Výběr země / regionu a jazyka
TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
.NEW
TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 1000

3D tisk v prémiové kvalitě: vysoce produktivní a kompaktní

3D tisk v prémiové kvalitě: vysoce produktivní a kompaktní

S další generací TruPrint 1000 dále píšeme příběh o úspěchu – s ještě vyšší produktivitou a prémiovou kvalitou díky multilaseru Fullfield a úplně nově ztvárněné homogenitě proudu plynu. 3D tiskárna je předurčena pro zpracování kovových prášků technologií Laser Metal Fusion, také nazývanou Powder Bed Fusion. Na základě vysoké robustnosti a kvality v 3D tisku je TruPrint 1000 nejenom perfektně vhodný pro dentální trh, ale osvědčuje se také v oblasti R&D nebo v malých sériových konstrukčních řadách.

Nový design TruPrint 1000 je optimálně dimenzován k tomu, aby stroj bylo možné dopravit skrz standardní dveře a našel místo v každé laboratoři, např. v dentální oblasti nebo na univerzitách.

Maximální rychlosti procesu stavby a časy běhu stroje

Díky multilaseru 2 x 200 W a automatické výměně podkladních desek

Vynikající kvalita dílů a povrchu

Díky nově vyvinutému proudu plynu a zdokonalené stabilitě ohniska

Ergonomická, bezkontaktní manipulace s práškem

Inertní oběh prášku s Glovebox a výměnnými válci

Procesní flexibilita a rozšířený monitoring

Díky nastavitelnému průměru spotu (55/80 µm) a detailní analýze procesu

Nejlepší řešení pro dentální aplikace

Nižší náklady na díly díky Preform, Multiplate a hybridnímu, digitálnímu řetězci

TruPrint 1000 – kompletní přehled o stroji, procesu a také manipulaci s práškem a díly
Software TruTops Print - Podívejte se na jednoduchou přípravu dat s výrobním procesorem od TRUMPF pro stroje TruPrint
Fullfield Multilaser

Využijte multilaserové možnosti multilaseru pro maximální produktivitu: Dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF (vlnová délka 1 070 nm) osvětlují současně s plným překrytím ve výrobním prostoru a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu - při nejlepší kvalitě. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.

Možnost Multiplate

Vyrovnejte nanášecí špičky rychle a profitujte z delší doby chodu stroje bez zásahu operátora. Je to možné díky volitelnému uchycení až čtyř podkladních desek ve výrobním válci, což umožňuje automatickou výměnu podkladní desky bez zastavení konstrukčního procesu. Software stroje poskytuje plně automatickou podporu, když je první konstrukční práce ukončena a následující spuštěna. Hotové tiskové úlohy se sbírají v přepadové nádrži.

Motorická optika

Přepínejte jednoduše mezi průměrem paprsku 55 nebo 80 µm v práškovém loži, aby se priorizovalo mezi nejlepší kvalitou povrchu nebo vyšší produktivitou. Tím můžete například zpracovávat vysoce odrazivé materiály, které vyžadují vyšší energetickou hustotu.

TruPrint 1000, výměna válce
Výměna válce

Výměnu válce jsme učinili tak jednoduchou jako je obsluha stroje na espresso! Výměnný výrobní válec a zásobní válec podstatně zvyšuje Vaši produktivitu a snižuje časy nastrojování. Při výměně materiálu nebo při servisních případech lze tiskovou úlohu opět rychle spustit. Zásobní válec lze paralelně s hlavním časem naplnit mimo stroj. To celé funguje také při zmenšení výrobního prostoru (výrobní prostor: Ø 50 x v 100 mm) při použití materiálů s vysokou cenou.

Inertní manipulace s práškem s prosévací stanicí

Nyní je ergonomická, bezkontaktní manipulace s práškem možná také v malém formátu! Uzavřený oběh prášku pod ochranným plynem vzniká s Glovebox a výměnnými válci, které jsou umístěny do separátní prosévací stanice, jako např. od assonic. Prášek lze za inertních podmínek prosévat, znovu zpracovávat a skladovat.

Možnost Preform

Pro přesnou a rychlou výrobu individuálních jednotlivých podpěr se hodí možnost Preform. Protože je tištěn pouze individuální podíl pro pacienta, snižují se navíc značně náklady na díl. Na jedné preformě je možné tisknout až 64 individuálních jednotlivých podpěr a jednoduše vyjmout z desky. Automatizované rozpoznání preformy je důležitým milníkem v industrializaci aditivní technologie v zubním průmyslu.

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) pro kontrolu kvality dílu

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži.

TruPrint 1000, snímek obrazovky průvodce nastavením
Průvodce instalací

S průvodcem instalací bude obsluha stroje jednoduchá! Operátor stroje může vyvolat průvodce nastavením stroje TruPrint přímo prostřednictvím rozhraní HMI. V průvodci se pak může nechat vést krok za krokem různými pracovními operacemi, jako je například najetí na vrstvu nula.

Příprava tiskové úlohy s TruTops Print

S TruTops Print profitujete vždy z optimální přípravy tiskové úlohy a absolutního minima podpůrných struktur. Pomocí paketu softwaru pro stroj TruPrint 1000 vypočítáte rychle tiskové úlohy a můžete importovat příp. exportovat parametry. Díly jsou realizovatelné s oblastmi přesahu pod 10 stupňů. Díky parametrům pro kobaltový chrom perfektně přizpůsobeným zařízení TruPrint profitujete z know-how společnosti TRUMPF ohledně materiálu a procesu a můžete rychle začíst s výrobou. Kromě toho je možné dentální standardní programy jednoduše využít pro konstrukci.

Vzorový díl - dentální destička

Dentální destička

Dentální destička ukazuje různé dentální aplikace, které byly tištěny s novým TruPrint 1000: s podstatně zvýšeným výkonem a kvalitou dílu.

Lékařské aplikace

Nový TruPrint 1000 je díky inertnímu oběhu prášku a také vysoké hustotě a hladkému povrchu, kterého může dosáhnout u tištěných dílů, ideální také pro lékařské aplikace. Uschování titanového prášku v chráněném prostředí je důležité, aby byla zachována kvalita prášku a obsluze bylo umožněno pracovat v bezpečném prostředí. TruPrint 1000 může pracovat s obsahem kyslíku 100 ppm v procesní komoře, čímž je zaručena perfektní kvalita pro lékařské díly. Vysoká rychlost umožňuje tisknout více implantátů specifických pro zákazníky pouze během několika hodin.

Demonstrátor s přesahem spirálového tvaru

Díl ukazuje, jak zdokonalený výkon stroje a optimalizovaná strategie laseru u výrobního procesoru TruTops Print umožňují dosáhnout velmi nízkých přesahů (15°-25°) a zaručit kvalitu dílů a povrchu.

Dentální destička s přípravou k dofrézování

Dentální destička s přípravou k dofrézování

Dentální deska je opatřena body měření pro frézovací stroj. Tímto způsobem je možné dodatečně frézovat definované lícované oblasti dentální desky. Zde se ukazuje možnost dentálního hybridního řetězce.

Vzorový díl - rotor ventilátoru

Rotor ventilátoru / křídlové kolo z nerezové oceli 316L

Přesahy (až do 10°) zobrazeného rotoru ventilátoru bylo možné vytisknout ve spojení s TruTops Print bez podpůrných struktur, což ušetří úsilí vynaložené na dodatečné zpracování.

Modelové lité zubní náhrady

Modelové lité zubní náhrady (RPDs)

S TruPrint 1000 lze s úplnou volností designu tisknout filigrání struktury z kobalt-chrómu u například modelových litých zubních náhrad (RPDs). Novodobé podpůrné struktury navíc zjednodušují dodatečné zpracování.

Dentální destička s Preform

Dentální destička s Preform

Pro přesnou a rychlou výrobu individuálních jednotlivých podpěr se hodí možnost Preform stroje TruPrint 1000. Jelikož se tiskne pouze část specifická pro pacienta, značně se snižují náklady na díly. Na jedné preformě je možné tisknout až 64 individuálních jednotlivých podpěr a jednoduše vyjmout z desky.

Malosériová výroba s použitím předlisku

TruPrint 1000 umožňuje rychlou a hospodárnou malosériovou výrobu. Díl se na předlisek nanese aditivně bez opěrných konstrukcí. Nejjemnější mřížkové struktury, filigránské kanály a integrované funkce jsou realizovány v jediném kroku. Na uvnitř ležícím kloubu rotuje např. globus na svém držáku.

TruPrint 1000
Efektivní objem prostoru instalace (standard) Průměr 98 mm x 100 mm Výška
Efektivní výrobní prostor (opce: zmenšení objemu výrobního válce) Průměr 48 mm x 100 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku [1], niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu [1] nebo slitiny ušlechtilých kovů, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. [1] Jen s volitelným rukavicovým boxem + senzorem obsahu kyslíku s vysokým rozlišením.
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 200 W
Průměr paprsku (standard) 80 μm
Průměr paprsku (motorická optika) 55/80 μm
Tloušťka vrstvy 20 - 60 μm
Koeficient účinnosti 10 - 50 cm³/h
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) 230 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 7 A
Elektrická přípojka (intenzita proudu - volitelné vybavení multilaser) 9 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Rozměry (Š x V x H) 780 mm x 2050 mm x 1160 mm
Hmotnost (s opcí Multilaser) Max. 900 kg

TruTops Print

V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší.
Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.

Příprava dat odpovídající vašim procesům

Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.

Podle toho, jaké technické nároky vaše aplikace klade, můžete TruPrint 1000 vybavit příslušnými možnostmi.

Možnost Fullfield multilaser

Zvyšte svoji produktivitu až o 80 % s multilaserovou možností: Dva vláknové lasery TRUMPF s vždy 200 W a průměrem paprsku 55 příp. 80 µm osvětlují současně výrobní prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek. Protože je navíc každý obrys osvětlován jedním laserem, nevznikají žádná rozhraní se švy. Se strojem Fullfield Multilaser pracujete se 100% překrytím.

Opce motorická optika

Profitujte z možnosti přepínání mezi průměrem paprsku 55 nebo 80 µm. Tak můžete priorizovat mezi nejlepšími kvalitami povrchu nebo vyšší produktivitou a například zpracovávat materiály, které vyžadují vyšší energetickou hustotu, jako například vysoce odrazivé materiály.

Paket pro inertní oběh prášku

Paket umožňuje profesionální manipulaci s práškem také v malém formátu. Díky standardním rozhraním lze napojit externí prosévací stanice, jako např. assonic nebo také stanici pro přípravu prášku. Díky minimalizaci kontaktu s práškem se automaticky zvyšuje bezpečnost manipulace s práškem. Inertní oběh prášku umožňuje také zpracování reaktivních materiálů jako titan díky redukci a kontrole obsahu kyslíku až do 100 ppm. Prášek lze přepravovat v zásobním válci nebo přepadové nádrži pod ochrannou atmosférou a prosát do extra kontejneru.

Možnost Multiplate

Chcete flexibilně vyrovnávat nanášecí špičky a prodloužit dobu stroje bez nutnosti zásahu operátora? S možností Multiplate můžete uchytit až čtyři podkladní desky ve výrobním válci, takže je možná automatická výměna podkladní desky bez zastavení konstrukčního procesu. Kromě toho profitujete z plně automatické podpory softwaru stroje při ukončení první konstrukční práce a spuštění následující. Hotové tiskové úlohy se sbírají v přepadové nádrži.

Možnost Preform

Pro přesnou a rychlou výrobu individuálních jednotlivých podpěr se hodí možnost Preform. Protože je tištěn pouze individuální podíl pro pacienta, snižují se navíc značně náklady na díl. Na jedné preformě je možné tisknout až 64 individuálních jednotlivých podpěr a jednoduše vyjmout z desky. Automatizované rozpoznání preformy je důležitým milníkem v industrializaci aditivní technologie v zubním průmyslu.

Volitelné vybavení: Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože)

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou.

Možnosti kalibrace

Pro váš stroj TruPrint jsou k dispozici různé možnosti pro splnění průkazní povinnosti: Díky kalibraci výkonu laseru – i pro multilasery a kalibrace skenovacího pole – tak můžete provést rekalibraci a zdokumentovat své výsledky měření.

TRUMPF řešení monitorování

TruPrint monitoring

S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.

Kovový prášek TRUMPF pro aditivní výrobu

Prášek a parametry

Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Kovový 3D tisk s wolframem pro metody s obrazovým výstupem

Zjistěte v tomto whitepaperu více o zpracování čistého wolframu prostřednictvím aditivní výroby. Wolfram je v lékařské technice běžným materiálem pro kolimátory a komponenty v systémech poskytujících obrazové výstupy, např. v počítačových tomografech. Výroba těchto aplikací skrývá určité výzvy, které lze s aditivní výrobou dobře zvládat. 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Také by vás mohla zajímat tato témata

3D tisk v zubní technice

Společnost TRUMPF nabízí s rozsáhlým oborovým know-how v zubním průmyslu, vyspělými 3D kovovými tiskárnami, softwarem, službami a partnery kompletní balíček pro aditivní výrobu zubních náhrad.

Obrázek v záhlaví amorfní kovy
3D tisk amorfních kovů

Pevné, ale zároveň vysoce elastické: Amorfní kovy (kovová skla) jsou novým supermateriálem při 3D tisku mnoha high-tech aplikací.

Keyvisual financování služeb TRUMPF
Financování

Stroje a financování z jedné ruky: naše nadnárodní řešení financování je přizpůsobeno na míru vaší situaci a vašemu trhu.

Kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Analýza & monitorování Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Podpora při kvalifikaci IQ/OQ Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt