You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruConvert | TRUMPF
Systém TruConvert
Systém TruConvert
Měniče
TRUMPF Hüttinger

Systém TruConvert

Koncept vašeho úspěchu

Dokonalý design pro váš bateriový systém

Měnič DC-DC, měnič AC-DC a řízení systému: vše optimálně vyladěné od jednoho dodavatele – s vynikajícími vlastnostmi.

Neomezené možnosti a jednoduchý design systému

Pro výrobce akumulátorů a systémové integrátory

Maximální využití energie

A vysoká účinnost i v oblasti částečného zatížení

Vysoká bezpečnost investice

Žádné dodatečné vybavení kvůli decentralizovanému elektrickému napájení

Dlouhá životnost a vysoká disponibilita pro uživatele

Delší životnost, vysoká energetická účinnost. Díky paralelnímu zapojení více komponent je váš systém kdykoli připraven k použití

Nízké servisní náklady

Celkové snížení neplánovaných prostojů díky průmyslovému provedení

Efektivní a hospodárné použití bateriových systémů

Efektivní a hospodárné použití bateriových systémů

Díky modulární struktuře a společnému stejnosměrnému meziobvodu lze zcela nezávisle na sobě samostatně uvažovat a provozovat různá úložiště a různé zdroje. Akumulátor se například nabíjí přímo pomocí měniče DC-DC z fotovoltaického systému, zamezí se oklice prostřednictvím sítě za použití nejméně dvou dodatečných měničů se ztrátami účinnosti.

Příklad konfigurace

Velké množství zákaznicky specifických konfigurací vždy umožňuje přizpůsobení akumulátorového úložiště energie konkrétním potřebám.

-/-
Der Wechselrichter ermöglicht einfache Kombination mit Solar Anlagen

Snadné kombinování s existujícími systémy

Moduly ve standardních 19" skříních lze velmi snadno integrovat i do již existujících akumulátorových úložišť energie nebo kombinovat s fotovoltaickými nebo větrnými zařízeními do perspektivního systému. Rozšíření akumulátorového úložiště energie dalšími zdroji energie nebo také elektrickou nabíjecí stanicí nestojí nic v cestě.

Optimalizováno pro použití s bateriovými systémy Redox Flow

Snadná rozšiřitelnost

Rozšíření akumulátorového úložiště energie dalšími zdroji energie nebo také elektrickou nabíjecí stanicí nestojí nic v cestě. Možnost ostrovního provozu našich měničů navíc umožňuje vybudovat autarkní úseky sítí s možností startu ze tmy, a díky režimu Grid-Forming i decentralizované energetické systémy.

Nižší investiční náklady a vyšší účinnost díky přístupu k DC vedení

Nižší investiční náklady

K dispozici je vám stejnosměrný meziobvod, který umožňuje efektivní napojení dalších systémových komponent, jako jsou např. fotovoltaika, nabíjecí stanice, syntéza vodíku atd. Díky tomu odpadají měniče mezi zdrojem a úložištěm.

Bez technických změn k celosvětovému použití

Dlouhá životnost a vysoká disponibilita

Vaše rovnice pro vyšší energetickou účinnost:

Nižší náklady na chlazení = vyšší účinnost = nižší ztráta výkonu = nižší náklady na chlazení = delší životnost, protože se podstatně snižuje stárnutí polovodičových součástí.

Der bidirektionale Wechselrichter ist I 4.0 ready

Připraveno pro průmysl 4.0

Monitorování dat v reálném čase, diagnostika na dálku, optimální obsluha: všechny komponenty lze k vašemu cloudu připojit pomocí zabezpečeného rozhraní OPC UA. Rychlý, moderní komunikační protokol založený na ethernetu umožňuje obrovské datové toky v reálném čase. Je podporováno i strojové učení založené na datech a optimální intervaly údržby.

Různá rozhraní pro maximální flexibilitu

Neomezené možnosti

Velké množství zákaznicky specifických konfigurací vždy umožňuje přizpůsobení akumulátorového úložiště energie konkrétním potřebám. Po celém světě.

TruConvert AC 3025
TruConvert AC 3025

Jedno zařízení pro všechno: pro provoz paralelně se sítí nebo ostrovní provoz, pro síť 400 V nebo 480 V, provoz při 50 Hz nebo 60 Hz, UPS nebo Micro Grid, Grid-Forming, komunitní úložiště nebo stabilizaci sítě, náhradu dieselových generátorů, dodávku energie pro odlehlé oblasti, zvýšení vlastní spotřeby z fotovoltaiky.

TruConvert DC 1008
TruConvert DC 1008

Získáte maximální flexibilitu při vytváření vašeho akumulátorového úložiště: díky nízkonapěťovému připojení RFB lze provozovat i menší úložiště. Vzhledem k tomu, že také dochází k nižším svodovým proudům, zvyšuje se zároveň účinnost v obou směrech, snížená koroze článků zvyšuje životnost vašeho akumulátoru.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
Dirk Künzig
Odbyt systémy ukládání energie
E-mail
Stažení
Servis a kontakt