You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, jednoduchý start do svařování laserovým paprskem
TruLaser Station 5005, jednoduchý start do svařování laserovým paprskem
Zařízení pro svařování laserovým paprskem

TruLaser Station 5005

Jednoduchý start do svařování laserovým paprskem

Svařování laserovým paprskem snadno a rychle

Kompaktní laserové zařízení TruLaser Station 5005 umožňuje cenově výhodný vstup do světa svařování laserovým paprskem. Právě malé a středně velké díly můžete obrábět cenově výhodně a prostorově úsporně. TruLaser Station 5005 potřebuje včetně integrovaného odsávání jen 1 m². Velký je oproti tomu komfort obsluhy: laserové zařízení je k dispozici jako pracoviště k sezení i stání, výkonný ovládací koncept se obsluhuje snadno a intuitivně.

Cenově výhodný nástup

Toto laserové zařízení je díky menším investičním nákladům ideálním vstupem do světa svařování laserovým paprskem.

Výkonný ovládací koncept

Jednoduché a intuitivní ovládání svařovacích procesů.

Procesně spolehlivé obrábění

Nejvyšší procesní spolehlivost díky automatickému rozpoznání vlastností dílu pomocí VisionLine.

TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do svařování laserovým paprskem
Kompaktní konstrukce zařízení TruLaser Station 5005
Kompaktní konstrukce

TruLaser Station si vystačí s půdorysnou plochou menší než 1 m². Také zbylá struktura je prostorově úsporná: ovládací prvky pro seřizování a učení jsou umístěny na přední straně stroje. Odprašovač integrujete přímo do tělesa stroje.

Ergonomický koncept stroje TruLaser Station 5005
Ergonomický koncept stroje

Obsluha si může vybrat mezi pracovištěm k stání nebo k sezení s výškově nastavitelnou nožní opěrkou. Kromě toho si naprogramuje výšku dveřního otvoru. Obsluha rovněž umístí otočný ovládací pult a naklápěcí dotykový panel rychle do polohy, která je pro ni nejvhodnější.

Bezpečnost pro obsluhu, TruLaser Station 5005
Bezpečné pro obsluhu

Ochranná kabina je provedena dle laserové třídy 1 pro výkon laseru do 1000 W. Ochranným oknem v automatických zvedacích dveřích s monitoringem stavu sleduje obsluha proces. Prach a kouřové zplodiny, které vznikají při obrábění, zachycuje výkyvné odsávací hrdlo přímo u procesu. Odsávací hrdlo lze připojit buď na integrovaný odprašovač TRUMPF nebo na centrální odsávání v budově zákazníka.

Kondukční svařování s TruLaser Station 5005

Kondukční svařování

Pomocí kondukčního svařování lze jednoduše a rychle spojovat tenkostěnné díly. Pohledové hrany lze navíc vytvářet tak, aby nebyly potřeba dokončovací práce, což urychluje výrobní proces. TruLaser Station 5005 se v kombinaci s lasery TruDisk nebo TruDiode výborně hodí pro aplikace, jako je např. svařování senzorů.

Elektronické kontakty vytvořené skenerovým svářením

Skenerové sváření

V kombinaci s programovatelnou fokusační optikou PFO se TruLaser Station 5005 výborně hodí na skenerové sváření elektrických kontaktů.

Svařená optoelektronická součástka pomocí TruLaser Station 5005

Švové sváření optoelektronické součástky

Švové svařování neovlivňuje citlivou elektroniku komponentů, jako jsou senzory. Díl může být v TruLaser Station 5005 opracováván jednotlivými laserovými pulsy nebo kontinuálním paprskem.

Svařená halogenová lampa, vyrobená v TruLaser Station 5005

Bodové sváření

U bodového svařování s TruLaser Station 5005 spojíte komponenty jednotlivými laserovými pulzy a ušetříte tak materiál. Protože díky krátké době trvaní impulzu pronikne do dílu jen zanedbatelné teplo, je možné obrábět díly téměř bez deformací.

Laserem svařený kardiostimulátor

Laserem svařený kardiostimulátor

Titanové pouzdro kardiostimulátoru lze zařízením TruLaser Station 5005 pomocí laseru Nd:YAG svařit bez poškození choulostivých součástek uvnitř.

Svařování plastů se zařízením TruLaser Station 5005

Svařování plastů

TRUMPF nabízí kompletní řešení svařování plastů: z jednoho zdroje obdržíte laser, fokusační optiku se senzorikou a laserové zařízení, na přání také s přípravkem – perfektně přizpůsobené vašim potřebám. Můžete tak snadno využívat výhod svařování plastů a vytvářet extrémně pevná, těsná a estetická spojení.

-/-
TruLaser Station 5005
Rozsah pojezdu osy  
Max. počet os 5
Rozsah pojezdu osy X 300 mm
Rozsah pojezdu osy Y 300 mm
Rozsah pojezdu osy Z 500 mm
Rozsah pojezdu osy B ± 120 °
Rozsah pojezdu osy C n x 360 °
Max. rychlosti os  
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X 6 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y 6 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z 6 m/min
Max. souběžná rychlost os 10 m/min
Max. osová rychlost osy B 15 1/min
Polohovací přesnost  
Polohovací přesnost lineárních os (X, Y, Z) 0,1 mm
Přesnost polohování os otáčení (B) 0,1 °
Přesnost opakování  
Přesnost opakování lineárních os 0,03 mm
Přesnost opakování os otáčení (B, C) 0,03 °
Laser  
Max. výkon laseru 1000 W
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (s vláknovým vedením), TruPulse

Rozmanité možnosti práci s TruLaser Station 5005 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují a zvyšují tak produktivitu.

Integrovaná skenovací optika TRUMPF
Pevné nebo skenovací optiky

Správné fokusační optiky vás podpoří při procesně spolehlivém obrábění materiálu: obráběcí optiky série BEO např. při svařování, programovatelné fokusační optiky PFO při skenerovém sváření.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
Zpracování obrazu VisionLine

Systém na zpracování obrazu VisionLine automaticky rozpozná vlastnosti geometrie dílu, jako je např. spojovací štěrbina. V případě potřeby provede obráběcí program NC korekci. Zvýší se tak kvalita dílů a současně se sníží náklady.

TruLaser Station 5005 s volitelnou osou otáčení
Osy otáčení

Volitelná osa otáčení u TruLaser Station 5005 slouží pro svařování rotačně symetrických dílů. Dle velikosti dílu a hmotnosti zvolte optimálně parametrizovanou osu otáčení.

TruLaser Station s volitelnou motorovou osou natáčení
Motorická osa natáčení

Motorická osa natáčení umístí fokusační optiku rychle do správné polohy. Fokusační optiku lze tímto způsobem přestavět o ± 120º.

Panelový PC u TruLaser Station 5005
Panel-PC

Panel-PC vyhodnocuje obrazové signály a nabízí komfortní ovládání. Učení probíhá u dílu rychle a jednoduše pomocí dotykové obrazovky.

Rozšířený pracovní prostor u TruLaser Station 5005
Rozšíření pracovního prostoru

Pro obrábění větších dílů můžete rozšířit ochrannou kabinu vlevo a/nebo vpravo o 350 mm. Tímto způsobem rozšířený pracovní prostor usnadňuje integraci přípravku.

Upínací věž u TruLaser Station 5005
Upínací věž

Polohujte, napínejte nebo centrujte svařované konstrukční skupiny v upínací věži. Do dvou nezávisle ovladatelných upínacích prvků lze upevňovat protikusy nebo středicí přípravky. Upínací sílu a rychlost nastavíte individuálně pomocí tlakových regulačních ventilů a klapek.

Křížový stůl X-Y u TruLaser Station 5005
Křížový stůl X-Y

Rozsah pojezdu křížového stolu X-Y je přibližně 300 x 300 mm². Deska s T-drážkami se používá k flexibilní montáži přípravků.

Rozhraní pro integraci přípravků u TruLaser Station 5005
Rozhraní k integraci přípravků

TruLaser Station 5005 umožňuje používání celé řady rozhraní médií pro snadnou integraci přípravků. Tak lze používat řadu digitálních vstupů a výstupů a rozsáhlé možnosti přívodu plynu a pneumatických systémů.

Motorické zaostřování

Pomocí motorického zaostřování střídáte kondukční a hluboké svařování bez ručního nastavování. Tak lze redukovat neproduktivní vedlejší časy na minimum.

Fotografie produktu aplikace Smart Teach

Aplikace Smart Teach

Aplikace Smart Teach slouží programovatelné fokusační optice PFO. Usnadňuje vytváření a seřízení laserových svářecích programů. Digitální kamera přitom přenáší živý obraz do aplikace. Tak můžete provádět učení komfortně a přímo na dílu. Když vytváříte geometrie a chcete provádět učení, můžete to dělat intuitivním ovládáním gesty na tabletu.

Visual online support

Visual Online Support (VOS)

Řešení složitějších problémů pomocí aplikace, a to bez servisního zásahu na místě? Prostřednictvím Visual Online Support (VOS) si můžete vyměňovat pohodlně, rychle a bezpečně obrazové, zvukové a video soubory a zabránit tak dlouhým prostojům strojů.

Obrázek produktu TruTops PFO

TruTops PFO pro aplikace skenerového sváření

Naprogramujte pomocí on-line softwaru TruTops PFO pohodlně své 2D a 3D laserové procesy: vytvořte k tomu jednoduše v editoru libovolné cesty, hrany nebo plochy. Popřípadě můžete stávající obrobky načíst z CAD programů a na tomto základě naprogramovat procesy zpracování.

Software

Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.

V závislosti na aplikaci zvolte z široké palety pevnolátkových laserů správný laser pro svoji aplikaci. TruLaser Station 5005 lze vybavit všemi pevnolátkovými lasery TRUMPF vedenými vláknem s výkony laseru až 1000 wattů.

Rozmanitá a již roky osvědčená modulární optická stavebnice ladí díky své kompaktní stavbě dokonale s TruLaser Station série 5000.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70

Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Obráběcí optiky TRUMPF
PFO 33

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt