You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint série 1000 | TRUMPF
TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 1000

Kompaktní a precizní 3D tisk

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 1000

Vysoká produktivita s multilaserovou variantou

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 1000

Laser Metal Fusion (LMF)

-/-

Laser Metal Fusion pro komplexní, kovové díly

TruPrint 1000 je nejproduktivnější stroj malého formátu a nabízí vám všechny výhody aditivní výroby. Disponuje konstrukčním objemem (válec) o průměru 100 mm a výškou 100 mm. Je možné ho bez problému zmenšit i pro ušlechtilé kovy. Pomocí TruPrint 1000 je možné vyrobit díly v téměř jakémkoliv geometrickém tvaru. Také komplexnější tvary z CAD návrhu lze proměnit snadno a rychle na kovový 3D díl – a to v té nejlepší kvalitě. TruPrint 1000 můžete využít ke generativní výrobě malých průmyslových dílů a sérií. S multilaserovou variantou kromě toho dosáhnete zvýšení produktivity až o 80 % a maximální flexibility u zákaznických zakázek.

Jednoduché a intuitivní ovládání

TruPrint 1000 se vyznačuje rychlou instalací, ergonomickou manipulací a dotykovou obrazovkou pro intuitivní ovládání.

Vysoká procesní rychlost

Nanášecí systém umožňuje částečně paralelní nános prášku a laserové ozařování.

Maximální produktivita

Až o 80 % více dílů za stejnou dobu s možností Multilaser.

Mobilní ovládání a sledování

TruPrint 1000 ovládáte a kontrolujete flexibilně přes aplikaci pomocí tabletu.

Individuálně přizpůsobitelné

Z profesních volitelných paketů vyberte ten vhodný.

Nejproduktivnější 3D tisk pro kov v malém formátu v akci
S možností Multiplate vyrovnání nanášecích špiček
-/-
Multilaserová varianta pro větší produktivitu, TruPrint 1000
TruPrint 1000 s multilaserovou variantou

Využijte multilaserové varianty pro maximální produktivitu: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.

Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu
Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) pro kontrolu kvality dílu

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži.

Možnost Multiplate pro TruPrint 1000
Možnost Multiplate

Vyrovnejte nanášecí špičky rychle a profitujte z delší doby chodu stroje bez zásahu operátora. Je to možné díky uchycení dvou podkladních desek ve výrobním válci, což umožňuje automatickou výměnu podkladní desky bez zastavení konstrukčního procesu. Software stroje poskytuje plně automatickou podporu, když je první konstrukční práce ukončena a následující spuštěna. První hotová konstrukční práce se sbírá do přepadové nádrže.

X lišta TruPrint 1000
Inovativní nanášecí systém pro vysokou procesní rychlost

TruPrint 1000 koordinuje částečně paralelně nános prášku a laserové ozařování. Díky překlápěcímu nanášecímu zařízení se urychlí proces nanášení prášku a sníží se vedlejší časy na minimum, což umožňuje vyšší procesní rychlosti. Nanášecí médium s X profilem zajišťuje optimální nános prášku a spolehlivý, robustní proces.

Průvodce instalací TruPrint 1000
Průvodce instalací

S průvodcem instalací bude obsluha stroje jednoduchá! Obsluha stroje může vyvolat průvodce instalací stroje TruPrint přímo prostřednictvím rozhraní HMI. V průvodci se pak může nechat vést krok za krokem různými pracovními operacemi, jako je například najetí na vrstvu nula.

TruPrint 1000 s integrovaným vláknovým laserem TRUMPF
Vysoce výkonný laser TRUMPF

TruPrint 1000 je vybaven jedním nebo volitelně jako multilaser dvěma 200W vláknovými lasery TRUMPF, které disponují vlnovou délkou cca 1 070 nm.

Amorfní kovy

TruPrint 1000 umožňuje průmyslové zpracování amorfních kovů: ty disponují výjimečně vysokou pevností při současně vysoké elasticitě, jakož i korozní odolností a biokompatibilitou. Lze tak redukovat tloušťky stěn nebo pracovat s bionickými strukturami v designu dílu. Výsledkem je nižší hmotnost dílu a kratší doba výroby. Zdroj obrázku: Heraeus AMLOY

Držák rydla vyrobený pomocí stroje TruPrint 1000

Držák rydla

TruPrint 1000 nabízí úplnou volnost návrhu při optimálním umístění chladicích kanálů, čímž se značně zvyšuje výkonnost dílů, např. u obráběcích nástrojů.

Planetová převodovka vyrobená pomocí TruPrint 1000

Malosériová výroba s použitím předlisku

TruPrint 1000 umožňuje rychlou a hospodárnou malosériovou výrobu. Díl se na předlisek nanese aditivně bez opěrných konstrukcí. Nejjemnější mřížkové struktury, filigránské kanály a integrované funkce jsou realizovány v jediném kroku. Na uvnitř ležícím kloubu rotuje např. globus na svém držáku.

Energie a turbína

Aditivní výroba umožňuje flexibilní výrobu dílů bez použití nářadí, například této hlavy hořáku.

Prototyp oběžného kola vyrobený s TruPrint 1000

RD& – výroba prototypů

Díky TruPrint 1000 rychle vyrobíte prototypy, jako je toto oběžné kolo pro výrobu automobilů. Optimalizace, v tomto případě poměry proudění, mohou být kdykoli rychle a jednoduše realizovány a přizpůsobeny prototypu.

Dentální produkt vyrobený s TruPrint 1000

Dentální destička

Pomocí TruPrint 1000 vyrobíte individuální dentální produkty úsporně a vysoce kvalitně, např. zubní korunky nebo implantáty ze slitiny kobaltu a chromu.

Modelová litá zubní náhrada vyrobená pomocí TruPrint 1000

Modelové lité zubní náhrady

Metodou aditivní výroby je možno bez jakéhokoli konstrukčního omezení vyrobit jemné struktury, například modelové lité zubní náhrady.

Kytarový most

Výroba hudebních nástrojů

Aditivně vyrobený kytarový most z amorfních kovů má celou řadu výhod. Vysoká elasticita velmi přesného dílu vede k tomu, že je zvukový úder rychlejší a tóny zní déle. Díky vysoké pevnosti materiálu je možné vyrobit individuální designy, které ještě více vylepší zvuk. Tištěný díl je navíc biologicky kompatibilní a hypoalergenní.

-/-
TruPrint 1000
Objem prostoru instalace (válec) Průměr 100 mm x 100 mm 100 mm Výška 1
Efektivní objem prostoru instalace (standard) Průměr 98 mm x 100 mm Výška
Efektivní objem prostoru instalace (volitelné vybavení: příprava pro výměnný válec) Průměr 98 mm x 80 mm Výška
Průměr 61,5 mm x 80 mm Výška
Průměr 32,5 mm x 80 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku [1], niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu [1] nebo slitiny ušlechtilých kovů, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. [1] Jen s volitelným rukavicovým boxem + senzorem obsahu kyslíku s vysokým rozlišením.
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 200 W
Průměr paprsku (standard) 55 μm
Průměr paprsku (volitelné vybavení) 30 μm
Tloušťka vrstvy 10 - 50 μm
Koeficient účinnosti 2 - 18 cm³/h 2
Minimální měřitelný obsah kyslíku (standard) Až 3000 ppm
Minimální měřitelný obsah kyslíku (volitelné vybavení) Až 100 ppm
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) 230 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 7 A
Elektrická přípojka (intenzita proudu - volitelné vybavení multilaser) 9 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Rozměry (Š x V x H) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Hmotnost 650 kg
Hmotnost (vč. prášku) 650 kg
Provedení (volitelné vybavení Multilaser)  
Rozměry (vč. filtru) (Š x V x H) 1455 mm x 1680 mm x 950 mm
Hmotnost (vč. prášku) 750 kg

TruTops Print se softwarovým paketem Siemens NX

Na začátku procesního řetězce doplňkové výroby stojí zpracování dat pro 3D konstrukční a výrobní program. Jako vývojářský partner společnosti Siemens nabízí společnost TRUMPF poprvé díky softwarovému paketu "TruTops Print se Siemens NX" komplexní softwarové řešení s jednotnou ovládací plochou bez výpadků systému. Inteligentní procesní řetězec softwarového řešení nabízí vysokou procesní spolehlivost, jelikož nástroje pro vývoj, simulaci, 3D tisk a NC programování kovových dílů jsou obsaženy v jednom systému a díky tomu již není nutná konverze dat do STL. Pro vytvoření a přípravu montážních úloh a pro správu parametrů je v softwarovém balíčku navíc integrován stavební procesor TRUMPF. Ušetřete čas a náklady díky jasnému workflow.

Podle toho, jaké technické nároky vaše aplikace klade, můžete TruPrint 1000 vybavit příslušnými možnostmi. Kromě možností multilaseru, Multiplate a Powder Bed Monitoring můžete zvolit ze čtyř na míru vytvořených balíčků pro různá odvětví.

Multilaserová varianta

Zvyšte svoji produktivitu s multilaserovou variantou: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.

Možnost Multiplate

Chcete flexibilně vyrovnávat nanášecí špičky a prodloužit dobu stroje bez nutnosti zásahu operátora? S možností Multiplate můžete uchytit dvě podkladní desky ve výrobním válci, takže je možná automatická výměna podkladní desky bez zastavení konstrukčního procesu. Kromě toho profitujete z plně automatické podpory softwaru stroje při ukončení první konstrukční práce a spuštění následující. První hotová konstrukční práce se sbírá do přepadové nádrže.

Volitelné vybavení: Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože)

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou.

Průmyslový balíček

Průmyslový balíček TruPrint 1000 je optimalizován na vysoké požadavky průmyslových firem. Umožňuje bezpečné zpracování širokého spektra materiálů. K balíčku patří možnosti: kyslíková sonda s vysokým rozlišením (obsah kyslíku až 0,01 %) a glovebox. U boxu jsou klasické dveře procesní komory nahrazeny dveřmi, které mají rukávové otvory. Tímto způsobem mohou být díly vybaleny pod ochrannou atmosférou.

Laboratorní balíček

Laboratorní balíček TruPrint 1000 vytváří maximální flexibilitu pro výzkumná a vývojová zařízení – například při vývoji materiálu. Vedle technických možností kyslíková sonda s vysokým rozlišením (obsah kyslíku až 0,01 %) a glovebox obsahuje tento balíček navíc jemný filtr v cirkulaci plynu i přípravu pro vyměnitelné válce.

Balíček šperkařství

Balíček pro šperkařský průmysl TruPrint 1000 vám poskytuje optimální součásti pro filigránské zpracování ušlechtilých kovů při výrobě šperků. Vedle přípravy pro vyměnitelné válce, které zvyšují disponibilitu stroje a přizpůsobují práškovou vsázku geometrii součásti, má tento paket standardně ohniskový průměr 30 µm. Tento průměr zlepšuje kvalitu povrchu i hustotu výkonu laseru, čímž mohou být vyráběny jemnější struktury.

TRUMPF řešení monitorování

Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu

Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům - buď pomocí desktopu nebo mobilně přes aplikaci TruToops Fab.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Volitelně: Krytování výrobního prostoru
  • Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.
  • ve spojení s vakuovým dopravníkem

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt