Výběr země / regionu a jazyka
.NEW
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

Vysoce produktivní 3D tisk pro průmyslovou sériovou výrobu

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

S opcí Preform můžete vadné díly opravit pomocí 3D tisku nebo v sériích tisknout hybridní díly.

.NEW
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 s opcí předehřev 500 °C pro vysokou kvalitu dílu a robustní proces LMF

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 Green Edition

Rychleji k vysoce kvalitnímu 3D dílu

Vysoce produktivní částečně automatizovaný systém TruPrint 5000 pro 3D tisk vás vybaví pro průmyslovou sériovou výrobu. S vlastnostmi, jako je volitelné předehřívání na teplotu 500 °C, a multilaserovým vybavením Fullfield se třemi 500wattovými vláknovými lasery TRUMPF jste ideálně vybaveni pro náročné průmyslové aplikace. Vysoce kvalitní díly z různých materiálů vyrábí stroj rychle a spolehlivě – a splňuje přitom vysoké nároky na kvalitu ve výrobě nástrojů a konstrukci forem také prostřednictvím 3D tisku na surovém materiálu Preform, v letectví a kosmickém průmyslu či v lékařské technice. Volitelně může celý procesní řetězec probíhat v ochranné atmosféře: prosévání, tištění, ochlazování, odprašování. V kombinaci s externí správou dílů a dávkováním prášku a monitorovacími řešeními TRUMPF je předurčen pro průmyslovou aditivní sériovou výrobu.

Díky opci Preform podporuje TruPrint 5000 hybridní výrobu dílů. Aditivně vyráběné struktury dílů jsou k tomu účelu naneseny na surový materiál. Inovativní opce je předurčena zvláště pro jednoduchou manipulaci ve výrobě nástrojů a konstrukci forem.

Maximálně produktivní

Tři 500wattové Fullfield multilasery osvětlují díky vysoce dynamickým strategiím skenování s SCANahead současně celý výrobní prostor a zaručují tak optimální kvalitu povrchu bez švů. Kromě toho je automaticky kontrolováno polohování zdrojů paprsku a v případě potřeby korigováno.

Vysoká kvalita dílů

Volitelné předehřátí podkladní desky až na teplotu 500 °C zajišťuje vysokou kvalitu dílu a robustní konstrukční proces. Všechny důležité procesní kroky lze provádět pod ochranným plynem.

Automatické spuštění procesu

Automatické spuštění procesu umožňuje rychlé nastrojení a poskytuje vysokou procesní spolehlivost.

Hybridní výroba díky Preform

Díky opci Preform je podporována hybridní výroba dílů. Používáním surového materiálu Preform ušetříte čas a náklady a současně profitujete z výhod aditivní výroby.

Externí správa dílů a dávkování prášku

TruPrint 5000 umožňuje práci paralelně s hlavním časem: Proces nastrojení je optimalizován, produktivita zvýšena a je zabráněno kontaktu s práškem.

Průmyslové monitorování

Mějte vždy přehled o nánosu prášku, tavné lázni, stavu stroje a jeho produktivitě a úplnou kontrolu nad kvalitou dílu vrstvu za vrstvou.

TruPrint 5000 je částečně automatizovaná vysoce produktivní 3D tiskárna. Po nasazení výrobních válců do TruPrint 5000 převezme stroj po automatickém spuštění procesu konstrukční proces. Tím se nahrazuje jinak ruční kompletace a zvyšuje se bezpečnost procesu.
S naším rychle vyměnitelným výrobním a práškovým válcem zkrátíte doby přípravy stroje a současně zvýšíte produktivitu a vytížení stroje. Neboť v zavřeném válci se ještě horký díl ochlazuje mimo stroj pod ochranným plynem v ochlazovací stanici.
Opce Preform pro hybridní výrobu
Vysoce dynamické strategie skenování zkracují procesní dobu
Naši odborníci na aditivní výrobu vysvětlují funkce TruPrint 5000.
Náš expert na aditivní výrobu vysvětluje, že optimální proudění plynu je rozhodující pro robustní proces 3D tisku.
Software TruTops Print - Profitujte z jednoduché přípravy dat s výrobním procesorem a asistentem multilaser od TRUMPF pro TruPrint 5000.
Souběžně TruPrint 5000 multilaser TRUMPF
Maximální produktivita s naším Fullfield multilaserem TRUMPF

Tři 500wattové Fullfield multilasery osvětlují díky vysoce dynamickým strategiím skenování s SCANahead současně celý výrobní prostor a zaručují tak optimální kvalitu povrchu bez švů. Kromě toho je s Automatic Multilaser Alignment Plus automaticky kontrolováno polohování zdrojů paprsku a v případě potřeby korigováno, pro opakovatelnou kvalitu dílů.

Různorodost materiálů a lepší kvalita vyráběných dílů díky předehřívání až na 500 °C
Rozmanitost materiálů a lepší kvalita vyráběných dílů díky volitelnému předehřívání až na 500 °C

Díky volitelnému předehřátí až na 500 °C dosáhnete u mnoha aplikací a materiálů z oboru výroby nástrojů a forem, letectví a kosmonautiky nebo lékařství značně vyšší kvality vyráběných dílů. Máte tak prospěch mimo jiné z menšího počtu opěrných konstrukcí a trhlin způsobených pnutím u titanu (Ti6AI4V). U určitých materiálů jako H11 (1.2343) a H13 (1.2344) je navíc zpracování vůbec možné až při teplotě 500 °C.

Hybridní výroba díky Preform

Dosáhněte výhody díky chytré konstrukci vhodné pro 3D s kombinací výrobních technik: Tiskněte Vaši aditivní strukturu nahoru na cenově příznivé, konvenčně vyrobené surové materiály Preform. Pomocí HMI umístíte tištěnou geometrii na surový materiál - manuálně nebo automaticky, podle stupně výbavy. Kamerou k monitorování práškového lože vizualizujete zalícování. Využijte opci pro trvale udržitelné přepracování jednotlivých dílů nebo pro sériovou výrobu. Profitujte z vysoce kvalitní, reprodukovatelné kvality dílů.

Melt Pool Monitoring (monitorování tavné lázně)
Melt Pool Monitoring (monitorování tavné lázně)

Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete zavčas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Vyhodnocujte k tomu automaticky data referenčního dílu. Mimo to můžete všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně.

Princip výměny válců strojů TruPrint TRUMPF
Integrovaný princip výměny válců

Rychle vyměnitelné montážní a zásobní válce na prášek umožňují kompletaci válců, vybalení i ochlazení horkých tiskových úloh současně s konstrukčním procesem. To redukuje dobu klidových stavů a vedlejších časů a zvyšuje produktivitu stroje.

Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku

Profitujte z vybavení souběžně s hlavním časem a plněním jednoho nebo několika strojů: krátké průběžné doby velkých objemů prášku a uzavřený oběh prášku vám nabízí vysokou produktivitu a bezpečnost pro obsluhu. Centrální komponenty prosévací stanice, plnicí stanice a zásobník na prášek přitom vytváří základ pro průmyslově vyspělou sériovou výrobu. Volitelně může celý procesní řetězec probíhat v ochranné atmosféře: prosévání, tištění, ochlazování, odprašování.

Uživatelské rozhraní Touchpoint Print

Touchpoint Print je jednoduché rozhraní pro ovládání vašeho 3D systému tisku. Navigace se řídí intuitivní logikou a lze ji ovládat dotykovými gesty, jako je setření. Náhledy jsou redukovány na to podstatné a realistické 3D vizualizace usnadňují montáž stroje.

TruTops Print
TruTops Print

Software k přípravě dat TruTops Print od TRUMPF Vás inovativně podporuje při přípravě tiskové úlohy s Preform. Četné instance oblastí přesahu zaručují nejlepší kvalitu dílů a proveditelnost všech geometrií dílů. Tak dosáhnete nejjemnějších struktur – i bez podpěr.

Výměník tepla

V letectví a kosmickém průmyslu mohou 3D tiskárny vyrábět velké díly z kovu bez trhlin nebo delaminačních chyb. S TruPrint 5000 a opcí předehřev na 500 °C tisknete například heat exchanger z titanu (Ti64) vysoce kvalitně a nákladově efektivně – bez zmetkovitosti nebo plýtvání materiálem.

Prstenec vstřikovacích trysek od Blasius GERG GmbH

Prstenec vstřikovacích trysek

S TruPrint 5000 lze vysoce kvalitní materiály zpracovávat vysoce produktivně v průmyslovém výrobním měřítku. Letectví a kosmický průmysl, energetika a výroba automobilů profituje z nového materiálu Ti6242, který lze pomocí TruPrint 5000 s 500 °C zpracovávat procesně bezpečně a bez vlastního napětí v dílu, jako prstenec vstřikovacích trysek firmy Blasius GERG GmbH.

Aditivně vyrobené šoupátko

Hybridní výroba nástrojů a konstrukce forem s Preform a 3D tiskem

Aditivní výroba umožňuje bezpečnou výrobu odlitků s hlubokými žebry. Chlazením blízko povrchu se efektivně zabraňuje přehřátí kupolovitých geometrických oblastí šoupátek, čímž lze realizovat kratší doby cyklu. Současně se tím zlepšuje mikrokrystalická struktura odlitku, díky tomu jej lze více zatěžovat. Díky opci Preform podporuje TruPrint 5000 hybridní výrobu dílů. Aditivně vyráběné struktury dílů jsou k tomu účelu naneseny na surový materiál. Preform Basic je při tom předurčena zvláště pro jednoduchou manipulaci ve výrobě nástrojů a konstrukci forem.

Výroba nástrojů prostřednictvím Preform a PBF

Díky opci Preform se fréza vyrábí s TruPrint 5000 v sérii s úsporou nákladů a materiálu, tím že se tiskne pouze tam, kde to je opravdu nutné. Preform Advanced umožňuje automaticky vysoce přesné polohování tištěných hlav fréz na konvenčně vyráběném surovém materiálu. Design by Paul Horn GmbH.

Bionicky optimalizovaný výměník tepla

Počítačem podporovaný vývoj efektivního výměníku tepla střední velikosti firmou Hyperganic. Tlaková ztráta byla v porovnání s obvyklým výměníkem tepla snížena o 50 %. Cílem bylo minimalizovat tlakovou ztrátu a současně dosáhnout maximálního chladicího výkonu, což bylo umožněno pouze prostřednictvím aditivního Designu. Výměník tepla byl tištěn v Ti6242. Designed by Hyperganic.

Implantát vyrobený s TruPrint 1000

Bederní pánev z titanu Ti6Al4V ELI

Různé mřížové designy na bederní pánvi byly tištěny s vysokým detailním rozlišením na strojích TruPrint. Předehřevem na 500 °C lze množství opěrné struktury velmi silně zredukovat, dokonce je možné stohování dílů. Oba kroky se pozitivně projeví na celém procesním řetězci, tím že snížíte materiálové náklady a zkrátíte výrobní cyklus.

Star Tracker – držák pro satelitní kameru

Držák u satelitu

Ve srovnání s konvenční výrobou frézováním z jednoho bloku s odběrem materiálu až 95 % je možno aditivní výrobou satelitní konstrukce dosáhnout snížení hmotnosti o 28 % a zvýšení tuhosti o 45 %.

Generativně vyráběný vtokový rozdělovač stroje TruPrint TRUMPF

Výroba nástrojů a forem

U tohoto vtokového rozdělovače společnosti Laupp GmbH optimalizovaného technologií Powder Bed Fusion bylo pět procesních kroků redukováno na jeden a byly eliminovány těsnicí plochy. Temperovací kanály v blízkosti kontur u sériového dílu vyrobeného z titanu a opce předehřev 500 °C umožňují efektivní výkon a redukci provozních nákladů.

3D tištěný gimbal s předehříváním 500 °C

Letectví a kosmonautika

Pokud je Kardanův závěs nebo kardanové uložení (angl. "gimbal") tištěno s možností předehřívání 500 °C, značně se snižuje vlastní napětí v dílu Ti6AI4V. Tak se otevírají zcela nové možnosti v designu, zejména při konstrukci masivnějších dílů.

Leštěná madla

Výroba nástrojů a forem

Výsledek tisku vysoce leštěného jádra společnosti Reinhard Bretthauer GmbH, které bylo vytištěno s předehřevem na 500 °C z oceli H11, je bez trhlin a vykazuje hustotu více než 99,9 %. Leštitelnost je v souladu s tím vysoká – ve srovnání s obvyklou výrobou nelze vysledovat žádný rozdíl. Chladicí výkon je ekvivalentní k mědi – díky integrovaným chladicím kanálům je možná stabilní výroba plastických dílů ve vstřikovaném odlitku a doba cyklu je významně kratší.

Oběžná lopatka turbín pro pohonnou jednotku v letectví a kosmickém průmyslu

U oběžné lopatky turbín, u které došlo k opotřebení, vyvstává často rozhodnutí: vyhodit nebo opravit? Díky hybridní výrobě s opcí Preform Basic ušetříte náklady, materiál a čas za opětovné pořízení. K tomu účelu je vadný díl oběžné lopatky turbín ofrézován; na stávající díl se prostřednictvím Powder Bed Fusion provede 3D tisk. Zvláště u velmi vytížených dodacích řetězců je to značná výhoda.

TruPrint 5000
Objem prostoru instalace (válec) Průměr 300 mm x 400 mm Výška
Efektivní objem prostoru instalace (pokud je předehřívání >200 °C) Průměr 290 mm x 400 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, titanu. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na dotaz.
Předehřívání (standardní) Až 200 °C
Předehřívání (volitelné vybavení) Až 500 °C
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 500 W
Průměr paprsku (standard) 80 μm
Tloušťka vrstvy 30 - 150 μm
Koeficient účinnosti 5 - 180 cm³/h 1
Minimální měřitelný obsah kyslíku Až 100 ppm
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 32 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Hmotnost (vč. filtru, skříňového rozvaděče, prášku) 7085 kg
Rozměry (vč. filtru, skříňového rozvaděče) (Š x V x H) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Rozměry (vč. filtru, rozvaděče) (Š x H x V) s volitelným vybavením předehřevem na 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší. Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.

