You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint série 5000 | TRUMPF
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

Vysoce produktivní 3D tisk pro průmyslovou sériovou výrobu

Souběžně TruPrint 5000 multilaser TRUMPF
Souběžně TruPrint 5000 multilaser TRUMPF
Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

Maximální produktivita s multilaserem TRUMPF Fullfield

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 vč. průmyslové správy dílů a dávkování prášku

Aditivní výrobní systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 s možností předehřátí 500 °C pro vysokou kvalitu dílu a robustní konstrukční proces.

Rychleji k vysoce kvalitnímu 3D dílu

Vysoce produktivní částečně automatizovaný systém TruPrint 5000 pro 3D tisk vás vybaví pro průmyslovou sériovou výrobu. S vlastnostmi, jako je volitelné předehřívání na teplotu 500 °C, a multilaserovým vybavením Fullfield se třemi 500wattovými vláknovými lasery TRUMPF jste ideálně vybaveni pro náročné průmyslové aplikace. Vysoce kvalitní díly z různých materiálů vyrábí stroj rychle a spolehlivě a splňuje přitom vysoké nároky na kvalitu ve výrobě nástrojů a tvarů, v letectví a kosmickém průmyslu či v lékařské technice. Volitelně může celý procesní řetězec probíhat v ochranné atmosféře: prosévání, tištění, ochlazování, odprašování. V kombinaci s externí správou dílů a dávkováním prášku a monitorovacími řešeními TRUMPF je předurčen pro průmyslovou aditivní sériovou výrobu.

Maximálně produktivní

3 x 500wattový vláknový laser osvětluje současně všechny části konstrukčního prostoru pro optimální kvalitu povrchu beze švů.

Vysoká kvalita dílů

Volitelné předehřátí podkladní desky až na teplotu 500 °C zajišťuje vysokou kvalitu dílu a robustní konstrukční proces. Všechny důležité procesní kroky lze provádět pod ochranným plynem.

Automatické spuštění procesu

Automatické spuštění procesu umožňuje rychlé nastrojení a poskytuje vysokou procesní spolehlivost.

Vysoké vytížení stroje

Montážní a zásobní válce lze rychle a bezpečně vyměnit pro práci souběžně s hlavním časem.

Upínací systém s nulovým bodem pro rychlou kompletaci

Ideální základ pro následné procesní kroky jako řezání, frézování nebo broušení.

Průmyslové monitorování

Mějte vždy přehled o nánosu prášku, tavné lázni, stavu stroje a jeho produktivitě a úplnou kontrolu nad kvalitou dílu vrstvu za vrstvou.

TruPrint 5000 je částečně automatizovaná vysoce produktivní 3D tiskárna. Po nasazení výrobních válců do TruPrint 5000 převezme stroj po automatickém spuštění procesu konstrukční proces. Tím se nahrazuje jinak ruční kompletace a zvyšuje se bezpečnost procesu.
S naším rychle vyměnitelným výrobním a práškovým válcem zkrátíte doby přípravy stroje a současně zvýšíte produktivitu a vytížení stroje. Neboť v zavřeném válci se ještě horký díl ochlazuje mimo stroj pod ochranným plynem v ochlazovací stanici.
Naši odborníci na aditivní výrobu vysvětlují funkce TruPrint 5000.
Souběžně TruPrint 5000 multilaser TRUMPF
Fullfield Multilaser 3x 500 W

Maximální produktivita s multilaserem TRUMPF Fullfield: tři 500wattové vláknové lasery osvětlují současně celý montážní prostor (100 % překrytí) – tak si zajistíte nejvyšší míru nanášení. Všechny lasery je možno v montážním prostoru flexibilně přiřazovat, díky tomu se díly vyznačují optimální kvalitou povrchu beze švů.

Různorodost materiálů a lepší kvalita vyráběných dílů díky předehřívání až na 500 °C
Rozmanitost materiálů a lepší kvalita vyráběných dílů díky volitelnému předehřívání až na 500 °C

Díky volitelnému předehřátí až na 500 °C dosáhnete u mnoha aplikací a materiálů z oboru výroby nástrojů a forem, letectví a kosmonautiky nebo lékařství značně vyšší kvality vyráběných dílů. Máte tak prospěch mimo jiné z menšího počtu opěrných konstrukcí a trhlin způsobených pnutím u titanu (Ti6AI4V). U určitých materiálů jako H11 (1.2343) a H13 (1.2344) je navíc zpracování vůbec možné až při teplotě 500 °C.

Princip výměny válců strojů TruPrint TRUMPF
Integrovaný princip výměny válců

Rychle vyměnitelné montážní a zásobní válce na prášek umožňují kompletaci válců, vybalení i ochlazení horkých tiskových úloh současně s konstrukčním procesem. To redukuje dobu klidových stavů a vedlejších časů a zvyšuje produktivitu stroje.

Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku

Profitujte z vybavení souběžně s hlavním časem a plněním jednoho nebo několika strojů: krátké průběžné doby velkých objemů prášku a uzavřený oběh prášku vám nabízí vysokou produktivitu a bezpečnost pro obsluhu. Centrální komponenty prosévací stanice, plnicí stanice a zásobník na prášek přitom vytváří základ pro průmyslově vyspělou sériovou výrobu. Volitelně může celý procesní řetězec probíhat v ochranné atmosféře: prosévání, tištění, ochlazování, odprašování.

Uživatelské rozhraní Touchpoint Print

Touchpoint Print je jednoduché rozhraní pro ovládání vašeho 3D systému tisku. Navigace se řídí intuitivní logikou a lze ji ovládat dotykovými gesty, jako je setření. Náhledy jsou redukovány na to podstatné a realistické 3D vizualizace usnadňují montáž stroje.

Tenké vlákno tvoří rezonátor laserů TruFiber
Výkonný laser TRUMPF

500wattové vláknové lasery pracují s vlnovou délkou cca 1 070 nm. S individuálně nastavitelnými průměry spotu mezi 100 a 500 μm reagují flexibilně na různé požadavky dílu.

Melt Pool Monitoring (monitorování tavné lázně)
Melt Pool Monitoring (monitorování tavné lázně)

Využívejte přínosu důkladné kontroly kvality a dokumentace vrstvy za vrstvou. Tak můžete zavčas rozpoznat odchylky procesů a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Vyhodnocujte k tomu automaticky data referenčního dílu. Mimo to můžete všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně.

Aditivně vyrobené šoupátko

Výroba nástrojů a forem

Aditivní výroba umožňuje bezpečnou výrobu odlitků s hlubokými žebry. Chlazením blízko povrchu se efektivně zabraňuje přehřátí kupolovitých geometrických oblastí šoupátek, čímž lze realizovat kratší doby cyklu. Současně se tím zlepšuje mikrokrystalická struktura odlitku, díky tomu jej lze více zatěžovat.

Star Tracker – držák pro satelitní kameru

Kosmonautika

Ve srovnání s konvenční výrobou frézováním z jednoho bloku s odběrem materiálu až 95 % je možno aditivní výrobou satelitní konstrukce dosáhnout snížení hmotnosti o 28 % a zvýšení tuhosti o 45 %.

Generativně vyráběný vtokový rozdělovač stroje TruPrint TRUMPF

Výroba nástrojů a forem

U tohoto vtokového rozdělovače optimalizovaného pomocí metody Laser Metal Fusion (LMF) byl snížen počet procesních kroků z pěti na jeden a také odstraněna těsnění. Obrysové temperovací kanály umožňují efektivní výkon a snížení provozních nákladů.

Implantát vyrobený s TruPrint 1000

Lékařská technika

Na vysokou míru individuálního uzpůsobení a maximální požadavky na materiál se zaměřuje metoda Laser Metal Fusion u výrobků z oblasti lékařské techniky.

Lehká konstrukce montážního úhelníku generovaná prostřednictvím TruPrint 1000

Letectví a kosmonautika

Topologicky optimalizovaný design této konzoly – typického dílu v leteckém průmyslu a kosmonautice – umožňuje úsporu materiálu a hmotnosti.

Generativně vyráběná zdířka přední komory stroji TruPrint TRUMPF

Výroba nástrojů a forem

Pomocí metody Laser Metal Fusion (LMF) bylo u této předkomorové zdířky dosaženo optimálního temperování a také tepelného rozpojení horkovzdušných trysek. Běžnými postupy tyto temperovací kanály nelze vyrobit.

3D tištěný gimbal s předehříváním 500 °C

Letectví a kosmonautika

Pokud je Kardanův závěs nebo kardanové uložení (angl. "gimbal") tištěno s možností předehřívání 500 °C, značně se snižuje vlastní napětí v dílu Ti6AI4V. Tak se otevírají zcela nové možnosti v designu, zejména při konstrukci masivnějších dílů.

Leštěná madla

Výroba nástrojů a forem

Výsledek tisku vysoce leštěných jader, které byly tištěny možností předehřívání 500 °C z H11, je bez trhlin a vykazuje hustotu vyšší než 99,9 %. Leštitelnost je v souladu s tím vysoká – ve srovnání s obvyklou výrobou nelze vysledovat žádný rozdíl. Chladicí výkon je ekvivalentní k mědi – díky integrovaným chladicím kanálům je možná stabilní výroba plastických dílů ve vstřikovaném odlitku a doba cyklu je významně kratší.

TruPrint 5000
Objem prostoru instalace (válec) Průměr 300 mm x 400 mm Výška
Efektivní objem prostoru instalace (pokud je předehřívání >200 °C) Průměr 290 mm x 400 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, titanu. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na dotaz.
Předehřívání (standardní) Až 200 °C
Předehřívání (volitelné vybavení) Až 500 °C
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF)   500 W
Průměr paprsku (individuálně nastavený) 100 - 500 μm
Tloušťka vrstvy 30 - 150 μm
Koeficient účinnosti 5 - 180 cm³/h 1
Minimální měřitelný obsah kyslíku Až 100 ppm
Připojení a spotřeba  
Elektrická přípojka (napětí) 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 32 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení  
Hmotnost (vč. filtru, skříňového rozvaděče, prášku) 7085 kg
Rozměry (vč. filtru, skříňového rozvaděče) (Š x V x H) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Rozměry (vč. filtru, rozvaděče) (Š x H x V) s volitelným vybavením předehřevem na 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print se softwarovým paketem Siemens NX

Na začátku procesního řetězce doplňkové výroby stojí zpracování dat pro 3D konstrukční a výrobní program. Softwarový balíček TruTops se systémem Siemens NX vás podporuje při všech pracovních krocích přípravy dat pro 3D tisk. Můžete tak vygenerovat opěrné konstrukce a flexibilně přiřazovat tři lasery pomocí asistenta multilaseru TruTops Print v montážním prostoru. Integrovaný konstrukční procesor potom hladce převede data vašeho návrhu do souboru montážní úlohy čitelného pro stroj. Díly pro tisk se přitom rozloží na jednotlivé vrstvy a definují se dráhy laseru. Mimo to vás software efektivně podporuje při konfiguraci individuálních strategií osvětlení vašich dílů. Ušetřete čas a náklady díky jasnému workflow.

Asistent multilaseru TruTops Print

Aby bylo možné tři multilasery Fullfiled TruPrint 5000 optimálně využít, je zapotřebí inteligentní a flexibilní řízení. To poskytuje desktopová aplikace asistenta multilaseru TruTops Print, ve které se konfiguruje rozdělení laseru, aby bylo možné optimalizovat konstrukční práci s ohledem na produktivitu nebo kvalitu. Navíc je možné vizualizovat pořadí zpracování a předpokládat dobu výroby.

Nanášecí médium profil X

Dosáhněte dokonalého jednotného nánosu prášku a profitujte díky čtyřem použitelným, různým stranám profilu z dlouhé životnosti nanášecího média s X profilem a robustním procesem.
Upozornění: tato možnost je kompatibilní až do předehřátí na teplotu 200 °C.

Nanášecí médium karbonový kartáč

Karbonový kartáč odolný proti horku umožňuje rychlý a robustní nános prášku, zejména při teplotách předehřívání od 200 °C.

Předehřívání až do 500 °C

Volitelným předehřátím podkladní desky až na 500 °C se dosahuje vysoké kvality dílu. To umožňuje robustní proces LMF pro řadu materiálů – což je ideální pro obory s vysokými požadavky na jejich aplikaci (předehřátí základního stroje až na 200 °C). S průmyslovým principem výměnného válce v kombinaci s chladicí stanicí je možné chlazení horké tiskové úlohy souběžně s hlavním časem. Zvýšíte tak produktivitu své 3D tiskárny.

Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu

Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům – buď pomocí plochy nebo mobilně přes aplikaci MobileControl App.

Rozhodující pro sériovou průmyslovou výrobu je optimální zpracování prášku a dílů. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku TRUMPF umožňují souběžné vybavení a plnění pro několik strojů při hlavním výrobním procesu zároveň – to zvyšuje produktivitu a úsporu pro naše zákazníky. Standardní rozhraní a modulární konstrukce zaručují maximální flexibilitu.

Kovový prášek TRUMPF pro aditivní výrobu

Prášek a parametry

Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt