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.

MobileControl App

MobileControl App umožňuje ovládat stroje jednoduše a flexibilně, protože aplikace přenáší rozhraní ovládacího pultu na dotykový displej tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.

TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide

Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.

Drop&Cut

S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.

TruTops Boost

Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, vysekávací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná krabicová jímka spoří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.

TruTops Monitor

Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.

Software

Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.

Z velké stavebnice si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.

LoadMaster nakládá jednoduše všechny 2D laserové stroje

Nakládání

Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.

LiftMaster Compact

Nakládání a vykládání

LiftMaster Compact je nejrychlejší a nejkompaktnější nakládací a vykládací jednotka v laserovém sortimentu TRUMPF. Zatímco přísavková deska vykládá plechy nad výměník palet, může posuvný rám odkládat vyřezané plechy na synchronní podavač.

LiftMaster

Nakládání a vykládání / třídění dílů

Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc třídí hotové díly ze zbytkové mříže a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení přímo na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.

PalletMaster Tower, měnič velkého počtu palet

Pomocný paletový provoz

PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.

TruStore série 1000

Skladový systém

Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.

Poznámky pod čarou
  • * Tato funkce je dostupná pouze v testovací nebo pronajímané verzi.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail

Stažení

Brožura 2D laserových řezacích strojů
Brožura 2D laserových řezacích strojů
pdf - 8 MB
Servis a kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or select a country or region.