Asistent multilaseru TruTops Print

Aby bylo možné tři multilasery Fullfiled TruPrint 5000 optimálně využít, je zapotřebí inteligentní a flexibilní řízení. To nabízí Multilaser Assistant integrovaný v TruTops Print, ve kterém se konfiguruje rozdělení laserů pro optimalizaci produktivity a kvality konstrukční úlohy. Navíc je možné vizualizovat pořadí zpracování a předpokládat dobu výroby.

Příprava dat odpovídající vašim procesům

Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.

Opce nanášecí břit profilu X

Dosáhněte dokonalého jednotného nánosu prášku a profitujte díky čtyřem použitelným, různým stranám profilu z dlouhé životnosti nanášecího média s X profilem a robustním procesem.
Upozornění: tato možnost je kompatibilní až do předehřátí na teplotu 200 °C.

Opce nanášecí médium karbonový kartáč

Karbonový kartáč odolný proti horku umožňuje rychlý a robustní nános prášku, zejména při teplotách předehřívání od 200 °C.

Opce předehřev až do 500 °C

Volitelným předehřátím podkladní desky až na 500 °C se dosahuje vysoké kvality dílu. To umožňuje robustní proces LMF pro řadu materiálů – což je ideální pro obory s vysokými požadavky na jejich aplikaci (předehřátí základního stroje až na 200 °C). S průmyslovým principem výměnného válce v kombinaci s chladicí stanicí je možné chlazení horké tiskové úlohy souběžně s hlavním časem. Zvýšíte tak produktivitu své 3D tiskárny.

Možnost Preform

S opcí Preform Basic tisknete jen na místě, kde to je pro díl opravdu nutné. To ušetří kromě doby tisku také náklady na stroj a prášek a podporuje trvale udržitelnou hybridní výrobu a také přepracování vadných dílů.

Pro automatické řešení na bázi senzoru pomocí značkovače využijte opci Preform Advanced. Tak při sériové výrobě dosáhnete opakovatelných a vysoce přesných výsledků.

Volitelné vybavení: Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože)

Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Chybějící prášek je detekován za pomocí možnosti automatického dodatečného potahování a postižená vrstva je opravena novou vrstvou prášku.

Volitelné vybavení Melt Pool Monitoring

Odchylky během laserového procesu tavení je možné pomocí senzorů včas rozpoznat a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Všechny tavné lázně tří Fullfield multilaserů lze paralelně kontrolovat.

Možnosti kalibrace

Pro Váš TruPrint 5000 je k dispozici opce Laser Power Measurement. Zkontrolujte kdykoli výkon laseru a zajistěte tím optimální proces. Dále tím splníte potenciální dokazovací povinnosti.

TruPrint monitoring

S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.

Rozhodující pro sériovou průmyslovou výrobu je optimální zpracování prášku a dílů. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku TRUMPF umožňují souběžné vybavení a plnění pro několik strojů při hlavním výrobním procesu zároveň – to zvyšuje produktivitu a úsporu pro naše zákazníky. Standardní rozhraní a modulární konstrukce zaručují maximální flexibilitu.

Kovový prášek TRUMPF pro aditivní výrobu

Prášek a parametry

Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.

Whitepaper

PDF - 946 KB
Preform Alignment TruPrint 5000
Tento whitepaper nabízí nahlédnutí na možnosti hybridní výroby kovových dílů a výhody kombinace aditivní výroby s konvenčními výrobními technologiemi na TruPrint 5000.
PDF - 2 MB
Evaluation of mechanical properties for Ti6Al4V on the TruPrint 5000 according to aviation requirements
Tento whitepaper nabízí informaci o tom, jak společnost toolcraft & TRUMPF provedla první kvalifikaci testovacích pracovních úloh Ti6Al4V na produktové jednotce společnosti TRUMPF, TruPrint 5000.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Erfolgsgeschichte: Vom Technologiesprung zum neuen Standbein

H&B Electronic erweitert mit Additive Manufacturing sein Portfolio im Werkzeugbau und setzt auf die TruPrint 5000 von TRUMPF

Možnost předehřátí 500 °C: First time right

S TruPrint 5000 a možností předehřátí na 500 °C tisknete díly z Ti64, H11 nebo H13 vysoce kvalitně a nákladově efektivně – bez zmetkovitosti nebo plýtvání materiálem.

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition je střední formát systému 3D tisku ke zpracování odrazivých materiálů jako je měď. Díky tomu otevírá 3D tiskárna nový způsob aditivní výroby velkých dílů, indukčních cívek nebo komponent pro náročné chladicí aplikace, např. pro výkonovou elektroniku a optoelektroniku.

Kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Analýza & monitorování Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Podpora při kvalifikaci IQ/OQ Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt